Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Bergen Byutvikling og byggeprosjekter i Bergen

Side 5 / 7
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner av det nye Scenekunsthuset i Bergen. Det vil inneholde nye lokaler for Carte Blanche (Norges nasjonale scene for samtidsdans) og BIT Teatergarasjen. Det nye scenekunsthuset vil bli bygget i det tidligere sentralbadet, som har stått tomt siden AdO arena åpnet på Nygårdstangen i 2014. Sentralbadet-bygningen ble oppført i 1960 etter tegninger av arkitekten Halfdan Grieg og regnes i dag for å være verneverdig. 

Prosjektet er i alt på rundt 10 000 kvadratmeter. Scene-delen av prosjektet vil bli bygget inne i selve badet, mens det mot Teatergaten vil komme et fire etasjers høyt påbygg som skal inneholde kontorarealer. Prosjektet har blitt utviklet som en såkalt totalentreprise av Constructa Entreprenør, som har samarbeidet med HLM Arkitekter og Haworth Tomkins Ltd, interiørarkitektene IARK og Tone Nerø Interiørarkitekter og Smedsvig Landskapsarkitekter. 

Den videre prosjekteringen vil starte nå i oktober og planen er å starte byggingen i løpet av andre kvartal til neste år. Det nye scenekunsthuset vil så stå ferdig til fjerde kvartal i 2023.

Artikkel i Bergens tidende.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. september 2020 18:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Mad arkitekter publiserte tidligere denne uken to illustrasjoner av slik de ser for seg å utvikle området rundt Danmarksplass. Danmarksplass ligger i Årstad bydel, rett før du kommer inn til Bergen sentrum fra syd. 

Plassen ble anlagt i 1930-årene og var tegnet av den lokale arkitekten Ole Landmark. Landmark hadde vunnet en arkitektkonkurranse for utformingen av plassen med sitt forslag kalt Firkant, som bestod av en kvadratisk plass innrammet av fire bygg plassert på hvert hjørne. Utbyggingen ble imidlertid aldri fullført i tråd med Landmarks tegner og kun tre av de fire byggene ble bygget

I dag går E39 over plassen og området er svært trafikkbelastet med de utfordringene det medfører. Det har derfor lenge vært tanker om å legge trafikken under bakken (i den såkalte Mindetunnelen) for å forvandle plassen til et bilfritt området, men det har enda ikke kommet noe konkret ut av det. 

Mad har tatt ideen om å fjerne biltrafikken frem fra skuffen og foreslår nå å legge veien under et lokk for å gjøre plass til et nytt bilfritt område og nye bykvartaler. De foreslår og å fullføre bygningene rundt selve plassen i tråd med Landmarks visjon.  

Jeg er litt usikker på om planene her er kun noe Mad har funnet på på eget initiativ eller om det er et snev av realisme i det, men jeg synes uansett det ser ganske fint ut. Danmarksplass er et åpent sår i Bergen i dag og jeg håper noe snart blir gjort for å bedre forholdene.

Illustrasjonene ble funnet her på Facebook-siden til Mad arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. oktober 2020 23:10
jh gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av bolig- og næringsprosjektet Paradisalléen som nærmer seg ferdigstillelse. Som navnet indikerer er prosjektet bygget i Paradisalléen på Paradis og det representerer første steg i urbaniseringen rundt bybanestoppet der. 

Prosjektet består av tre bygg dandert rundt et felles gårdsrom. Byggene er utformet med avrundede hjørner, en tilbaketrukket femte etasje og fasader utført i en kombinasjon av mørk tegl, treverk og hvit platekledning. Første etasje inneholder et nytt nærsenter for området, mens etasjene over består av boliger. Prosjektet har i alt 107 nye leiligheter.

Paradisalléen er tegnet av Tag arkitekter. Det ble i utgangspunktet utviklet i et samarbeid mellom Vestenfjeldske Eiendom og Kruse Smith eiendom. Sistnevnte ble nylig kjøpt av integrert inn i Solon eiendom som virksomhet, som da er de som har tatt prosjektet i havn.

Jeg synes det generelt ble et ganske greit prosjekt. Jeg liker godt den lukkede kvartalsstrukturen, men samtidig synes jeg enkelte detaljer som for eksempel platekledningen virker litt billige. I tillegg synes jeg de har valgt en svært dårlig løsning på utformingen av butikkinngangen - i stedet for å la den møte fortauet, så er inngangen trukket tilbake inn i et mørkt hjørne lang inn i bygget. Her har man et stort forbedringspotensial.

Forumtråden for det ferdige prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. oktober 2020 20:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planforslaget for utviklingen av deler av Hjalmar Brantingsvei.i Fyllingsdalen. Eiendommen som det er snakk om består av en ubebygd skrent og ligger rett over gaten for det såkalte Knudsenkvartalet, som for tiden er under bygging. 

Planforslaget åpner for byggingen av to nye frittstående leilighetsbygg. Byggene er på seks etasjer og inneholder til sammen 53 nye leiligheter. Det er i tillegg et 800 kvadratmeter stort næringsareal i basen på bygget plassert mot sørvest.

