Gamle forslag og ur...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Bergen Gamle forslag og urealiserte planer i Bergen

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd hvor vi kan presentere historiske planer som det aldri ble noe av i Bergen.

Sitat
Topic starter Publisert : 4. april 2021 17:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er de forskjellige forslagene som ble sendt inn til konkurransen om nytt tinghus i Bergen sentrum som ble avholdt i 1928. Arkitekt Egill Reimers gikk seirende ut av konkurransen med forslaget gitt mottoet “Respekt for Loven”. Det nye Tinghuset stod klart i 1933, men det hadde blitt noe endret gjennom planlegginsprossen og blant annet gjort én etasje høyere enn konkurransebidraget.

Førsteplass: "Respekt for Loven" av Egill Reimers.

Andreplass: "Taarnplassen" av Morgenstierne og Eide.

Tredjeplass: "Salomo" av Carl Michalsen og Eystein Michalsen.

Fjerdeplass: "Rotunde" av Einar Ose. Schou og Ole Landmark.

Ikke rangert: "Fiat Justilia" Ikke oppgitt arkitekt.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. april 2021 23:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen av bidragene som ble sendt inn i arkitektkonkurransen om utformingen av Storetveit kirke i Fana. Den lokale arkitekten Ole Landmark ble trukket ut som  vinner av konkurransen med sitt bidrag kalt Tre eker. Den nye kirken stod klar til bruk i 1930.

Førsteplass: "Tre eker" av arkitekt Ole Landmark.

Andreplass: "Norsk syn" av arkitekt Frederik Konow Lund.

Tredjeplass: "Pastorale" av arkitekt Eyvind Moestue.

Ikke rangert: "Erkebiskop Øistein" av arkitekt Leif Grung. 

Ikke rangert: "Kirke og kors" av arkitekt Harald Sund.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. april 2021 23:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

I april i 1921 ble arrangert en arkitektkonkurranse for utformingen av et nytt anlegg som skulle huse Handelshøyskolen i Bergen. Det var planlagt bygget på samme tomt som dagens skole ligger på i Breiviken utenfor Bergen sentrum. Det ble i alt sendt inn 55 bidrag i konkurransen. Arkitekt Bredo Greve ble plukket ut som vinner med sitt bidrag kalt Fred. 

Prosjektet ble imidlertid satt i bero grunnet manglende bevillinger og planene ble først tatt opp igjen i etterkrigstiden, men da med en helt annen utforming signert en annen arkitekt. 

Arkitekt Bredo Greve sitt forslag:

Andreplassen gikk til arkitektene August Nilsen og Harald Sund med dette bidraget:

Tredjeplass til arkitekt Ole Øvergaard:

Dette bidraget var laget av arkitekt Einar Oscar Schou. Det ble ikke rangert, men bidraget ble kjøpt inn.

Det samme gjelder dette bidraget fra arkitektene Lindstrøm og Tvedt.

Samt bidraget fra arkitekt Finn Rahn.

Til slutt har vi bidraget sendt inn av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas. Igjen så ble det ikke rangert, men kun kjøpt inn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. juli 2021 20:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen av de forskjellige forslagene som ble sendt inn i konkurransen for utformingen av Bergens Haandværks- og Industriforening sitt nybygg som ble avholdt på slutten av 1920-tallet. Nybygget var planlagt bygget i Chr. Michelsens gate 10/Veiten 3, som ligger vis a vis Den Nationale Scene og Ole Bulls plass. 

Arkitekt Nils Holter ble tildelt førstepremien med forslaget kalt Mon Plaisir. 

Ut i fra hva jeg kan forstå ble prosjektet aldri gjennomført. I stedet ble arkitekt Ole Landmark arrangert til å tegne foreningens nybygg, som stod ferdig i 1940. Det ble så tatt over av Gestapo som brukte den som sitt hovedkvarter under krigen. Foreningen kunne først flytte inn etter at krigen var over i 1945.

Nils Holter sitt forslag kaalt Mon Plaisir:

Andreplass gikk til arkitekt Per Grieg med forslaget kalt Den Nye Hensigt.

Tredjeplass gikk til forslaget kalt Monument fra arkitekt Christian Skagen.

Dette bidraget er kalt Sol og ble kjøpt inn, men ikke rangert. Det er tegnet av arkitektene Arnesen og Darre Kaarbo i samarbeid med Per Sande.

Bidraget Laug bled i likhet med det over, ikke rangert, men kun innkjøpt. Det er laget av arkitektene Ole Landmark og Einar Ose.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. august 2021 11:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen tegninger som viser arkitektene Nils W. Grimnes og Egil Haanshus sitt vinnerforslag for gjenoppbyggingen av bygårdene rundt Torgallmenningen i Bergen sentrum etter bybrannen i 1916. Arkitektkonkurransen ble avholdt i 1918 og det kom kun inn ti bidrag. 

Som sagt så ble dette bidraget kåret til vinneren. Både kommunen og grunneiere skal imidlertid ha vært negative til forslaget og man valgte derfor å etterhvert engasjere arkitekt Finn Berner for å komme opp et alternativt forslag til utformingen av området.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. november 2021 10:47
jh gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

To alterantive utforminger for nybygget for Bergens Rederiforening og Bergens Handelsforening i Olav Kyrres gate 11. Forslagene er fra 1919. Det første alternativet er kalt Til fest og hvile og er laget av arkitekt Bredo Greve og det andre alternativet er kalt Efter dagens arbeid og var laget av arkitentene Sigurd Lunde og Harald Petersen. 

Det ble til slutt valgt å gå videre med Lunde og Petersen sitt forslag, men det endelig bygget endte opp å bli ganske annerledes enn denne skissen.

Olav Kyrres gate 11 i dag:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. desember 2021 10:29