Bergen | Byutvikling og byggeprosjekter  

Page 3 / 3
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et boligprosjekt kalt Wergeland Hageby på Minde utenfor Bergen sentrum. Prosjektet har adresse til Wergelandsalleen 12. Det består av en kombinasjon av rekkehus og tomansboliger og vil til sammen romme 11 nye boenheter. I første etasje på hus C så vil det blir tilrettelagt for et felles sykkelverksted med det som blir beskrevet som en mekkesone.

Byggene er prosjektert av Tag arkitekter. Webu AS er utbygger.

Prosjektets hjemmeside.

Eiendommen Wergelandsalléen 12 i dag før utbyggingen har startet.

SvarSitat
Publisert : 9. september 2019 18:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Detaljreguleringen for det tidligere presenterte prosjektet i Kong Oscars gate 22-24 i Bergen sentrum har nå blitt vedtatt av Bergen Bystyre. 

Planområdet inneholder en eldre bygård i Kong Oscars gate 22 og en nærmest ubebygget eiendom i nummer 24. Bygården Kong Oscars gate 22 ble oppført som hovedanlegget til Hordaland Meieri i 1917. Den er i dag brukt til en blanding av utleiehybler, kontor, barnehage og forretninger. Reguleringen innenærer at barnehagen, kontorene og utleiehyblene blir bygget om til 2- og 3-roms leiligheter. 

Eiendommen i Kong Oscars gate 24 var tidligere bebygget med et trehus fra 1700-tallet som dessverre brant ned i 1988. Etter brannen ble det mot gaten oppført det som blir beskrevet som et midlertidig bygg på én etasje  fra 90-tallet. Resten av området anvendes til parkering. Reguleringsplanen legger opp til å bygge to nye volumer på henholdsvis fire og fem etasjer. Det laveste av de to volumene vil bli liggende ut mot Kong Oscars gate med utadvendt virksomhet ut mot gaten, mens de høyere volumet vil bli liggende i bakården bak det andre bygget. Mellom byggene vil det bli opparbeidet et smug/en passasje som forbinder Kong Oscars gate med Lille Øvregaten på andre siden av kvartalet. Utformingen av nybyggene med bruk av skråtak og arkersies å være inspirert av historiske bebyggelsen i området rundt.

Arken ut mot Kong Oscars gate har blitt trukket noe tilbake fra gaten etter offentlig ettersyn. Dessverre vises dette  kun på modellen og ikke  i illustrasjonene. Reguleringsplanen var utarbeidet MAD arkitekter på vegne av forslagsstiller SKB Eiendom.

Jeg synes dette ser ut som et strålende prosjekt. 

Ny løsning med takark tilbaketrukket fra Kong Oscars gate:

Bergen kommune sin side med alle relevante dokumenter for prosjektet.

Kvartalet slik det fremstår i dag.

SvarSitat
Publisert : 26. september 2019 13:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen oppdaterte illustrasjoner av det nye Kronstadkvartalet i Bjørnsonsgate i bydel Årstad. Illustrasjonene er tatt fra en annonse for næringsarealer i bygget hos WPS Næringsmegling. 

Kvartalet ligger der dagens bybanetrasé til Flesland krysser den kommende bybanebybanetraséen til Fyllingsdalen. Prosjektet er på ca. 19 000 m2. 17 000 m2 av disse er i et nybygg mens resten er i et bygg som allerede står på eiendommen. 

Det er Cubus arkitekter som har tegnet bygget. Bystyret vedtok reguleringsplanen for kvartalet i mars i år. I annonsen som illustrasjonene er hentet fra, som nevnes det at de forventer at selve byggingen vil ta 2 år. Det er dog ikke nevnt noen spesifikk dato, så jeg regner med at endelig dato på ferdigstillelsen vil avhenge av om de greier å skaffe leietakere til bygget.

Jeg syness det dessverre ser ganske billig ut. 

Annonsen som illustrasjonene er lånt fra

Kvartalet slik det fremstår i dag.

SvarSitat
Publisert : 8. oktober 2019 20:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt boligprosjekt som er under regulering i Møllendalsveien 64 i Bergenhus bydel. Eiendommen som ønskes regulert er referert til som B1 og B2 i reguleringsplanen for området og grenser til den nylige etablerte allmenningen i Møllendal. 

Prosjektet består av 80 leiligheter fordelt på tre blokker på 4 til 5 etasjer. Blokkene dandert i det som blir beskrevet som et finmasket kvartalsstruktur. Bygene ut mot allmenningen vil ha aktive første etasjer med næringsarealer. Ifølge forslagsstiller har et bevisst ønske om å dempe effekten av de regulerte høydene ligget bak formgivningen av prosjektet, noe som blant annet kommer til syne i de vinklede fasadene. Byggene vil bli kledd med tre. Prosjekter har en utnyttelse på 261%..

Reguleringsplanen er utarbeidet av arkitektkontoret Opus mens MAD har tegnet selve byggene. Utbyggeren bak prosjektet Veidekke Eiendom. Planene er nå lagt ut til offentlig ettersyn med frist satt til den 10. desember for å komme med innspill.

Kunngjøringsannonsen på Bergen kommune sin nettside.

Eiendommen før utbygging.

SvarSitat
Publisert : 24. oktober 2019 20:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

SSB har nå publisert sin årlige statistikk over befolkningen og arealet til Norges tettsteder. Ved inngangen til 2019 bodde hele 86% av Norges befolkning i tettsteder.

For tettstedet Bergens del så hadde det en befolkning på 257 087. Dette er en 0,9% økning fra samme periode året før.Befolkningstettheten var 2 944, noe som er økning på ca 0,9% fra året før. 

