Mindre byer og tett...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Mindre byer og tettsteder | Offentlige torg og gater

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd dedikert til oppraderingsprosjekter av forskjellige byrom i mindre byer og tettsteder landet rundt uten egne dedikerte tråder.

Sitat
Topic starter Publisert : 5. august 2019 15:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er forprosjektet for oppgraderingen av Gamlegata gjennom Brumunddal sentrum i Ringsaker kommune. Gaten ligger innenfor et hensynsområde for bevaring av kulturmiljø og iintensjonen bak oppgraderingen er å bringe tilbake den "gamle idyllen" til området. Forprosjektet er uttarbeidet av Østengen & Bergo.

Østengen & Bergo sin side for prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. august 2019 09:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En ny park langs havnepromenaden i Grimstad sentrum. Parken har blitt bygget på arealene som tidligere ble brukt som rutebilstasjonen og politistasjonen og ligger rett ved Grimstads nye bibliotek. Parken har fått navnet Byhaven etter at det ble trukket ut i navnekonkurranse. Utformingen av området har gått til gjennom åpne folkemøter og dialog mellom kommuneplanutvalget, ungdomsrådet og Asplan Viak som ansvarlig for prosjekteringen. Parken åpnet nå i år, etter en tre års prosjektperiode.

Bildene er lånt fra Asplan Viak.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. november 2019 18:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det pågår nå et lite prosjekt for å revitalisere et torgareal i Ålvik i Kvam kommune i Hordaland. Prosjektet vil gjenbruke materialer fra rørgaten ved gamle Bjølvo kraftverk, som ble revet mellom 2016 og 2017. Prosjektet er tegnet av Mad og bildene ble funnet på deres Facebook-side.

Et bilde fra de pågående arbeidene:

To illustrasjoner av slik torget er tenkt å bli:

Bildene er lånt fra Facebook-siden til Mad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. desember 2019 21:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for opprustingen av det sentrale Torvet og de tilgrensende gatene Grimstad sentrum. 

Store deler av området er i dag brukt til parkering, men det ønskes nå å fjerne bilene og erstatte det med nytt torg med uteservering og handel. Midt på torget etableres det en vannfontene med vannstråler i ulik høyde og det vil bli bygget et amfi i det nordøstlige hjørnet mot Kirkegata. Brosteinen som er brukt som gatedekket på bilveien over torvet i dag, vil bli erstattet med et nytt dekke. Bakgrunnen er et ønske om å redusere støyen fra biltrafikken. Brosteinen vil så bli gjenbrukt inne på torget. Foruten om det sentrale torget, så inneholder planene og en oppgradering av Juskestredet med et nytt lite torg. 

Planene er utarbeidet av Rambøll og vil bli behanldet av teknisk utvalg i Grimstad kommune den 17. mars.

Dokumentene finnes her på nettsiden til Grimstad kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. mars 2020 17:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er planer/et ønske å om etablere en bru og en gangvei på nordsiden av Nybrufossen i Kongsberg sentrum. Prosjektet er enda i startsfasen, men SpareBank 1 Stiftelsen BV har nå besluttet å gi en million kroner for å starte utarbeide et forprosjekt for broen. 

Illustrasjonene her viser kun en forløpig idé av hvordan det kan bli:

Artikkel i Laagendalsposten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 22:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt presentert et forslag om å etablere en ny bystrand langs elven Jølstra i Førde sentrum. Stranden er planlagt etablert ved Hafstadvegen. 

NRK sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. juni 2021 08:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av planene for opparbeidelsen av torget i Eigersund. Torget ligger rett ovenfor Eigersund Kyrkje og brukes i hovedsak til parkering i dag. 

Artikkel i lokalavisen Dalane Tidende.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. november 2021 19:28