Planforslaget er utarbeidet av Opus bergen mens Tippetue arkitekter har tegnet selve byggene. Sistnevnte er for øvrig og arkitektkontoret som står bak Kndusenkvartalet. Forslagsstiller er Hylkje Invest. 

Planforslaget har blitt lagt ut til offentlig ettersyn med frist satt til den 24. november for å kommed med uttalelser.

Kunngjøringsannonsen på Bergen kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. oktober 2020 21:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det halvoffentlige selskapet Bergen Sentrum As har fått utarbeidet et forslag for fremtidig bruk av den tidligere kunsthøgskolen i Strømgaten 1 i Marken, rett over veien for jernbanestasjonen i Bergen. Bygget har stått tomt etter at skolen flyttet til nye lokaler i Møllendal i 2017. Den gamle skolen med området rundt er fredet av Riksantikvaren.

Semtrumsselskapet foreslår å utvikle eiendommen med et prosjekt de har kalt for Barnas Kvartal. Det ønskes å gjøre om arealene sydvest for bygget, som i dag brukes til parkering, til en ny lekeplass. Under denne plassen foreslås det å bygge en underjordisk hall som blant annet er planlagt som en permanent plass for Pepperkakerbyen. Hallen vil ellers inneholde verksteder, scener og andre kunst- og kulturtilbud tilrettelagt for barn. 

Planene har blitt utarbeidet av Arkitektgruppen Cubus.

Nettsiden til Bergen Sentrum AS.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. oktober 2020 18:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for det tidligere presenterte infill-prosjektet i Kong Oscars gate 22-24 i Bergen sentrum. Eiendommen er en del av det historiske bygningsmiljøet i Vågsbunnen og den var tidligere bebygget med et trehus fra 1700-tallet. Trehuset brant dessverre ned i 1988 og det ble deretter bygget et midlertidig bygg på én etasje på eiendommen. 

Prosjektet består av to nye leilighetsbygg på fire og fem etasjer. Byggene vil inneholde henholdsvis seks og ti nye leiligheter. Det laveste av byggene er plassert ut mot Kong Oscars gate og har volum som ligger svært nærme det tapte trehuset, mens det høyere bygget er plassert i bakgården bort fra gaten. Begge byggene vil få fasader kledd med det som blir beskrevet som høvlet vestlandskledning. Takene er utformet som bratte saltak og vil bli kledd med enten skifer eller takpanner.

Prosjektet er tegnet av Mad arkitekter. Utbygger er SKB Vest.

Jeg synes dette ser ut som en flott prosjekt som jeg tror kan bli et forbilde til hvordan man kan fortette i historiske bymiljøer.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. oktober 2020 23:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde fra prosjektet Knudsenkvartalet som er under oppføring i Fyllingsdalen. Kvartalet bygges på eiendommen hvor Foto Knudsens tidligere hovedkvarter lå og det inneholder 47 leiligheter. Prosjektet er tegnet av Tippetue Arkitekter og Axer eiendom er utbyggeren bak det.

På bildet kan vi se fasadene slik det fremstår ut mot Hjamar Brantings vei. Jeg synes det ser ganske billig ut, men det blir i hvert fall ikke for monotont grunnet oppdelingen av fasadene.

Bildet er lånt fra en artikkel i avisen Sydvesten.

En illustrasjon av slik det er tenkt å bli:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. oktober 2020 22:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her noen oppdatere illustrasjoner av prosjektet i Lars Hilles gate 29. Eiendommen ligger rett over gaten for Media City og prosjektet vil bli en del av Media City-konseptet når det står ferdig. Prosjektet består av to nye kontorbygg plassert på hver sin side av kvartalet, slik at det ene bygget står ut mot Lars Hilles gate og det andre står mot Nygårdsgaten. 

Prosjektet har gjennomgått en rekke endringer siden sist vi så det: Bygget mot Lars Hilles gate har blitt redusert med én etasje i høyden, det har blitt lagt til en portal inn i gårdsrommet far Lars Hilles gate og bygget mot Nygårdsgaten har fått en mer lukket fasade utført i det som ser ut som bekledningtegl. 

Det er tegnet av  b+b Arkitekter og Entra er forslagsstiller. 

Jeg liker planene bedre nå, men jeg er fortsatt skeptisk til utformingen av bygget mot Lars Hilles gate.

Saksgangen kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. oktober 2020 20:47
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt boligprosjekt som er under utvikling i Møllendalsveien 63 i Møllendal. Eiendommen ligger rett ved Møllendalselven og er i dag bebygd med et industri-/lagerbygg. Prosjektet består av 50 leiligheter fordelt på to bygg på henholdsvis seks og syv etasjer. Byggene er utformet med saltak og vil få fasader utført i det som ser ut som moderne skjermtegl. 

Prosjektet er tegnet av Link arkitektur og Profier er utbyggeren bak det hele. Jeg har ikke greid å finne en saksmappe for planene hos Bergen kommune, så jeg er usikker på hvor langt det har kommet i utviklingsfasen.

Jeg synes det ser ganske greit ut. 

