Grenseveien 97 med mer reguleringsforslag

Reguleringsforslag for et større utbyggningsprosjekt på Helsfyr i Hovinbyen.

Veidekke Eiendom har gått sammen med Oslo Areal for å samlet utvikle eiendommene Grensesvingen 7, Grensesvingen 9 og Grenseveien 97 på Helsfyr i Oslo. De har satt Enerhaugen Arkitektkontor til å tegne et større boligprosjekt for eiendommene. Foreslått utbygging er på om lag 40.000 kvadratmeter.

Planene legger opp til en høy utnyttelse med variert bebyggelse plassert i en storkvartal-struktur. Kvartalets høyeste bygninger er tenkt plassert mot nord og vil være på 16 etasjer. Derfra vil det bli en gradvis nedtrapping mot Fyrstikktorget, hvor kvartalet blir på 7 etasjer på det laveste. Dette skal være med på å sikre boligene gode utsikts- og solforhold. Byggenes førsteetasjer er planlagt med næringsarealer ut mot offentlig gateløp og plasser.

Grenseveien 97. Bilde: Google

Fasadeopprissene viser et arkitektonisk uttrykk med utstrakt bruk av tegl. Hvert enkeltbygg har blitt gitt sitt individuelle uttrykk med blant forskjellig fargenyanser. I første etasje er det tegnet inn hva som ser ut som søyleganger. Dette er et svært uvanlig, men gledelig syn i Oslos bybilde. Takhagene er planlagt forbundet med broer mellom enkeltbyggene.

Helsfyr-Bryn-aksen er pekt på som et lokalt knutepunkt i den planlagte Hovinbyen-utbyggingen. Utbygger viser til tomtens belignet i forhold til Hovinbyen som bakgrunn for prosjektets høye grad av fortetting. Området er i dag bebygget med industri- og lagerbygninger fra 60- og 80-tallet.

Enerhaugen Arkitektkontor har nylig hatt oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune angående prosjektet.

Alle bilder: Enerhaugen Arkitektkontor

avatar
  Abonner  
Gi beskjed om