Prosjekt | Nøstegat...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Bergen Prosjekt | Nøstegaten

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for den planlagte utbyggingen av eiendommen Nøstegaten 72–74 ved Nøstet i Bergen. Nøstet er et strøk på Nordnes i bydelen Bergenhus i Bergen sentrum. Dette var tidligere et arbeiderstrøk hvor alt fra fiskere til industriarbeidere bodde. Området preges i dag trehusbebyggelse med trange gater og smau, og skal etter sigende inneholde det som blir regnet som den eldste sammenhengende bevarte trehusbebyggelsen i norsk byhistorie.

Eiendommen ligger nede ved Nøstebukten og grenser mot Dikkedokken i nord, Nøstegaten i øst, Vestre Holbergsalmenning i sør og Nordre Nøstekai i vest. Det preges i dag diverse eldre industribygg og asfalterte overflater. Prosjektet går ut på å bygge rundt 100 nye boliger innenfor planområdet. Basert på illustrasjonen kan vi se at bebyggelsen er tenkt å bestå en mengde enkeltbygg med høyder fra 4 til 8 etasjer. Mellom byggene vil det bli nye byrom og en kanal.

Reguleringsplanen blir utarbeidet av et team bestående av Mad arkitekter, Tredje Natur og Rambøll. Prosjektet blir utviklet i et samarbeid mellom Obos og EGD Property.

Obos sin side for prosjektet.

Sitat
Topic starter Publisert : 12. februar 2020 17:13
Dagfinn
(@dagfinn)
Bruker Registered

https://tjenester.bergen.kommune.no/bksak/fil/11824793?fbclid=IwAR04gFrfntF4lqBdLFAIV5Zka7i3gatYIoLn5K3TGGrcp7xbgCKUjfAXmLc

 

Her er linken til hele forslaget til reguleringsplan. Jeg klarte ikke å kopiere inn enkeltbilder fra dokumentet, men det er mange flere bilder fra forslaget hvis du følger linken 🙂

SvarSitat
Publisert : 23. februar 2020 11:35
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@dagfinn Hei og velkommen til forumet Dagfinn! Beklager at jeg var litt sen med å godkjenne innlegget ditt. Det skyldes at jeg rett og slett ikke så det før nå. 

For øvrig flott at du fant reguleringsforslaget. Jeg vil ta å oppdatere førsteinnlegget snart med de nye illustrasjonene og informasjonen. For øvrig du vet ikke hvor jeg kan finne reguleringsplanen for den såkalte Neumann-tomten og? Jeg har hatt litt problemer med å finne meg fram dokument-systemet til Bergen kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. februar 2020 16:45
Dagfinn
(@dagfinn)
Bruker Registered

@fredrik Takk for det! La den inn i Neumann-tråden nå 👍 

 

SvarSitat
Publisert : 23. februar 2020 19:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av en modell av forslaget med innskrevne kotehøyder som gir et inntrykk av de foreslåtte utbyggingsvolumene. 

Det er verdt å merke seg at Fylkesmannen har levert inn en innsigelse på planene slik de foreligger nå, så det endelige planforslaget vil sannsynligvis se betydelig annerledes ut enn dette. Bakgrunnen er at de mener at det må etableres en 10 meter bred byggelinje mot sjøen, bebyggelsen skal ikke krage ut over offentlige rom, høydene bør trappes mer ned mot sjøen og det bør etableres en form for et offentlig torg/møteplass i den sørlige enden av planområdet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. mars 2020 13:35
Dagfinn gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her et par skisser av de endrede planene som ble vist i et arbeidsmøte i oktober i år. Kravene som ble nevnt i forrige innlegg har nå blitt tatt med inn i planene med minimum 10 meter byggegrensen mot sjøen og lavere bygg for å nevne noe.

Samtidig har Obos (utbyggeren bak prosjektet) sendt ut et nyhetsbrev der de sier at de forventer å starte salget av leilighetene i Nøstegaten til våren i 2022.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. desember 2020 10:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt sendt inn del flere illustrasjoner av det oppdaterte planforslaget. Som vi kan se er det blant annet lagt til en større hage ved barnehagen i den østlige enden av  planområdet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. februar 2021 14:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn enda et sett nye illustrasjoner. Enkelte av byggene ser ut til å ha fått litt andre fasadematerialer, men ellers ser det ganske likt ut som de tidligere illustrasjonene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. juni 2021 13:37