Utviklingen av et n...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Frogn Utviklingen av et nytt byområde i Drøbak sentrum

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en visjon som jeg har laget for utviklingen av et byområde i sentrum av Drøbak i Frogn kommune.

Jeg har lenge ment at Drøbak har stort potensiale for videre byutvikling, da det er et av få småsteder her i landet med en relativt urban og velfungerende sentrumskjerne. 

Dessverre så kan det virke som om ikke alle er enig med meg i det. I hvert fall så blir det planlagt og bygd svært få urbane prosjekter i Drøbak. 

Jeg har derfor tatt initiativet til å lage en visjon for et område i sentrum som jeg mener burde utnyttes bedre. Området jeg her snakker om er den store parkeringsplassen som ligger mellom Wienerbrødskjæringa (ja, det er det faktiske navnet på gaten) og Drøbak kirke. Ikke bare er dette et stort og dårlig utnyttet areal, men det utgjør og en barriere mellom området rundt torget og kirken. 

Jeg foreslår å utvikle området med to nye bykvartaler adskilt av en ny gågate. Gågaten lederfra Kirkegata og mot hagene øst for eiendommen, som jeg håper kan utvikles til et allment tilgjengelig parkområde. De to kvartalene er dandert rundt to frodige gårdsrom. Gårdsrommene er i utgangspunktet tenkt som uteareal for beboerne i prosjektet, men publikum vil og ha tilgang gjennom en portal mot syd og gangveier mot øst, vest og nord.  

Hvert av kvartalene er delt opp i en rekke mindre bygg for å tilpasse prosjektet mot de småskala-husene som kjennetegner Gamle Drøbak. Det er i alt femten individuelle bygg. Byggene er utformet med en blanding av saltak, industri-inspirerte sagtak og flate tak. Høydene er varierte, med de laveste byggene lagt mot trehusbebyggelsen langs Kirkegata i vest. Byggene trappes så gradvis opp mot øst og avsluttes med det høyeste punktet som et fem-etasjers bygg plassert inne i det nordre kvartalet. 

Selv om Gamle Drøbak nok er primært kjent for sin trehusbebyggelse, så har stedet faktisk overraskende mye forskjellige fasadematerialer med eksempler på alt fra puss, tegl og treverk. Dette er et element jeg har ønsket å ta med inn i visjonen min og bygningen er derfor kledd med en blanding av ulike typer av tegl, treverk i ulike farger og puss.

Slik jeg ser det er dette et prosjekt som burde være lett gjennomførbart i og med at området er ubebygd i dag. Samtidig er det godt tilpasset omgivelsene og vil bidra til å utvide sentrumet mot kirken. 

Sitat
Topic starter Publisert : 26. mars 2021 13:33
Mikael og sliwek20 likte