Tråd for statistikk
 
Varsler
Fjern alle varsler

Verden Tråd for statistikk

Side 1 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg tenkte jeg kunne lage en tråd hvo vi kan legge ut diverse statistikker vi kommer over. 😀 

Sitat
Topic starter Publisert : 20. juli 2020 20:26
Trådtagger
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en interessant graf som jeg kom over som viser befolkningen i Oslo (og da tidligere Christiania) i perioden mellom 1801 og 2000. Grafen ble laget i forbindelse med artikkel publisert av SSB i 2000, noe som forklarer hvorfor den ikke går lengre enn til år 2000.

Det jeg synes er interessant er å se hvordan befolkningsveksten i indre by avkoblet seg fra veksten i storbyområdet generelt rundt 1920-tallet. Befolkningen i indre by begynte så å minke fra ca. 1950 og utover. Vi får se litt vekst mot slutten av grafen igjen. Urbaniseringen har tatt seg til etter at denne grafen ble laget, så det kunne vært spennende å se om dagens befolkning i indre by er større eller lavere enn det toppåret etter krigen.

SSB sin artikkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. juli 2020 22:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen grafer jeg har laget som viser utviklingen i befolkningstetthet i de seks største byområdene i landet. Med byområder som mener jeg de sammenhengende tettstedet for hver enkelt by slik det er definert av SSB. I noen tilfeller (slik som i Oslo) inkluderer dettetettstedet enkelte omkringliggende kommuner og. 

Tallene stopper i 2019 ettersom SSB ikke har publisert tallene for 2020 enda. Det mangler også tall for 2001 og 2010. Det er også verdt å merke at det var en grensejustering i 2012, derav "hoppet" på grane. Jeg synes likevel man får et ganske godt inntrykk av trenden.

Oslo:

Bergen:

Stavanger og Sandnes:

Trondheim:

Fredrikstad og Sarpsborg:

Drammen:

Alle på samme graf:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. juli 2020 20:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

SSB har nå publisert nye befolkningsfremskrivinger for norske kommuner frem mot 2050, altså 30 år fra nå. Fremskrivningene inneholder tre alternativer: Et hovedalternativ, et alternativ med lav befolkningsvekst og et alternativ med høy befolkningsvekst. I hovedalternativet ser SSB for seg at befolkningen øker med 11 prosent på nasjonalt nivå frem mot 2050.  ‘

Veksten vil i hovedsak skje i de største byene mens en del kommuner i distriktene er forventet å oppleve en befolkningsnedgang. De fem kommunene med høyest forventet vekst befinner seg alle i Viken rundt Oslo, og vil ha en vekst på over 30 prosent mot 2050. Høylandet i Trøndelag og Årdal i Vestland er kommunene som har forventet størst tilbakegang og vil ha en befolkningsnedgang på over 20 prosent. 

Oslo er forventet å ha flere enn 800 000 innbyggere i 2050 i hovedalternativet. Bergen er forventet å ha 318 000, Trondheim 239 000 og Stavanger er forventet å ha 157 000 innbyggere. 

Et kart som viser hvor SSB forventer at befolkningsveksten vil skje:

Grafer som viser forventet befolkningsvekst i de største byene:

Graf som viser forventet vekst i byområder og utkantstrøk:

Og en som viser når det forventet at balansen bikker over til å ha flest eldre i hvert fylke:

SSB sin artikkel kan leses her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. august 2020 20:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en graf som viser hvilken forskjell det ville utgjøre om man fjernet hovedstaden og hovedstadsområdet fra forskjellige europeiske land. 

For Norges del ville landet fått en reduksjon på 6,9% i bnp per innbygger, en reduksjon på 18,7% i bnp i absolutte tall og en reduksjon i folketallet på 12,7% om Oslo skulle forsvinne. Ser vi på den større Osloregionen så ville nedgangen være på henholdsvis 2,3%, 31,3% og 29,7%. 

Ifølge statistikken så er Norge det landet med åttende minst skjevfordeling av ressursene mot hovedstaden av de landene som det er undersøkt, femte minst om vi regner basert på tallene for Osloregionen. Norge er og det mest jevnt fordelte landet i Norden.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. september 2020 20:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en graf som viser prisindeks på nye boliger fra og med 1. kvartal i 2011 til og med 2. kvartal i år (2020). Prisene er fordelt på kategoriene eneboliger og flerbolig (slik som leilighetsbygg). Grafen ble publisert av SSB i dag. 

Ifølge SSB har nye boliger sett en prisøkning på 3,8 prosent i året som var. Brukte boliger så en økning på 2,3 prosent i løpet av samme periode.

Grafen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. september 2020 22:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

SSB har i dag publisert nye tall for bruken av kollektivtransport i Norge. Kanskje ikke spesielt overraskende, men det har vært kraftig nedgang i kollektivtransportbruken i andre kvartal i år. Det ble i alt foretatt 75,1 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i løpet av kvartalet. Det representerer en nedgang 54,8 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. 

