Oslo | Prosjekt | T...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo | Prosjekt | Trekanttomta | 17 et.  

  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Selskapet Norwegian Property har nå sendt inn ønske om et oppstartsmøte for å utvikle den såkalte Trekanttomta og en tomt som har blitt gitt navnet Bryggeporten. Trekanttomta ligger mellom det nye nationalmuseet og Aker Brygge i Vika mens Bryggeporten er tomten som ligger direkte bak det nye nasjonalmuseet. Eiendommene eies i dag i hovedsak av Statsbygg. Det ønskes å utvikle eiendommene med et nytt kongressenter som er planlagt med 500 rom og med et auditorium med plass for 3000 personer. Forslaget er uttarbeidet av svenske White arkitekter.

Konseptet for utformingen av nybygget på Trekanttomten går ut på å bryte ned bygget i tre separate former: En lav base mot Dokkveien og Munkedamsveien som er tenkt kledd med gjenbrukt tegl, et bønne-formet auditorium bygget oppå basen med en fasade bestående av  blankpolert aluminium, og et 17 etasjerss høyt høyt som er tenkt bygget i massivre og er plassert delvis over det historiske Støperiet på Aker Brygge. Det kan virke som om man har kommet kortere med utformingene av Bryggeporten, men tankene bak utformingen av den foreslåtte bygningskroppen er å skape et avskjermet og rolig gaterom mellom det nye nasjonalmuseet og nybygget. Prosjektet her et samlet bruksareal på 58729 m2.

Foruten om det nye bygningmassen, så inkluderer prosjektet og en opparbeidelse av et bilfrit byrom kalt Ragnar Kalheims plass i den østlige enden av planområdet. 

Jeg er ganske skuffet over det foreslåtte plangrepet i dette prosjektet. Jeg synes mer burde bli gjort for å forbinde arealene ved Aker Brygge på den ene siden av eiendommen til området langs med Munkedamsnveien på den andre siden. Jeg er også skeptisk til de lave høydene mot krysset Dokkveien/Munedamsveien. Jeg mener at man her burde ha gått for høyder mer i samsvar med med prosjektet som er undet oppføring over gaten i Ruseløkkveien 36 og funkisgården i Munkedamsveien 35, ettersom jeg frykter at byrommet vil fremstå som rotete med såpass varierte høyder. 

Sakmappen med bestillingen av oppstartsmøte på plan- og bygningsetaten sine nettsider.

Sitat
Publisert : 29. juni 2019 22:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg valgte å flytte tråden til arkiv-delen av forumet. Ifølge referatet av møtet som nå har blitt avholdt mellom plan- og bygningsetaten og Norwegian Property, så ble sendte Norwegian Property inn planene på eget initiativ uten dialog med Statsbygg som grunneier, som er svært negativ til prosessen. De ønsker å selge eiendommen på det åpne markedet i løpet av andre halvdel av 2020, og de mener en eventuell reguleringsprosess fra Norwegian Propertys side vil gi et feilaktig inntrykk av et samarbeid mellom dem og Statsbygg. 

Jeg regner derfor med at planene slik de er presentert her ikke er så veldig realistiske. Jeg synes det er like så greit, ettersom jeg aldri var noe stor fan av dette forslaget i utgangspunktet.

SvarSitat
Publisert : 2. mars 2020 12:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Nettstedet Estate Nyheter skriver nå at Ferd har kjøpt Trekanttomta av Statsbygg. De måtte gi 1,5 milliarder norske kroner for eiendommen. 

Så jeg regner med at vi snart vil få se et nytt prosjekt her.

Estate Nyheter sin aritkkel om saken.

SvarSitat
Publisert : 13. november 2020 10:16