Gamle forslag og ur...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Trondheim Gamle forslag og urealiserte planer i Trondheim

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd hvor vi kan presentere historiske planer som det aldri ble noe av i Trondheim.

Sitat
Topic starter Publisert : 2. april 2021 16:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et forslag for regulerinen av områdene rundt torvet og rundt Vår Frue kirke i midtbyen. Forslaget ville ha medført at Hornemannsgården ble revet. Forslaget ble laget rundt 1935/1936 og er signert arkitekt T.W. Stand.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. april 2021 16:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arkitekt T.W. Stand lagde og et forslag for ny Elgeseter bru i 1936. Stand så for seg en bru i to etasjer med bil og trikk på det øverste planet og fotgjengere på planet under.

Ny Elgeseter bru ble stil slutt bygget på slutten av 40-tallet og var tegnet av Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas. Dagens bru ble fredet av Riksantikvaren i 2008.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. april 2021 13:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et forslag for byggingen av et ny lærerhøyskole langs Elgeseter gate. Ut i fra hva jeg forstår var bygget foreslått bygget i den delen av Elgeseter park som vender ut mot Elgeseter gate. Husrekken vi ser til høyre står langs Snorres gate. Forslaget er datert 199 og er laget av Gunnar Stabell, som var bygningssjef i Trondheim på den tiden.

Ca. samme vinkel i dag:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. april 2021 21:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arkitekt Jakob Holmgren presenterte i 1919 et forslag for det han kalte for ordning av strøket mellom Elgeseter bru og Høgskolveien. Forslaget inkluderte og en utforming for en ny Elgeseter bru samt en ny kirke der hvor Elgeseter park er i dag. Jeg tror dette er det samme forslaget som blir referert til som Sydbyens sentrum i Trondhjem i Wikipedia-artikkelen om Holmgren, men det navnet er ikke brukt på forslaget der jeg fant det. 

Holmgren foreslo å utvikle området med en rekke større bykvartaler på tre til fire etasjer. Kvartalene var gitt en utforming  i nyklassisisme og kunne minne litt om Torshov-området i Oslo. Holmgren hadde tegnet og inn et halvrundt bygg som kunne huse Studentersamfundet i Trondheim midt i området.. Bygningen var plassert på samme tomt som de holder til på i dag.

Planene ble godt mottatt og de fikk positiv omtale av daværende stadsarkitekt Sverre Pedersen, men som vi vet ble de aldri gjennomført.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. april 2021 13:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det ble i 1928 avholdt en arkitektkonkurranse om utformingen av Handelsstandens hus i Trondheim. Bygningen var planlagt bygget i Dronningens gate 12 i Midtbyen. Arkitekt Arne Vesterlid i samarbeid med arkitekt Hermann Semmelmann gikk seirende ut av konkurransen med forslaget kalt “La Terrasse de Club”. 

Jeg er usikker på hva som er årsaken, men det ferdige bygget endte opp med å bli helt forskjellig fra vinnerforslaget til tross for at det var tegnet av samme arkitekt. Det nye Handelsstandens Hus stod ferdig i 1934.

Førsteplass: "La Terrasse de Club" av Arne Vesterlid og Hermann Semmelmann.

Andreplass: "Saldo" av Wilhelm Kielland og Arne Pedersen.

Tredjeplass: "Comfort" av Jakob Holmgren.

Innkjøpt: "Kræmmerhuset" og "Merkurstaven", begge av arkitektene Carl Michalsen og Eystein Michalsen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. april 2021 18:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

I 1927 ble det avholdt en konkurranse for utformingen av et nytt museum for Kunstforeningen i Trondheim samt et forslag til utformingen av bebyggelsen rundt Nidarosdomen (som Kunstforeningens bygning var planlagt som en del av). Prosjektet baserte seg på en reguleringsplan fra 1914 laget av arkitekt Olaf Nordhagen.

 Det ble sendt inn 24 forskjellige forslag og juryen bestod av arkitekt Carl Berner, arkitekt Sverre Pedersen og  rørlegger K. Lund (forman i Kunstforeningen). De utpekte arkitekt Peter Daniel Hofflund som vinneren med sitt bidrag som han hadde kalt Qvi Vivra. Det nye museet stod ferdig i 1930, men området rundt ble aldri utbygget  i henhold til Hofflunds planer.

Peter Daniel Hofflund sitt forslag kalt Qvi Vivra.

Arkitekt Carl J. Moe sitt forslag kalt Nord —Syd el. Vice Versa.

Arkitektene Mads Wiel Gedde, Johan Meyer jun. og Dagfinn Morseth sitt bidrag kalt Under Domen.

Arkitektene Arne Vesterlid og Josef Jervell Grimelund sitt bidrag kalt Munk og nonne.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. juli 2021 23:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er tre av forslagene som ble sendt inn i arkitektkonkurransen for utformingen av Studentersamfundet sitt nybygg som ble avholdt i 1927. Arkitektene Carl Michalsen og Eystein Michalsen gikk seirende ut av konkurransen med sitt forslag kalt Merry-go-round.

Førsteplass:

Andreplass gikk til forslaget kalt Fem personer søker en forfatter og var laget av arkitektene Slaatto og Sveaas:

Tredjeplass gikk til Black Bottom laget av arkitekt Petter Daniel Hofflund:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. desember 2021 12:04
Johan123 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen tegninger av det som var planlagt å bli Bøndenes Hus i Trondheim. Tegningene er fra 1920 og bygningen var tegnet av arkitekt Morten Anker Bachke. Den var tenkt bygget mellom Prisens gate, Kongens gate og Holstveita i Midtbyen. Prosjektet ble aldri fullført grunnet dårlig økonomi og Bøndene fikk først sitt eget hus i 1958. 

Jeg synes det er veldig synd at prosjektet aldri ble gjennomført.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. desember 2021 13:43
Fargestift
(@fargestift)
Bruker Registered

Utrolig fascinerende å se! Kan jeg spørre hvor du har funnet tegningene?

SvarSitat
Publisert : 29. desember 2021 14:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@fargestift Hei og velkommen til forumet. De fleste av tegningene er hentet fra et blad som het Byggekunst, som var Norske arkitekters landsforbund sitt eget tidsskrift. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. desember 2021 17:41