Gamle forslag og ur...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Gamle forslag og urealiserte planer i Oslo

Side 1 / 6
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg tenkte det var på tide å lage en tråd der vi kunne presentere historiske planer som det aldri ble noe av i Oslo. Det er tross alt en god del, på godt og vondt. 

Sitat
Topic starter Publisert : 31. mars 2021 12:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

To postmodernistiske forslag for å erstatte den delen av kredittkassse-bygningen i Stortorvet 7 som vender mot Nedre Slottsgate. Kredittkasse-bygningen ble oppført i 1971. Det hadde på sin side erstattet det tidligere hovedkontoret for Christiania Bank og Kreditkasse fra 1878 og som var tegnet av Jacob Wilhelm Nordan. Nybygget fra 1971 var betydelig lavere enn de andre bygårdene langs Nedre Slottsgate  og brøt fullstendig med strukturen i området.

Det første forslaget for nybygg ble laget i 1984 og var en ganske vågal postmodernistisk stil. Forslaget ble utarbeidet av Platou Arkitekter, som for øvrig og var bak Kredittkasse-bygningen fra 1971.

Platou arkitekter lagde et nytt forslag i 1990 som var en god del mer avdempet. 

Byantikvaren anbefalte det siste forslaget, men så vidt jeg vet ble det aldri bygget. I stedet ble dette modernistiske bygget oppført (som vil bli erstattet enda en gang):

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. april 2021 18:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et konkurranseforslag for utformingen av Torggata bad i sentrum. Forslaget er laget av arkitekt Nils Winge Grimnes. Det ble bestemt å gå med forslaget levert inn av arkitektkontoret Morgenstierne & Eide i stedet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. april 2021 16:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Byplansjef Harald Hals presenterte i 1928 et forslag for utviklingen av aksen mellom Nationaltheatret via Karl Johans gate og universitet til Tullinløkka. Intensjonen var å skape et mer “verdig og monumentalt byrom”. 

Han foreslo blant annet å forlenge Universitetsplassen frem til Nationaltheatret, hvor den vil ende i en ny søylerekke langs Nationaltheatrets nordøstlige side. Han foreslo videre å opparbeide Tullinløkka til en ny plass/torg. Fasaderekken i den nordøstlige enden av plassen (hvor universitets Domus Juridica-bygning ligger nå) skulle erstattes med et nytt monumentalt bygg med en konkav og avrundet fasade som tok opp linjene fra den foreslåtte søylerekken ved Nationaltheatret.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. april 2021 12:22
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par tegninger av et forslag fra arkitekt Lars Backer for utviklingen av det såkalte Karl Johan-kvartalet. Kvartalet ligger mellom Karl Johans gate, Rosenkrantz' gate, Kristian IVs gate og Universitetsgata. Forslaget ble utarbeidet som et innspill til planene som Handelstanden hadde for ombyggingen av kvartalet. 

Backer kalte forslaget sitt for “et nytt strøk i strøket”. Han så for seg kvartalet utviklet med en ny passasje fulgte aksen Sehesteds gate, og gikk mellom Kristian IVs gate og Karl Johans gate. I tillegg ville det være en overdekket passasje ut mot Rosenkrantz gate . Midt i kvartalet ville det ble etablert en ny plass hvor alle passasjene møttes.

Prosjektet var tenkt å inneholde forretninger, et allment klubbhus for forskjellige foreninger og et nytt Handelstandens hus.

Jeg synes det er synd disse planene ikke ble realisert. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. april 2021 16:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Lars Backer lagde og et forslag for byggingen av et nytt konsert- og operahus på stedet hvor Odd Fellow-gården står i dag. Eiendommen var da kjent som Bedstefarstomten. Forslaget var laget på vegne av advokat I. M. Johannessen. Dette var andre utkast for operahus på tomten; Johannessen hadde tidligere presentert et forslaget laget av ingeniør Henrik Nielsen, men det ble avslått og sendt tilbake fra bystyret om krav om bearbeide arkitekturen.