Bergen var den av Norges fem største byer, som så lavest befolkningsvekst.

SSB sin artikkel om statistikken.

SvarSitat
Publisert : 6. november 2019 12:11
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et nytt kontorbygg som er planlagt i Michael Krohns Gate. Bygget er tenkt oppført på trekant-tomten som ligger der Michael Krohns gate møter Damsgårdsveien. Det blir utformet av B+B arkitekter, etter at de vant et parallelloppdrag for prosjektet tidligere i år. Utbygger er G.C Rieber.

Det skal sies at disse illustrasjonene ble publisert på B+B arkitekter i sommer etter at de vant parallelloppdraget, så det er mulig at prosjektet har blitt noe endret siden det. Jeg ble imidlertid først nå kjent med planene og jeg har ikke greid å finne noen andre illustrasjoner enn dette.

Illustrasjonene ble funnet på Facebook.

Eiendommen som er tenkt utviklet slik den fremstår i dag.

SvarSitat
Publisert : 4. desember 2019 13:32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nå ferdigstilte boligprosjektet 1912 i Damsgårdssundet i Bergen. Det ligger rett ved det nylig opparbeidede byrommet Fløttmannsplassen og like ved gangbroen Småpudden over Damsgårdssundet.

Prosjektet er bygget over den gamle fabrikkbygningen til det tidligere Bergen Blikktrykkeri. Bygget ble tegnet av Bergens-arkitekten Schak Bull og ble påbegynt i 1912, derav prosjektets navn. Bygget er 120 meter langt og fasaden mot Damsgårdsveien prydes av dekorative steinrosetter.

Den gamle fabrikken fungerer som prosjektets base og inneholder blant annet en nærbutikk. 1912 inneholder til sammen 108 nye boliger hvorav 9 av dem er såkalte townhouse og 99 av dem er ordinære leiligheter. Byggene er kledd i en platekledning med en unik grønnfarge som har blitt valgt i dialog med kunstneren Line Hvoslef.

Prosjektet ble ferdigstilt i år. Det var tegnet av Tag arkitekter og utbygger var BOB (Bergen og omegn boligbyggelag).

Forumtråden dedikert til det nå ferdigstilte prosjektet.

Her sett på streetview mens arbeidene fortsatt pågikk.

SvarSitat
Publisert : 5. desember 2019 13:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Estate Nyheter har nå skrevet en artikkel om et forslag til påbygg og ombyggingen av eiendommen Nøstegaten 42 i Bergen sentrum. Eiendommen består av et åtte etasjers høyt funkisbygg fra slutten av tredvetallet. Bygget ble oppført for kjøpmann Wilhelm Neuman etter tegninger av arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø. Det har i dag 12 leiligheter og med næringslokaler i første etasje. 

Forslaget innebærer å bygge på dagens bygg med to fulle etasje og med en takterrasse på taket. Påbygget er tenkt å gi 4 nye boliger. Forslaget er utarbeidet av Yr Arkitekter. Utbygger er selskapet Nøstegaten 42 AS, som ifølge Estate eies av Andreas Neumann Meyer.

Det ble bestilt forhåndskonferanse med plan- og bygningsetaten (pbe) angående planene i november nå i år. PBE på sin side har utalt seg negativt til planene og mener at forslaget ikke stårt proposjonelt til den verneverdige trehusbebyggelsen i området og de frykter at det vil skape en mur mellom byen og sjøen.

Estate Nyheter sin artikkel om saken.

Slik Nøstegaten 42 fremstår i dag.

SvarSitat
Publisert : 14. desember 2019 17:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arkitetkstudioet Elfrida Bull Bene har nå publisert noen flere illustrasjoner og modellbilder av reguleringsforslaget som de jobber med for Hans Tanks-kvartalet i Bergen sentrum. Kvartalet ligger like ved Bergen domkirke og er omkranset av gatene Domkirkegaten, Kong Osars gate, Skostredet og Østre Skostredet og blir beskrevet som kanskje Bergens mest sentrale ubebygde tomt.

Det ønskes nå å utvikle arealet med en blanding av hotell-, bolig- og næringsarealer. Intensjonen er å skape et prosjekt som bygger videre på Bergens unike bebyggelsesstruktur med smug og allmenninger innimellom små trehus. 

Jeg synes prosjektet ser svært lovende ut. Gitt at det endelige resultatet står i stil med disse illustrasjonene, så tror jeg det kan bli et av de mest spennende prosjektet i Bergen i moderne tid. Jeg mener dette kan bli et forbildeprosjekt på hvordan man kan utvikle gamle trehusmiljøer i norske byer.

Fasaden mot Østre Skostredet:

Bildene ble funnet her på hjemmesiden til arkitektstudioet Elfrida Bull Bene.

Slik det ubebygde kvartalet fremstår i dag.

SvarSitat
Publisert : 25. desember 2019 12:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er ny oppdatering fra oppføringen av kontorbygget Skipet i Solheimsviken utenfor Bergen sentrum. Dette vil bli Bergens første næringsbygg i massivtre. Det er tegnet av svenske Paal J Karhrs Arkitekter og utbygger er  GC Rieber Eiendom.

Bildet er lånt fra Bergen kommune sin nettside. Vi kan nå se at bygget begynner å nærme seg ferdig.

Bildet ble funnet her.

En illustrasjon av slik prosjektet er tenkt å bli:

Prosjektets plassering.

Dette innlegget har blitt redigert for 2 ukersiden av Fredrik
SvarSitat
Publisert : 14. januar 2020 16:23
Page 3 / 3

Please Logg inn or Register