Illustrasjonene og informasjonen ble funnet på nettsiden til Profier.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. november 2020 22:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et prosjekt med åtte rekkehus som er planlagt bygget på det som i dag er en parkeringsplass i Hagerups vei 30 på Landås/Slettebakken. Rekkehusene vil bli bygget over en felles sokkel med næringsarealer. Prosjektets arkitektur blir beskrevet som tidløs funkis av utbygger og det vil få fasader utført i en kombinasjon av muss, fasaderplater og innslag av treverk. Innflytting er forventet å skje mot slutten av 2022. 

Prosjektet er tegnet av Tag arkitekter og utbygger er Opphus.

Illustrasjonene ble funent i denne annonsen på Finn.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. november 2020 22:02
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av de oppdaterte planene for utviklingen av Lehmkuhlstranden i Bergen. Lehmkuhlstranden er navnet som ligger mellom Sandviksveien og byfjorden i Sandviken, kun et steinkast unna det nylig ferdigstilte boligprosjektet Elsesro Brygge

Det var tidligere planlagt å bygge ut området med 450 boliger delvis plassert på kunstige øyer, men planene ble stoppet av kommunen med bakgrunn i størrelsen på utfyllingen i fjorden som prosjektet krevde. Planene ser nå ut til å ha blitt skalert ned og inneholder nå 300 boliger og en mer begrenset utfylling i sjø. De inneholder og en ny strandpromenade på utsiden av byggene, som vil bli en del av en sammenhengende promenade langs hele Sandviken og inn til Bergen sentrum.

Prosjektet er tegnet av LINK arkitektur og utbygger er Profier.

Illustrasjonene ble funnet her på nettsiden til Profier.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. november 2020 15:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for utviklingen av det såkalte B-sykehuset i Laksevåg. Sykehuset har adresse til Solhaugveien 15 og ligger i åssiden ovenfor Laksevåg “sentrum”. Dagens sykehusbygg ble oppført i 1961, men det anses nå å være i såpass dårlig teknisk stand at det det må gjennomgå omfattende utbedringer for å kunne opprettholde sykehusdriften. 

Det er i den sammenheng et ønske om å utvikle bygningsmassen med et nytt boligprosjekt som vil inneholde 37 leiligheter. Utformingen av prosjektet tar utgangspunkt i dagens lave og langstrakte bygg og bruker det som base for tre nye punkthus. Punkthusene er planlagt med fasader kledd med tre og med saltak, noe som skal gjenspeile omliggende bebyggelse.

Planforslaget har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn med frist satt til den 2. Mars for å komme med innspill. Det er utarbeidet av A/STAB sammen med arkitekt MAD på vegne av Laksevåg sanitetsforening.

På nettsiden til Bergen kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. januar 2021 10:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder fra byggingen av Fantoft Stasjson-prosjektet (tidligere kjent som Fantoftgården) ved bybanestoppet på Fantoft. Prosjektet har vært en del i nyhetene i det siste ettersom det har vært et korona-utbrudd på byggeplassen, men det har i hvert fall gjort av vi har fått en del gode bilder av det. Prosjektet inneholder 55 leiligheter og er tegnet av BO arkitekter. 

Jeg synes de svarte fasadeplatene ser utrolig billige og triste ut. Jeg mener man bør sette høyere krav til fasadematerialer enn det vi ser her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. februar 2021 14:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt kontorbygg som ønskes oppført i Bjørnsons gate 36 på Kronstad. Eiendommen ligger rett over gaten for Kronstadkvartalet og er i dag bebygd med en toetasjes murbygning fra 1960. Det nye kontorbygget er planlagt med konstruksjoner oppført i massivtre og vil bli utformet med som blir beskrevet som arkitektoniske kvaliteter tilpasset området og nærliggende bebyggelse.

Prosjektet er tegnet av Paal J. Kahrs Arkitekter og det blir utviklet av firmaet Backer AS. Det har nettopp blitt sendt inn en anmodning om  å avholde oppstartsmøte for planene.

Illustrasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. februar 2021 23:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av planforslaget for reguleringen av Fana Blikk sin eiendom i Fanavegen 39 på Skjold i Fana Bydel. Eiendommen ligger rett ved Skjoldtunet sykehjem. På deler av eiendommen står en del bevaringsverdige hus. Disse husene representerer de gjenværende restene av bruk 1 og bruk 2 på Skjold gårdsbruk.Planområdet preges ellers av asfalterte og ubebygde flater.

Planforslaget åpner opp for byggingen av en ny bolig- og næringsbebyggelse. Næringsdelen er lagt i et tre etasjers bygg sørøst i planområdet. Bygget vil bli utformet med utadvendt virksomhet i første etasje. Det vil bli regulert inn et offentlig torg foran bygget. 

Boligene er tenkt plassert i tre nye bygg med til sammen 27 boliger i den nordre enden av planområdet .Videre foreslås det å flytte to av de bevaringsverdige husene (Kårbolig og Våningshu) fra dagens plasssering og til de planlagte boligbyggerne. Husene vil ha én bolig hver, noe som gjør at prosjektet inneholder 29 boenheter i alt. 

Planforslaget er utarbeidet av Opus på vegne av Fana Blikk.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. februar 2021 12:05
Side 5 / 7