Backer sitt forslag ble anbefalt av formannskapet og sendt videre til bystyret for endeling behandling, men jeg er usikker på hva som skjedde med det etter det. Prosjketet ble uansett aldri bygget.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. april 2021 17:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er tre av forslagene som ble sendt inn i konkurransen for utformingen av de kommunale eiendommene rundt Bislett stadion i 1923. Arkitektene Nicolai Beer og Egil Haanshus gikk seirende ut av konkurransen med sitt forslag kalt “Borgerhus”. Intensjonen var at området skulle bygges ut i kommunal regi, men det ble til slutt bestemt å selge området til en privat utbygger grunnet trang økonomi i kommunen. 

Juryen bemerket at enkelte av kvartalene i vinnerforslaget var svært trange og vi kan følgelig se at kvartalet nordøst for stadion ble åpnet opp under prosjekteringen. Andre endringer blant annet inkluderer den planlagte forbindelsen mellom Benneches gate og Mikkel Doblougs gate, som det aldri ble noe av. 

Førsteplass: "Borgerhus" av Nicolai Beer og Egil Haanshus.

Andreplass: “Bo i by” av Otto Hald og Fritz Jordan.

Tredjeplass: “Ensemble” av Edgar Smith Berentsen og Einar Foss.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. april 2021 14:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Selv om den første broene over Lodalen ikke ble ferdigstilt før i 1995, så kan planene om å bygge en bro over dalen i hvert fall spores tilbake til 1920-tallet; Allerede i 1921 ble det utarbeidet en forbindelse av Vegvesenet. Prosjektet hadde en anslått prislapp på 4 millioner kroner (ikke korrigert for inflasjon) og bestod av en bro med fire spenner bygget i jern. 

Prosjektet ble forelagt kommunen i 1922. Med bakgrunn i prosjektets størrelse og pris, ble besluttet at det måtte avholdes en åpen ingeniørkonkurranse for utformingen av broa. Det ble i alt sendt inn 46 forslag i konkurransen, så disse illustrasjonene representerer kun en liten andel av dem alle.. Forslaget laget arkitekt Gunnar Bjerke og ingeniør Trygve Skjæggestad ble utpekt som vinner. 

Jeg er usikker på hvorfor den aldri ble bygget. 

Førsteplass: Laget av arkitekt Gunnar Bjerke og ingeniør Trygve Skjæggestad.

Andreplass: Laget av arkitekt Henry Aarseth og ingeniør Lars Winsvold.

Ikke rangert: Laget av arkitektene Andr. H. Bjercke og Georg Eliassen og ingeniør Jon Fjestad.

Ikke rangert: Laget av arkitekt Harald Sund og ingeniørene Sigurd Lund og Harald Herlofson.

Ikke rangert: Laget av arkitektene Finn Bryn og Johan Ellefsen og ingeniør Rolf Nicolaisen.

Ikke rangert: Laget av arkitekt Bredo Greve.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. april 2021 17:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

To illustrasjoner av Harald Hals sitt forslag for utbyggingen av Iladalen fra hans generalplan i 1929. De ytterste delene ble bygget, mens det er en park i det indre området. 

Jeg vil poste flere forslag fra Hals sin generalplan i fremtiden. 

