Restaureringer og r...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Bergen Restaureringer og rekonstruksjoner i Bergen

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle restaurerings- og gjennoppbyggingsprosjekter av historiske bygg i Bergen uten egne dedikerte tråder. 

Sitat
Topic starter Publisert : 14. mai 2019 23:49
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå et prosjekt under utvikling for å konvertere de historiske sjøbodene på adressen Sandviksboder 69-72 i Sandviken utenfor Bergen sentrum til leiligheter. Byggene er tenkt å inneholde til sammen 30 nye leiligheter. Disse sjøbodene har lenge vært under forfall og det har både blitt truet med å politianmelde eierene samt å sette i stand byggene for eierenes regning (jeg er dog litt usikker på om noe av det ble gjennomført), så dette er svært gledelige nyheter. 

Finn-annonsen som illustrasjonene er lånt fra.

Slik så bodene ut i 2014 når det ble truet med politianmeldelse: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. mai 2019 13:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et gammelt trehus fra 1835 i Gamle Nøstegaten 11 på Nøstet i Bergen sentrum. Huset har vært synlig slitent i mange år, men det ble endelig restaurert nå i forbindelse med utviklingen av eiendommen

Før:

Bildet er lånt fra denne boligannonsen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. september 2019 20:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En rehabilitering av to gamle bygårder i Kaigaten 14 og 16 ved Lille Lungegårdsvannet i Bergen sentrum. Prosjektet bestod av tilbakeføring av de historiske fasadene ut mot gaten samt legge nytt tak. Det ble ferdigstilt i år og arbeidene ble utført av firmaet ASW Bygg.

Før:

Bildene ble funnet på hjemmesiden til ASW Bygg.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. november 2019 12:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Lokalavisen Bergenavisen har nå tenkt til å flytte ut av Media City Bergen og inn i nye lokaler i Vestre Torggate ved Johanneskirketrappen. Eiendommen de har tenkt å flytte inn i er bygården med adresse Vestre Torggate 11, her hvor Bergensklinikken tidligere holdt til. 

Bygården har gått igjennom en del endringer i løpet av årenes gang og den har blant annet mistet det originale spiret på hjørnet mellom Vestre Torggata og Håkonsgaten, mistet smijernsbalkongene på hjørnet og på fasaden ut mot Vestra Torggata og har blitt gitt en mer anonym fargesetting. Det er nå tenkt å tilbakeføre disse detaljene i forbindelse med at avisen flytter inn.

Rehabiliteringen blir prosjektert av firmaet Vill Urbanisme. Prosjekteringen skjer i tett dialog med Byantikvaren i Bergen. Gårdeier og utbygger er EGD Property. 

Vestre Torggata 11 slik bygården fremstår i dag:

Bergensavisen sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. desember 2019 13:15
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Vill Urbanisme har nå publisert litt informasjon og tegninger av deres rehabliteringsprosjekt i Vestre Torggata 11 som ble presentert i forrige innlegg. Så vidt jeg kan se så gir de ikke noe særlig ny informasjon i forhold til det som står i forrige innlegg, men vi får se to nye tegninger av fasadene som bedre viser hvordan gården vil bli etter rehabliteringen.

Nettsiden til Vill Urbanisme.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. desember 2019 15:50
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er litt om den planlagte gjenoppbyggingen av Frimerkehuset i Østre Skostredet 2. Adressen ligger på hjørnet der Østre Skostredet møter Skostredet. Rekonstruksjonen er en del av utviklingsplanene for Hans Tanks-kvartalet.

Frimerkerhuset ble opprinnelig oppført rett etter bybrannen i Bergen i 1702. Bygget har siden gjennomgått en rekke endringer. Blant annet ble det påbygget til to etasjer i 1777. Ved et senere tidspunkt ble taket så ombygget til det som blir beskrevet som et høyt mansardtak med skjeve takflater og asymmetriske takvinkler. 

