Trondheim | Offentl...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Trondheim | Offentlige torg og gater  

  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til oppraderingsprosjekter av forskjellige byrom i Trondheim.

Sitat
Publisert : 5. desember 2018 00:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde fra den pågående oppgraderingen av Torvet i midtbyen i Trondheim sentrum. Foruten om selve torvet, så vil sidearealene i Kongens gate fra Prinsenkrysset til Nordre gate og noen arealer i Munkegata gå gjennom en tilsvarende oppgradering i samme momang. Planen er at området skal stå ferdig nå i sommer. 

En del av benkene som er satt ut har slike utsparinger i seg. Planen er at disse skal utsmykkes med håndhugde steinskulpturer. 

Trondheim vil i sommer være vertskap for Europeisk steinhuggerfestival. De som deltar i festivalen vil være med å konkurrere om å få lov til å utsmykke benkene. Det vil bli plukket ut 7 vinnere, hvorav 6 vil bli plukket ut av en jury mens 1 vil bli plukket ut av publikum. Dette er en modell som viser en mulig slik skulptur. 

Her er noen illustrasjsoner av hvordan torvet er tenkt å bli:

Alle illustrasjonene og bildene er tatt fra nettsiden Trondheim2030.

SvarSitat
Publisert : 25. juni 2019 20:53
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er forprosjektet for den nye Innherredsveien fra Bassengbakken til Saxenborg allé. Gaten skal innsnevres fra fire til to felt og gjøres om til en flerbruksgate som i større grad prioriterer myke trafikanter. 

Gaten er prosjektert av Asplan Viak og prosjektet er en del av miljøpakke-avtalen mellom Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Statens Vegvesen.

Asplan Viak sin prosjektside for gaten som bildene er tatt fra.

SvarSitat
Publisert : 9. juli 2019 13:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planen for opparbeidelsen av Peter Egges plass og Scholdagerveita i Midtbyen i Trondheim. Opparbeidelsen av gaten og plassen er en del av utbyggingsavtalen som kommunen inngikk med utbyggeren av kontorbygget Peter Egges plass, som ble ferdigstilt i fjor. Området blir bilfritt og det heter i reguleringsplanen at det skal bli opparbeidet til Barnas Torg og at utformingen skal reflektere historien i området.

Den nye plassen er, i likhet med det ovennevnte kontorbygget, tegnet av Pir II arkitekter. Reguleringen ble godkjent av bystyret i Trondheim den 6. februar i år.

Møtekalenderen med dokumentene fra møtet i bystyret finnes her.

SvarSitat
Publisert : 9. februar 2020 14:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for opparbeidelsen av ny park på Bakklandstorget i Trondheim sentrum. Torget ligger der Øvre Bakklandet møter gatene Gamle Bybru, Nedre Bakklandet og Brubakken. Torget brukes for det meste til parkering i dag.

Formannskapet i Trondheim behandlet planene denne uken. Det var utarbeidet tre alternative konsepter for parken, hvor forskjellene primært bestod i hvor mange av dagens parkeringsplasser som skulle erstattes. Formannskapet gikk inn for en modifisert løsning av alternativ 3, noe som innebærer at samtlige av dagens 16 parkeringsplasser vil bli erstattet med den nye parken.

Parken er tegnet av Agraff Arkitektur.

Artikkel på Adressa.no.

SvarSitat
Publisert : 21. mai 2020 14:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nye Torvet i Trondheim. Torvet ble offisielt åpnet den 16. juni (altså tirsdag denne uken).

Drikkefontene med et motiv som viser Nidelvas løp fra Selbusjøen og fram til sentrum og utløpet i fjorden.

Rist rundt trærne med dekor som er inspirert av en beltespenne som ble funnet i forbindelse med utgravningene til prosjektet:

Det første bildet ble funnet her og de to andre bildene er lånt fra her.

SvarSitat
Publisert : 18. juni 2020 20:08
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en illustrasjon som viser havnetrappa som er under bygging foran Clarion Hotel på Brattørkaia i Trondheim sentrum. Trappen skulle egentlig vært bygget som en del av hotell-utbyggingen som ble ferdigstilt i 2012, men arbeidene har blitt svært forsinket og startet først opp i mai i år. Den nye trappen har en prislapp på 30 millioner kroner.

Et bilde fra de pågående byggearbeidene:

Artikkel i Adressa.

SvarSitat
Publisert : 9. september 2020 18:11
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere bilder av det ferdigstilte Torvet i midtbyen i Trondheim. Jeg synes resultatet ble ganske bra og jeg tror det vil bli fint ettersom som trærne gror mer til.

Bildene er lånt fra nettsiden dedikert til Torvet.

Bildene ble funnet her.

SvarSitat
Publisert : 6. oktober 2020 18:00