Områdeutvikling | D...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Bergen Områdeutvikling | Dokken

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den planlagte utviklingen av Dokken i Bergen sentrum. Dokken-området er på 250 dekar og strekker seg fra Jekteviken i nordøst til Møhlenpriskaien sør for Puddefjordsbroen. Området brukes i dag til diverse havnevirksomhet, men det er planer om å godshavnen ut av byen og slik frigjøre arealet til byutvikling. Bergen kommune står som eier for rundt 90% av området. 

Det er følgelig et ønske om å utvikle området til en ny urban bydel og til en utvidelse av Bergen sentrum. I den forbindelse har det nå blitt avholdt et parallelloppdrag der tre utvalgte konsulentteam har blitt invitert til å komme med sine visjoner til hvordan området kan utvikles. Teamene består av Asplan Viak og MAD, Tredje Natur, og Team Advansia og VILL.

Dokken i dag:

Sitat
Topic starter Publisert : 29. august 2020 17:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er bidraget levert av team Asplan Viak og Mad. Teamet består i tillegg av Casagrande Laboratory og Probiz. Bidraget har blitt gitt navnet Ut mot havet!

Bidraget kan sees i sin helhet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. august 2020 17:49
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er bidraget levert av team Tredje Natur. Teamet består i tillegg av Entasis, Moe og Matter. Bidraget har blitt gitt navnet Regenerativ by.

Bidraget kan sees in sin helhet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. august 2020 17:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er bidraget levert av team Advansia og VILL. Teamet består i tillegg av Fragment, Willder, Demos Norge, Bouvet Norge og NORCE. Bidraget har blitt gitt navnet Dokken. City of Life. Livets by.

Bigradet kan sees in sin helhet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. august 2020 18:01
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt utarbeidet et forslag til arealstrategi for Dokken basert på de innsendte bidragene i parallelloppdraget. Arealstrategien vil fungere som en mal med et hovedgrep for den videre utviklingen av området. Forslaget har blitt sendt over til politisk behandling og det er forventet at det vil bli behandlet av byrådet i april i år. Forslaget vil deretter bli lagt ut til offentlig ettersyn.

På nettsiden til Bergen kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. mars 2021 11:53
Mikael gitt lik