Bygget ble totalskadet i en brann i 2017. Det ble så gitt tillatelse til å rive bygget, men med vilkår om at det skulle foreligge en rammetillatelse for en eksteriør-kopi på av bygget før arbeidene kunne starte. På grunn av usikkerhet om byggets bæreevne, ble det så innvilget en dispensasjon fra bestemmelse og gitt lov til å rive bygget omgående. Så har det nå i ettertid blitt levert inn en rammesøknad for å føre opp en kopi av det opprinnelige Frimerkerhuset.

Kopien det er søkt om rammetillatelse for, tar utgangspunktet i tegninger fra 1956. Det betyr at det spesielle mansardtaket vil bli rekonstruert. Første etasje hadde blitt en del endret før brannen i forbindelse med butikkdriften, og den vil tilbakeført til en mer original utførelse. 

Rekonstruksjonen er prosjektert av Arkitektstudio Elfrida Bull Bene.

Oppriss mot Skostredet:

Oppriss mot Østre Skostredet:

Tegning fra 1956:

Et eldre bildet av Frimerkehuset:

Slik bygningen fremstod på Streetview før brannen:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. mars 2020 22:14
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er planer om å restaurere førsteetasje på det gamle trehuset som står i Kong Oscars gate 28 i Bergen sentrum. Jeg er litt usikker på hvordan bygget så ut opprinnelig, så jeg vet ikke om dette egentlig representerer en tilbakeføring, men det gir i hvert fall et inntrykk av en mer tidsriktig utforming. Restaureringen er prosjektert av firmaet Fylkenes. 

Tegningen ble funnet her.

Slik Kong Oscars gate 28 fremstår i dag:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. mai 2020 18:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arbeidene med rehabliteringen og tilbakeføringen av bygården i Vestre Torggate 11 er nå ferdig. Bygården har fått en ny farge, fått rekonstruerte smijernsbalkonger og et rekonstruert hjørnespir. I tillegg har den tidligere parkeringen utenfor blitt gjort om til en ny plass. 

Rehabliteringen ble prosjektert av arkitektkontoret Vill arkitektur og jeg fant bildet på hjemmesidem dems.

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. desember 2020 12:58
beanie og Mikael likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En illustrasjon som viser hvordan de to byggene i Markeveien 1B og Markeveien 1C skal bli når det står ferdig rehabilitert. Byggene ligger like ved Torgallmenningen i Bergen sentrum. Nummer 1b (det laveste bygget) ble tegnet av Einar Oscar Schou og stod ferdig like før bybrannen i 1916, og det representerer slik områdets eneste bevarte bygning fra før 1916-reguleringen. Den ble bygget for å huse Bergen Telefonkompani og har en utforming i Nordisk Nybarokk stil. Nummer 1c (det tynne, høye bygget) ble oppført som tilbygg for telefonkompaniet i 1954. 

Prosjektet går ut på å bygge om fasaden i første etasje på 1b til å være mer lik opprinnelig utførelse med blant annet større vinduer. I i tillegg vil gården bli gitt en ny dør i tre og glass, men dette er et helt nytt design som kun er løselig inspirert av historiske bilder. 

Markveien 1c vil bli bygget om med større vinduer for å slippe inn mer lys. Én av vindusrekkene vil bli byttet ut med nye smårutete vinduer. Dette var visstnok noe som arkitekten hadde tegnet inn på de opprinnelige byggetegningene, men som aldri ble gjennomført. 

Rehabiliteringen er prosjektert av Vill arkitektur (tidligere Vill Urbanisme). Utbygger er DNB Næringseiendom. Arbeidene er allerede i gang og planen er å ferdigstille prosjektet i løpet av juni 2022.

Jeg synes prosjektet ser flott ut og det gir byggene en langt mer eksklusivt preg.

Situasjonen før rehabliteringen tatt fra Google:

Et bilde av arbeidene så langt:

Bildet ble funnet på Facebook-siden til Vill Urbanisme.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. mai 2021 13:42
jh, beanie og Mikael likte