Prosjekt | Sagavika
 
Varsler
Fjern alle varsler

Bergen Prosjekt | Sagavika

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for den planlagte utviklingen av den gamle fabrikktomten i Sagavika i Bergen. Planområdet er på ca. 65,2 dekar og ligger like ved Fanahammeren i Fana bydel, rundt 16 kilometer sør for Bergen sentrum. Stedets industrihistorie kan spores tilbake til 1846, da brødrene Halvor og Morten Rosendahl anla et spinneri her. Etterhvert ble det bygget et hekleri, en smie, to reperbaner, landhandel og arbeiderboliger i tilknytning til fabrikkanlegget og fabrikken sysselsatte 100 mennesker i 1870-årene. 

Den gamle fabrikkbygningen brant ned i 1946 og ble erstattet med et nybygg som stod ferdig rundt 1950. Reperbanene ble så revet i 1970. Den tradisjonelle produksjonsvirksomheten opphørte rundt samme tid, og området ble så konvert til et et fiskeoppdrettsanlegg med større utfyllinger i sjøen. Oppdrettsanlegget var i drift frem til 2003 og siden har området stått mer eller mindre ubrukt. Fabrikkbygningen fra 1947 har delvis blitt bevart, men resten av den historiske bebyggelsen er i hovedsak borte. 

Intensjonen med prosjektet er å utvikle eiendommen til et foregangsprosjekt på hvordan man kan reparere det som blir beskrevet som et skadet sted. Det skal utvikles til et bærekraftig boligområde basert på lokal byggeskikk og særegne kvaliteter.

Planforslaget åpner opp for byggingen av 75 nye boliger i en kombinasjon av nybygg og fabrikkbygningen. 15 av boenhetene er planlagt bygget i den gamle fabrikken, mens resten er i nybygg. Nybyggerne består av en blanding av konsentrert småhusbebyggelse og mindre blokkbebyggelse på 3 til 5 etasjer. Småhusbebyggelsen er plassert et nytt gatenett langs strandflaten, mens blokkbebyggelsen ligger i skrenten bak. Midt i planområdet vil det være en bred gågate, som leder an til et torg foran den gamle fabrikkbygningen. Langs vannkanten er det planlagt en strandpromenade som strekker seg gjennom hele planområdet. 

Planforslaget har blitt utarbeidet av Opus bergen mens Link arkitektur har stått for den arkitekturelle utformingen av prosjektet. Utbygger er Rosendahl Industrier. Planforslaget har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn med frist satt til den 07. juli om å komme med innspill. 

Jeg synes det ser veldig lovende ut. Jeg synes det ser ut som et godt eksempel på slik urban småhusbebyggelse som man ofte bygde før (slik som f.eks. i Gamle Stavanger eller i Drøbak utenfor Oslo), men som man dessverre har gått bort fra i moderne tid.

Kunngjøringsannonsen med alle relevante dokumenter finnes her på nettsiden til Bergen kommune.

Sitat
Topic starter Publisert : 28. mai 2020 14:02