Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Drammen Byutvikling og byggeprosjekter i Drammen

Side 6 / 7
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Origo Eiendom har presentert planer for å utvikle to eiendommer som ligger på hver sin side av St. Olavs gate ved Bragernes torg. Det foreslås å rive de mindre toetasjes byggene som står på eiendommene i dag til fordel for to nye kontor- og næringsbygg på fire etasjer hver. Byggene er tegnet av Arkitektkompaniet.

Jeg synes de foreslåtte byggene ser eldig gråe og billige ut. Jeg mener kommunen bør stille strengere krav til arkitekturen enn det man kan se her.

Området i dag:

Artikkel i Drammens Tidende.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. august 2021 21:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt sendt inn en anmodning om å avholde en forhåndskonferanse for et nytt leilighetsbygg i Sundgata 13-19. Prosjektet vil erstatte to eldre, men slitne trehus. Det nye bygget er tenkt å være på to etasjer med saltak og vil inneholde 16 leiligheter. 

Det er tegnet av Frame Arkitektur.

Dette synes jeg igjen er et eksempel på hvor stygge mange av de foreslåtte nybyggene i Drammen er.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. september 2021 22:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner som viser planene for utviklingen av Tordenskiolds gate 73a og 75 på Strømsø. Eiendommen ligger rett på andre siden av veien for Strømsø Kirke og består i hovedsak av en ubebygd parkeringsplass. Det ønskes å utvikle eiendommen med et bolig- og næringsprosjekt som har blitt gitt navnet Tordenskiolds hjørne. Det er tegnet av Arkitektgruppen Drammen. 

Det har nettopp blitt avholdt en forhåndskonferanse med kommunen, der de har gitt tilbakemelding om at om de mener at prosjektet er for høyt og fremstår som for monumentalt. 

Personlig synes jeg det ser ut som et veldig fint prosjekt og et av få i Drammen som faktisk ser ut til å være utformet spesifikt for området det er planlagt i. Det eneste jeg er skeptisk til er bruken av gråtone-farger. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. oktober 2021 19:39
E_Oslo og Mikael likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Halvorsen & Reine (som nærmest fungerer som hus-arkitekter for Drammen by) har søkt om rammetillatelse for et nytt leilighetsbygg i Thornegata 20-22. Det planlagte bygget er på tre etasjer og vil inneholde 16 leiligheter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. oktober 2021 21:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noe nye bilder far Svanegangen-prosjektet

Bildene ble funnet på Facebook-siden til firmaet til Stenseth & Rs.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. oktober 2021 15:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Meinich arkitekter har sendt inn en anmodning om å avholde en forhåndskonferanse for et nytt leilighetsprosjekt i Hofgaards gate 27. Prosjektet baserer seg på en reguleringsplan som ble vedtatt av kommunen i fjor. Det vil inneholde rundt åtti nye leiligheter.

Selv om prosjektet fremstår ganske boksete, så synes jeg det gir et høyere kvalitetsinntrykk enn de fleste andre urbane prosjekter i Drammen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. oktober 2021 19:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Scala Eiendom har presentert planer for å utvide kjøpesenteret CC Drammen med et nytt høyhus på fjorten etasjer. Høyhus vil bli liggende ut mot E6 og er planlagt å inneholde det som blir beskrevet som kontor- og helsefunksjoner. Prosjektet er tegnet av LPO arkitekter, etter at de vant en intern arkitektkonkurranse for bygget. 

Jeg hadde foretrukket et prosjekt som var bedre integrert med resten av byen her. For meg så gir det assosiasjoner til "tower in park/plaza"-planlegging som man så i etterkrigstiden. 

Artikkel i Drammens Tidende.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. november 2021 09:58
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

E18, er ikke så dumt om man pakker inn den motorveibrua med næringsbygg så den ikke blir så dominerende. Er norges lengste veibru.

SvarSitat
Publisert : 8. november 2021 20:14
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@kvikhalden Det er i og for seg greit nok, men man kunne ha integrert inn sammen med en urban bebyggelse på resten av eiendommen slik man f.eks. legger opp til på Grønlikaia i Oslo. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. november 2021 19:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Samtidig har det kommet planer for enda et høyhus, men denne gangen på Strømså-siden av byen. Eiendommen som er planlagt utviklet er den der hvor Shell tidligere lå ved Strømsø Torg. Høyhuset er tenkt å være på 16 etasjer og vil inneholde 80 leiligheter samt kontorer og butikker.

Prosjektet er tegnet av DRMA.

Artikkel i Drammens Tidende.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. november 2021 22:09
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av boligprosjektet Galleriet som nå er ferdigstilt. Jeg ser nå at jeg ikke har snakket om dette prosjektet tidligere her i tråden, men det er bygget rett over veien for Engene park på Bragernes. Det inneholder 51 leiligheter og er tegnet av A38 Arkitekter. 

Jeg synes det er mulig å leve med fasadene mot Engene (andre bilde), men løsningen mot Peder Buschs gate (første bilde) er veldig merkelig og lite urban.

Artikkel i Drammens Tidende.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. november 2021 19:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et stort nytt prosjekt som er under utvikling på det som i dag er et industriområde langs Rosenkrantzgata ved Landfall. Planen er å utvikle området med et sted mellom fire og seks bygg i tre til fem etasjer. Det vil bli innslag næringsarealer i første etasje og boliger i etasjene over. 

Arkitektkontoret Halvorsen og Reine er engasjert til å utarbeide planforslaget og Nordr er utvikleren bak det. 

Området i dag:

Artikkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. november 2021 19:33
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner som viser planene for reguleringen av Landfalløya 31, 37, 41 og 43. Disse eiendommene er en del av eldre trehusmiljø som strekker seg oppover langs Drammenselva. Det står to slitne trehus og en verkstedbygning der i dag. 

Planen er å rive dem til fordel for et nytt leilighetsbygg på fire etasjer. Det planlagte bygget er utformet med saltak og er oppdelt i flere mindre fasader, et forsøk på å tilpasse det omgivelsene. . 

Planforslaget er laget av Halvorsen & Reine.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. desember 2021 18:47
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kommunestyret har nå vedtatt planforslaget for reguleringen av Cappelens gate 42 og Schwenckegata 12 på Bragernes-siden av byen.

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Drammen kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. desember 2021 21:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt sendt inn et komplett planforslag for reguleringen av Treschows gate, Tollbugata og Tordenskiolds gate på Strømsø. Sammelignet med tidligere, har prosjektet nå fått noe reduserte høyder (ikke akkurat et sjokk) og noe mer varierte fasader. Prosjektet er tegnet av Arkitema Architects. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. desember 2021 21:17
E_Oslo gitt lik
Side 6 / 7