Bakgrunnen for nedgangen er selvfølgelig den spesielle situasjonen med tiltakene rundt korona-viruset.

Kilde på SSB.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. september 2020 19:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

SSB publiserte i dag ny statistikk som viser andelen som bor spredt og tett i Norge. Andelen som bor utenfor tettbygde strøk i landet er nå på rekordlave 17,6 prosent. Norske tettsteder hadde en befolkningsøkning på 48 000 personer i løpet av 2019. Samtidig sank folketallet utenfor tettstedet med nesten 9 000 i løpet av den samme perioden. 

Samtidig opplyser SSB at tettstedet som Oslo og nabokommune utgjør har 1 036 000 innbyggere, noe som er økning på rundt 16 000 fra året før.

Andelen som bor tett og spredt i norske fylker:

Endring i bosettingsmønster fra 2013 til 2020:

Kart med utviklingen i Viken:

Statistikken ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. oktober 2020 20:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Antall innbyggere for hver bil i utvalgte land i 1926.

1= USA, 2= New Zealand, 3= Australia, 4= Argentina, 5= Frankrike, 6= England, 7= Danmark, 8= Uruguay, 9= Belgia, 10= Sverige, 11= Sveits, 12= Sør-Afrika, 13= Malajstatene (?), 14= Norge, 15= Nederland, 16= Finland, 17= Tyskland, 18= Algerie, 19= Chile, 20= Østerike, 21= Spania, 22= Italia, 23= Brasil, 24= Meksiko, 25= Portugal, 26= Tsjekkoslovakia, 27= Egypt, 28= Polen, 29= Japan, 30= India, 31= Kina. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. april 2021 00:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Endringer i forventet levealder i Efta og EU i 2020 (sammenlignet med 2019). Norge var det landet som hadde den største økningen og var kun et av tre land hvor forventet levealder ikke sank.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. april 2021 11:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

IMF har publisert en ny studie som ser på utviklingen av leie-priser i en del utvalgte land i Europa. Studien tar for seg femårsperioden fra 2013 til 2018 og ett av landene det har vært sett på er Norge.

Første figur viser andelen som leier bolig, eier, eier med lån og lignende i de forskjellige landene. 

Andre figur viser endringer i andelen som leier bolig i perioden.

Andelen som leier til markedspris innenfor forskjellige inntektsgrupper.

Andelen som leier til markedspris basert på aldersgrupper.

Andelen som leier til markedspris basert på område (altså om det er landlig, urbant elller i forsteder og andre minder tettsteder).

Ulikhet skapt som et resultat av utgifter til bolig.

Andelen med for høye utgifter til bolig i den laveste inntektsklassen.

Median andel av inntekt som blir brukt å på leie bolig til markedspris.

Endring i disponibel inntekt og leiepriser.

Reelle endringer i leiepriser i hovedstedene og de forskjellige landene.

En oversikt over diverse ordninger for å redusere leien og den faktiske leieprisen.

Studien kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mai 2021 14:25
E_Oslo
(@e_oslo)
Bruker Registered

Interessant, men jeg er alltid litt usikker i denne typen studier på hvor godt forfatterne klarer å følge opp den store variasjonen i boligmarkedsinstitusjoner mellom land. Her lurer jeg særlig på figur 2. At andelen som leier i "free accomodation" har falt med 5 prosentpoeng mellom 2010 og 2018 høres rart ut med min forståelse av markedet. Noen som har en forklaring?

SvarSitat
Publisert : 2. juni 2021 23:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@e_oslo Tja, jeg er litt usikker. Så vidt jeg kan se har ikke IMF oppgitt nøyaktig hva de definerer som "free accomodation", men generelt eksiterer det knapt noen boliger som er gratis å bo i her i landet. I Norge så har man mer sansen for å subsidiere fattige folk som leier via diverse støtteordninger. Så jeg antar at den prosentvise endringen representerer et svært lite antall boliger i realiteten og er derfor ikke noe som nødvendigvis vil være synlig i markedet. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. juni 2021 11:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Den Nederlanske organisasjonen Arcadis har laget en oversikt over de byene verden hvor det er dyrest å bygge noe. Amsterdam er brukt som utgangspunkt for sammenligningen. Genevé i Sveits ble rangert som den byen med de høyeste konstruksjonskostadene i verden. Oslo kommer inn på en fjerde plass og kun bak København i Norden.

Kilde.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. juni 2021 15:26
E_Oslo
(@e_oslo)
Bruker Registered

@fredrik Det står prosentpoeng, ikke prosent. Så 5 prosent av hele befolkningen (evt. av husholdninger). Og det høres mye ut, for en endring (jeg ihvertfall) ikke har hørt om. Jeg prøvde også å se på selve studien, men beskrivelsen av data var ikke akkurat grundig.

SvarSitat
Publisert : 5. juni 2021 00:16
Side 1 / 2