Ca. samme vinkel som første illustrasjon i dag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. april 2021 21:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En illustasjon av det som blir beskrevet som en prosjektert bebyggelse på Bygdøynes. Illustrasjonen er datert til 1917 og den er signert arkitekt Holm. Som vi kan se ser det ut som om det var planlagt en tett og urban leiegårdsbebyggelse à la Frogner der. Jeg har dessverre aldri greid å finne noe mer informasjon om planene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. april 2021 22:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner av reguleringsplanen av Marienlyst (mellom Kirkeveien og universitetet på Blindern) som ble utarbeidet av reguleringsvesenet (datidens plan- og bygningsetaten) i tidligere Aker kommune. Så vidt jeg kan se ble ingenting bygget i henhold til disse planene - selv ikke de første blokkene langs Kirkeveien har formen som er foreslått her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. april 2021 15:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forsvarsdepartementet og Kristiania kommune arrangerte i 1923 en arkitektkonkurranse for det som var tenkt å bli byens nye renseanlegg samt områdene rundt.  Anlegget var planlagt anlagt ved Festningsplassen i Akershus festning. Prosjektet ville medført at bygninger som Ridehuset, Gamle Logen, Materialgården og Kommandoboligen ville ha blitt revet. 

Forslaget levert av Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas ble utpekt som vinneren av konkurransen. Ingenting ble imidlertid noensinne bygget. 

Førsteplass: Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas.

Andreplass: Sverre Pedersen og Nils Holter.

Tredjeplass: Lars Backer og Ole Øvergaard.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. april 2021 20:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er bidragene som ble sendt til arkitektkonkurransen for det nye Ingeniørenes hus (Kronprinsens gate 17) som ble avholdt mellom 1928 og 1929. Eyvind Moestue, Ole Lind Schistad og ingeniør Kr. Enger gikk seirende ut av konkurransen med sitt kalt "N. I. F.". Det nye Ingeniørenes hus stod ferdig i 1932 og var tegnet av vinnerteamet, men den endelige utformingen endte opp som ganske annerledes enn konkurransebidraget.

Førsteplass: "N. I. F." av arkitektene Eyvind Moestue, Ole Lind Schistad og ingeniør Kr. Enger.

Andreplass: "Jardins Aérieus " av arkitektene Borthen og Brantzeg.

Tredjeplass: "Turmalin" av arkitekt Nils Holter.

Innkjøpt: "Straight on" av arkitekene Hans Backer Furst og Mads Wiel Gedde.

Innkjøpt nummer to: "Høst" av arkitekt Jacob Christie Kielland.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. april 2021 13:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er to forslag for en ny bygning for Nobelinstituttet fra 1924. Forslagene ble laget som en del av elevoppgave gitt ved det Norske Akitektakademi, så de representerer ikke et faktisk prosjekt som var planlagt realisert. Forslagene var tenkt bygget på tomten hvor dagens institutt ligger i Drammensveien 53 ved Solli plass.

Første forslag er laget av Hugo Friis Zahl.

Andre forslag er laget av Frithiof Reppen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. april 2021 17:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner av planene for Det Nye Teater som ble presentert i 1919. Teateret var tenkt bygget i Uranienborgveien 9 bak slottet. Det var planlagt lagt et stykke inne i kvartalet og ut i fra hva jeg forstår ville det hatt ca. Samme form som leilighetsbygget fra 30-tallet som står der i dag.

Det ble arrangert en arkitektkonkurranse for prosjektet der Gudolf Blakstad og Jens Dunker gikk seirende ut med sitt bidrag kalt “Nocturne”. Prosjektet hentet inspirasjon fra Michelangelos utforming av  Kapitolhøyden i Roma, med et langstrakt og monumentalt trappeparti som gikk fra Uranienborgveien og til en forplass foran teaterbygningen. 

Ironisk nok ble planene presentert med proklamasjonen at man her endelig hadde et “fruktbart og verdifullt prosjekt”, og at det stod i kontrast med resultatene fra arkitektkonkurranser som aldri ble realisert. Dessverre ble det aldri gjort noe mer med prosjektet og Det Nye Teater fikk i stedet et nybygg i Rosenkrantz gate i 1929.

Førsteplass i konkurransen: Gudolf Blakstad og Jens Dunker.

Andreplass i konkurransen: Einar Oscar Schou.

Tredjeplass i konkurransen: Finn Berner.

Eiendommen hvor teateret var planlagt bygget slik den fremstår i dag:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. april 2021 15:26
Johan123 gitt lik
Side 1 / 6