Prosjekt | Hopsfoss...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Bergen Prosjekt | Hopsfossen

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en en tråd for den planlagte transformeringen av området rundt Hopsfossen på Hop i Fana bydel i Bergen. Området som skal utvikles er på ca. 25 daa og har industrihistorie med blant annet marmorproduksjon som kan spores helt tilbake til 1700-tallet.

Hop gård med tilhørende marmorverk ble så kjøpt av Werner Hosewinckel Christie i 1784, som for øvrig leverte en rekke materialer i marmor til Christiansborg slott og Marmorkirken i København. Christie beholdt anlegget frem til sin død i 1822, men produksjonen ble så trappet ned inntil marmorverket la ned produksjonen i siste halvdel av 1800-tallet. Eiendommen ble deretter overtatt av Hop Tricotagefabrik, som produserte tekstiler. 

I 1887 ble bedriften reorganisert og skiftet navn Petersen & Dekke Tricotagefabrik, også kjent som Pedek. De bygde en et strikkeri med fire etasjer og 2000 kvadratmeter i 1949 og i 1952 bygde de et nytt spinneri med fem etasjer og 4700 kvadratmeter. Bedriften var en periode en av Norges største tekstilprodusenter og med sterk fokus på eksport, før produksjonen til slutt ble lagt ned i 1976. 

Intensjonen bak planene er å utvikle området til en ny bærekraftig bydel og det er søkt om støttemidler fra Enova for gjennomføringen. Prosjektet er planlagt redusere sitt klimagassfotavtrykk gjennom blant annet transformasjon av dagens bygningsmasse og høy grad av gjenbruk. Man ser for seg at området kan utvikles med rundt 20-25 000 kvadratmeter med bolig og næring. 

Prosjektet er tegnet av Vill Urbanisme.

Vill Urbanisme sin side om prosjektet.

@60.3277641,5.3391522,307m/data=!3m1!1e3?hl=no">Området i dag.

Sitat
Topic starter Publisert : 21. januar 2020 19:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Spørsmålet om å få lov til å starte opp reguleringsprosessen for Hoppfossen ble behandlet av utvalget for miljø og byutvikling den 16. januar i år. 

Bakgrunnen er at prosjektet ble nektet oppstart av plan- og bygningsetaten, da de mente foreslåtte utbyggingen hadde for høy tetthet, hadde en byggegrense for langt ned mot sjøen, hadde for små uteoppholdsarealer og for få antall parkeringsplasser. Prosjektet ligger på grensen mellom sone 3 (ytre fortettingssone) og sone 2 (byfortettingssone) i kommuneplanen for Bergen fra 2018. Forslagsstiller ønsket at sone 2 skulle ligge til grunn for utviklingen og slik muliggjøre en høyere tetthet og mer urban utvikling, mens plan- og bygningsetaten tok utgangspunkt i sone 3. 

Utvalget konkluderte med at forslagsstiller for lov til å starte opp reguleringen, men presiserte og samtidig at et eventuelt prosjekt må utformes slik at det ikke kommer i veien for en planlagt laksetrapp og flomsikringstiltak i området.

I forbindelse med behandling ble det og vist en landskapsplan med et noe revidert prosjekt. Her kan vi se at at bebyggelsen mot Troldhaugvegen nå har fått et luftigere og mer åpent preg.

Protokollen fra behandlingen i utvalget for miljø og byutvikling.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. januar 2020 13:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av den planlagte ombyggingen av Wernerholmsvegen 33 (der møbelbutikken Berle holder til). Ombyggingen representerer første del av Hopsfossen-utbyggingen. 

Butikken holder til i øverste og nest nederste etasje av bygget og inngangen er plassert i det som tidligere var en vareinngang. Vareinngangen har aldri vært designet for å fungere som en inngang for publikum og prosjektet går ut på å bygge den om til en fullverdig hovedinngang. Dagens inngangsparti består at enkelt takoppbygg fra nyere tid. Det ønskes å rive dagens takoppbygg og å legge inngangspartiet inn i et glass-dekket felt i gavlveggen. 

Prosjektet er, i likhet med resten av Hopsfossen-planene, tegnet av Vill Urbanisme.

Illustrasjonene ble funnet på nettsiden til Vill Urbanisme.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. februar 2020 21:00