Områdeutvikling | L...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Bergen Områdeutvikling | Laksevåg Verft

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den planlagte utbyggingen av det tidligere verftsområdet i Laksevåg i Bergen. Området som er planlagt utviklet er på rundt 253 daa og ligger ved Sørevågen i Indre Laksevåg, rett på andre siden av Puddefjorden for Bergen sentrum. Prosjektet er en del av den planlagte utbyggingen av flere tidligere sjønære områder i Laksevåg.

Det tidligere verftets historie kan spores helt tilbake til 1805, da kjøpmannen Jens Gran etablerte et verksted  for sin handelsflåte på Tørrisnesset i det som den gang het Laxevaag. Verkstedet vokste seg etterhvert til et mellomstort verft og ble 1920-årene slått sammen med Bergen Mekaniske Verksted, som holdt til i Solheimsviken i Bergen. Bedriften modernisert og utvidet seg stadig og den  ble på 1950- og 60-tallet et av de største verftene i landet. Verftet opplevde en imidlertid gradvis nedgang etter 1970. Driften i Solheimsviken opphørte i 1991 og driften i Laksevåg fortsatt helt fram til 2016, da den og ble lagt ned. 

Det ble avholdt et parallelloppdrag vinteren 2014, der fire arkitektteam ble bedt om å komme med deres forslag for utviklingen av området. Bidraget levert av Nordic Office of Architecture ble vurdert som det mest egnede til å basere de videre reguleringsarbeidene på. Bergens-firmaet Opus arkitekter ble så engasjert som sakkyndig og oppstartsmøte ble avholdt med kommunen i november samme år. Det ble parallelt med dette utarbeidet et strategisk planprogram med rammer for utbyggingen, som ble vedtatt av bystyret i Bergen på høsten i fjor. Arbeidene med reguleringsplanen pågår enda og planen er å sende inn et endelig reguleringsforslag før sommeren i år.

Planene legger opp til en utbygging på rundt 200 000 kvadratmeter med bruksareal, delvis ble bygget på en fylling ut i fjorden. Det foreslås en variert bebyggelse bestående av en blanding av tradisjonelle bykvartaler, punkthus og trehus-inspirerte byhus. Bebyggelsen er tenkt adskilt av en rekke nye kanaler. Både den gamle tørrdokken og den gjenværende 95 meter høy portalkranen er planlagt bevart og integrert inn i prosjektet. Det anses at planene vil åpne for utbyggingen av et sted mellom 1200 og 1600 boliger. 

Utbygger er Marin Eiendomsutvikling.

Området er planlagt utbygget i tre faser. Her er fase 1.

Her er fase 2.

Her er fase 3, som er den siste og endelige fasen.

Sitat
Topic starter Publisert : 29. april 2020 13:51
Dagfinn gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er to illustrasjoner av Mad arkitekter sitt bidrag i parallelloppdraget for utviklingen av Laksevågneset, som inkluderer deler av området i forrige plan samt tilgrensende eiendom. Illustrasjonene ble funnet på Twitter-kontoen til Kurt Singstad.

På Twitter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. september 2021 21:20