Trondheim | Histori...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Trondheim | Historiske bilder av Trondheim  

  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er tråd dedikert til historiske bilder av Trondheim. 

Sitat
Publisert : 2. august 2020 11:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av en bygning som gikk under navnene Harmonien, Mølmanns palé, Møllmannsgården og von Schmettows palé. Bygningen lå på det sørvestre hjørnet av Torvet i Midtbyen, på en av eiendommene som kjøpesenteret Trondheim Torg nå holder til i.

Harmonien stod ferdig i 1770 (det ville riktignok ta tre nye år før interiøret var ferdig) og det representerte det første av fire trepaleer som skulle bli bygget rundt torvet. De andre paleene, kjent som Hornemansgården, Sommergården og Stiftsgården, er blitt bevart og står ved torvet den dag i dag. Bygget var bygget i en overgangsperiode mellom arkitekturstilene barokk og klassisisme, noe utformingen bar preg av. Det er usikkert hvem som var arkitekten bak det, men både Heinrich Kühnemann og Johan Daniel Berlin er foreslått som mulige kandidater. 

Harmonien hadde opprinnelig en spesiell type takform kalt seteritak. Et tilsvarende tak kan i dag sees på Bakke Gård på Møllenberg i Trondheim. Seteritaket ble fjernet og erstattet med et mer ordinært saltak etter bybrannene i 1841 og 1842, med bakgrunn i brannfaren ved den tidligere takkonstruksjonen. 

Bygget ble dessverre totalskadet i en brann i januar i 1942. Brannårsaken er ikke kjent, men det er antatt at den ble forårsaket av kraftig fyring i ovnene på grunn av kulden som Trondheim opplevde i løpet av denne perioden. Den brannskadde bygningen ble så revet, med unntak av grunnmuren som ble brukt som sokkel for et nytt, stort garasjeanlegg. Garasjeanlegget overlevde frem til 1965, da det og ble revet. Forsikringsselskabet Forenede Liv bygde så sitt nye hovedkontor på eiendommen. Bygget stod ferdig i 1968 og det har i nyere tid blitt innlemmet som en del av kjøpesenteret Trondheim Torg.

Harmonien slik bygget opprinnelig fremstod (til høyre):

Med nytt tak:

Tegninger av fasadene mot torvet:

SvarSitat
Publisert : 2. august 2020 22:06