Stasjonen i Tønsberg – et prosjekt til etterfølgelse

Stasjonen i Tønsberg – et prosjekt til etterfølgelse

Til tross for at statlige planretningslinjer for som tar til orde for kompakt byutvikling, ser man at mange bykommuner fortsetter å la arbeidsintensive virksomheter etablere seg utenfor bykjernene. Nye kontorfelter legges ofte i tilknytning til hovedveiene, med...
Larvik, den ikke-funksjonelle byen

Larvik, den ikke-funksjonelle byen

I norsk målestokk er ikke Larvik noen liten kommune. Med sine 47 107 innbyggere (per 1. januar 2019) er den Norges 18. største i folketall. Tettstedet Larvik utgjør, med sine 24 357 innbyggere, ligger på 19. plass. I en mer bymorfologisk sammenheng skårer også...
Norges beste områdeprosjekter: Sørsiden

Norges beste områdeprosjekter: Sørsiden

For oss som er interesserte i byutvikling er det god grunn til å glede seg til årene som kommer. For mens mange små og store prosjekter er allerede under utbygging, er nye og spennende prosjekter under planlegging. I en serie artikler fremover skal vi presentere det...
Norges beste områdeprosjekter: Trosvikstranda

Norges beste områdeprosjekter: Trosvikstranda

For oss som er interesserte i byutvikling er det god grunn til å glede seg til årene som kommer. For mens mange små og store prosjekter er allerede under utbygging, er nye og spennende prosjekter under planlegging. I en serie artikler fremover skal vi presentere det...
Trenger vi høyhus?

Trenger vi høyhus?

Byspredning og bilisme har lenge satt behovet for økt tetthet på dagsorden, og i dag anerkjenner de fleste fortetting som strategi for byutvikling, men hvor tett vi skal bygge synes det aldri å bli bred enighet om. De mest kontroversielle spørsmålene om...