Utvikling av kvarta...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Utvikling av kvartalene ved Oslo rådhus

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner som viser mine ideer til utviklingen av de to kvartalene/byggene som ligger øst for rådhuset i Oslo. Disse byggene ble oppført som en del av den helhetlige utbyggingen av områdene rundt rådhuset i Vika. Arkitektene Torp og Torp tegnet nærmest råd, som har adresse Hieronymus Heyerdahls gate 1, og det stod ferdig i 1936. Det andre bygget, med adresse Tordenskiolds gate 12, stod ferdig i 1937 og ble tegnet av F.S. Platou. Begge byggene er oppført på Byantikvarens Gule Liste. 

Jeg har aldri likt disse to byggene. Jeg mener de er for firkanta og utformingen er for enkel, noe som er meg å gi byen et litt trist og grått preg sett fra Pipervika og Rådhusplassen. I tillegg fremstår områdene rundt og innenfor byggene som overraskende øde og golde tatt den sentrale beliggenheten i betraktning. Jeg vil derfor påstå at de representer et mislykket byrom. 

Ser vi på noen av Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson sine (arkitektene bak Oslo rådhus) tidligere utkast for rådhuset og området rundt, så kan det se ut som om de så for seg å sammenkoble de to byggene med et triumfbue-lignende element mot Rådhusplassen. Jeg kan tenke meg at det hadde blitt noe ligende slik Piazza della Repubblica i Firenze i Italia fremstår i dag. Dessverre så ble aldri området rundt utviklet i henhold til de utkastene. 

Jeg har valgt å la meg inspirere av de skissene samtidig som jeg har sett til Italia for mer inspirasjon; En ting som alltid har fascinert meg er de store og monumentale galleriene man finner sentralt i byer som Napoli og Milano. Disse galleriene, som i praksis er en fancy versjon av kjøpesentre vi kjenner igjen fra norske byer, kjennetegnes av glass-overdekte gater som møtes under en glasskuppel i midten. 

Dette er elementer som jeg har tatt med inn i visjonen min: Det er lagt glasstak over Otto Sverdrups gate og den søndre delen av Tordenskiolds gate, og krysset der de to gatene møtes er overbygd med en stor glasskuppel. Endene av glassgatene er så markert av en bue, et grep som er inspirert av Arneberg og Poulsson sine tidligere skisser. Det er videre foreslått fire nye bygg på hver sin side av gateløpene og som vil erstatte dagens bygg fra 30-tallet. Disse byggene har fått fasader utført en rødlig tegl i stil med rådhuset.

Jeg tror denne visjonen kunne vært med på å gjort området mer attraktivt og gitt det mer liv. Dessverer så tror jeg ikke det er så veldig realistisk ettersom dagens bebyggelse er plassert på Byantikvarens gule liste, men det viser i hvert fall hvordan jeg kunne tenkt å utviklet det.

Sitat
Topic starter Publisert : 26. desember 2020 15:31
Mikael gitt lik
Trådtagger
JR82
 JR82
(@jr82)
Bruker Registered

Det ser ut som det ville blitt et veldig fint prosjekt. Jeg har en lignende drommevisjon om total renovering av Karl johanskvartalet: la fasadene    staa men riv hele innmaten og bygg en shopping arkade i midtaksen med glasskuppel i midten, noe lignende reichtagkuppelen i Berlin med ramper innad sa byen far et nytt utsiktspunkt. Er du arkitekt forresten?

SvarSitat
Publisert : 4. september 2021 04:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@jr82 Ja, det høres ut som en spennende idé det og. Jeg synes teateret utnyttter plassen dårlig. Dessuten ser den høye sceneboksen ganske styggg ut fra avstand. Jeg vet ikke om du er klar over det, men arkitekten Lars Backer foreslo noe lignende det på 1920-tallet (eller deromkring). Men hans forslag var uten glasskuppel. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. september 2021 21:27