Prosjekt | Trekantt...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Prosjekt | Trekanttomta | 17 et.

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Selskapet Norwegian Property har nå sendt inn ønske om et oppstartsmøte for å utvikle den såkalte Trekanttomta og en tomt som har blitt gitt navnet Bryggeporten. Trekanttomta ligger mellom det nye nationalmuseet og Aker Brygge i Vika mens Bryggeporten er tomten som ligger direkte bak det nye nasjonalmuseet. Eiendommene eies i dag i hovedsak av Statsbygg. Det ønskes å utvikle eiendommene med et nytt kongressenter som er planlagt med 500 rom og med et auditorium med plass for 3000 personer. Forslaget er uttarbeidet av svenske White arkitekter.

Konseptet for utformingen av nybygget på Trekanttomten går ut på å bryte ned bygget i tre separate former: En lav base mot Dokkveien og Munkedamsveien som er tenkt kledd med gjenbrukt tegl, et bønne-formet auditorium bygget oppå basen med en fasade bestående av  blankpolert aluminium, og et 17 etasjerss høyt høyt som er tenkt bygget i massivre og er plassert delvis over det historiske Støperiet på Aker Brygge. Det kan virke som om man har kommet kortere med utformingene av Bryggeporten, men tankene bak utformingen av den foreslåtte bygningskroppen er å skape et avskjermet og rolig gaterom mellom det nye nasjonalmuseet og nybygget. Prosjektet her et samlet bruksareal på 58729 m2.

Foruten om det nye bygningmassen, så inkluderer prosjektet og en opparbeidelse av et bilfrit byrom kalt Ragnar Kalheims plass i den østlige enden av planområdet. 

Jeg er ganske skuffet over det foreslåtte plangrepet i dette prosjektet. Jeg synes mer burde bli gjort for å forbinde arealene ved Aker Brygge på den ene siden av eiendommen til området langs med Munkedamsnveien på den andre siden. Jeg er også skeptisk til de lave høydene mot krysset Dokkveien/Munedamsveien. Jeg mener at man her burde ha gått for høyder mer i samsvar med med prosjektet som er undet oppføring over gaten i Ruseløkkveien 36 og funkisgården i Munkedamsveien 35, ettersom jeg frykter at byrommet vil fremstå som rotete med såpass varierte høyder. 

Sakmappen med bestillingen av oppstartsmøte på plan- og bygningsetaten sine nettsider.

Sitat
Topic starter Publisert : 29. juni 2019 22:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg valgte å flytte tråden til arkiv-delen av forumet. Ifølge referatet av møtet som nå har blitt avholdt mellom plan- og bygningsetaten og Norwegian Property, så ble sendte Norwegian Property inn planene på eget initiativ uten dialog med Statsbygg som grunneier, som er svært negativ til prosessen. De ønsker å selge eiendommen på det åpne markedet i løpet av andre halvdel av 2020, og de mener en eventuell reguleringsprosess fra Norwegian Propertys side vil gi et feilaktig inntrykk av et samarbeid mellom dem og Statsbygg. 

Jeg regner derfor med at planene slik de er presentert her ikke er så veldig realistiske. Jeg synes det er like så greit, ettersom jeg aldri var noe stor fan av dette forslaget i utgangspunktet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mars 2020 12:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Nettstedet Estate Nyheter skriver nå at Ferd har kjøpt Trekanttomta av Statsbygg. De måtte gi 1,5 milliarder norske kroner for eiendommen. 

Så jeg regner med at vi snart vil få se et nytt prosjekt her.

Estate Nyheter sin aritkkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. november 2020 10:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par illustrasjoner som viser et mulig prosjekt på eiendommen som Statsbygg fikk utarbeidet i forbindelse med salget av Trekanttomta. Nå er det selvsagt ingen garanti for at Ferd sitt prosjekt vil ligne på dette, men jeg synes uansett det var interessant for å belyse hva som er realistisk å få til her.

Jeg synes det ser veldig fint ut og noe jeg tror hadde passet godt inn her.

Illustrasjonene ble funnet på bloggen til meglerhuset Malling & Co.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. desember 2020 14:03
jh og sliwek20 likte
sliwek20
(@sliwek20)
Bruker Registered

Ser bra ut. Blir det bare kontorer eller leiligheter også? 

SvarSitat
Publisert : 13. desember 2020 14:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@sliwek20 Dagens regulering åpner opp for byggingen av bolig, kontor og offentlige formål, men vi vet ikke hva Ferd (som har kjøpt eiendommen) vil gjøre enda. 

https://ferd.no/eiendom/ferd-eiendom-kjoper-trekanttomten/

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. desember 2020 15:02
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har visstnok blitt lyst ut en arkitektkonkurranse for utformingen av Trekanttomta. Reiulf Ramstad Arkitekter opplyser om at de er ett av fire konkurrende team.

Kilde.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. september 2021 21:23