Varsler
Fjern alle varsler

Tråd for kart  

  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd hvor diverse kart av byer, landet og verden for øvrig kan publiseres.

Sitat
Publisert : 15. september 2020 15:18
Trådtagger
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er to kart som viser andelen gjenværende villmark i Norge for hundre år siden og i dag. Norge har i dag kun 10% av det som regnes som villmark igjen. Kartene er lånt fra en artikkel hos Nrk om temaet.

Kartene ble funnet i denne artikkelen.

SvarSitat
Publisert : 15. september 2020 15:21
KvikHalden
(@kvikhalden)
Aktiv bruker

De har en veldig streng definisjon på villmark!

SvarSitat
Publisert : 15. september 2020 21:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et kart som viser andelen samboere av par på fylkesnivå. Størst andelen samboere er kanskje ikke overraskende i Oslo, hvor de utgjør 38,2 prosent av alle par. Lavest andel er i Rogaland med sine 23,9 prosent. 

Kartet er tatt fra SSB sin Norge i dag-bok. 

SvarSitat
Publisert : 29. september 2020 22:14
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et data-generert topografisk kart over Europa.

SvarSitat
Publisert : 30. september 2020 18:58
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et kart som viser hvor folk bor og ikke i Norge. Blått representerer bebodde områder, mens hvitt er ubebodde områder.

SvarSitat
Publisert : 15. oktober 2020 16:44
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen kart fra en rapport om livskaliteten i diverse Europeiske byer laget for EU-kommisjonen som jeg synes var litt interessante. Kartene viser forskjellige mål på livskaliteten i byene og hvordan de har endret seg med årene. Oslo er den eneste norske byen som er med i undersøkelsen.

Andelen som sier de er fornøyd med å bo i byen:

Andelen som sier at livskaliteten har steget de siste fem årene:

Andelen som er fornøyd med egen jobb:

Andelen som sier seg enig i at man kan gå trygt alene om natten i byen:

Andelen som sier seg enig i at man kan stole på folkene i byen:

Andelen som mener byen er godt sted å bo for innvandrere:

Andelen som mener byen er godt sted å bo for homofile og lesbiske:

Andelen som mener byen er godt sted å bo for unge familier med barn:

Andelen som mener byen er godt sted å bo for eldre:

Andelen som er fornøyd med kollektivtransporten i byen:

Andelen som er fornøyd med grøntområdene i byen:

Andelen som er fornøyd med helsevesenet i byen:

Andelen som mener det er lett å finne en god jobb i byen:

Andelen som mener det er lett å finne offentlig informasjon fra administrasjonen i byen på nettet:

Andelen som er fornøyd med luftkvaliteten i byen:

Andelen som er fornøy med husholdningens inntekt i byen:

Andelen som er fornøy med kulturfasilitetene i byen:

SvarSitat
Publisert : 17. oktober 2020 14:44