Områdeutvikling | N...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Bergen Områdeutvikling | Nygårdstangen

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til områdeplanen for utbyggingen av området Nygårdstangen, arealet mellom Smålungeren og Store Lungegårdsvann i Bergen sentrum. Det er flankert av Vestre Strømkai og det som er planlagt opparbeidet til en ny  bybanetrase langs jernbaneområdet. Hele området er på rundt 120 daa og er i dag preget av komplekstet Bygarasjen og flere store veianlegg. 

Planene egger til rette for oppføringen av 216 600 m2 med nye bygg. 123 000 m2 av det er planlagt oppført på tomten etter Bygaragasjen mens resten av arelaene fordeler seg på to nye bykvartaler og en planlagt luftambulansebase på rundt 4300 m2. I tillegg til den nye bebyggelsen, så inneholder også planene et nettverk av kanaler som er tenkt å knytte sammen Lille og Store Lungegårdsvann.

Områdeplanen ble opprinnelig vedtatt av bystyret i Bergen kommune i oktober i 2017 med en del justeringer. Byrådet vedtok eretter endringene og oppdaterte plandokumentene i Juli i år.

Skisse av et byrom kalt Vannplasssen.

Nettverk av kanaler langs Vestre Strømkai.

Snitt som viser bybanelinjen, kanal og Vestre Strømkai.

Langsnitt av utbyggingen.

Landskapsplan.

Bergen kommune sin kunngjøringsannonsen av reguleringsendringene hvor plandokumentene ligger ute.

Sitat
Topic starter Publisert : 30. juli 2019 13:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt varslet oppstart av reguleringen for de arealene innenfor områdeplanen som ligger nord for e-39. Området er på rundt 66 dekar og det ønskes å utvikle det med to ny bykvartaler og en ny byarena. Kvartalene vil inneholde ca. 800 boliger, et hotell og et kinosenter samt kontor- og næringsarealer. 

Opus arkitekter er engasjert for håndtere planprossesen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. april 2021 13:29