Områdeutvikling | N...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Drammen og Lier Områdeutvikling | Nytt sykehus i Drammen og Drammen Helsepark

Side 1 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til utbyggingen av nytt Drammen sykehus og Drammen Helsepark på Brakerøya utenfor Drammen sentrum. Planområdet ligger i både Drammen og Lier kommune. Med Drammen Helsepark så ønskes det å etablere en konsentrasjon av utdannings og forsknings-funksjoner, helsehus/legevakt, ulike behandlings- og omsorgstilbud og helserelatert næringsutvikling i tilknytning til sykehuset. Prosjektet baserer seg på føringene i områdeplanen for området fra 2016 og regnes som det første leddet i den planlagte Fjordbyen-prosjektet i Drammen og Lier. 

Prosjektets plangrep er bygget rundt to kryssende aksjer; Stasjonsforbindelsen som går fra sykehusets adkomsttorg og til Stasjonsplassen med Brakerøya stasjon, og Helsegata som er lagt mellom sykehuset og helseparken. Rundt bebyggelsen er tenkt en offentlig tilgjengelig som blant annet inkluderer en gjenåpning av deler av Nøstebekken. 

Sykehusbebyggelsen er delt inn i fire hovedvolumer som ligger plassert på området syd for Helsegata. De fire volumene består av et adkomstbygg ved adkomsttorget, et bygg for psykiatri øst for torget, et bygg for somatikk vest for torget og et bygg for servicefunksjoner som ligger lengst vest i planområdet. Nybyggene utformes med fasader med variert bruk av materialer, volumer og høyder, slik at lange fasadepartier brytes opp. I reguleringsbestemmelsene heter det at ingen av fasadene ut mot gatene skal gå mer 70m uten slik variasjon. Noen av byggene er utformet med påhengt tegl og noen av byggene har blitt gitt platekledning. Sykehuset vil være 10 etasjer på det høyeste.

Drammen Helsepark er planlagt oppført på et ca. 440 meter langt og ca. 40 meter bredt område som ligger mellom Helsegata og den fremtidige Fjordbygata/Drammensbanen. Helseparken er tenkt som to-tre kvartaler med sammensatt bebyggelse som skal fungere som en støyskjerm mellom sykehusbebyggelsen og jernbanen/e-18. Kvartalene er utformet med en base på to etasjer med høyere, L-formede bygningskropper plassert over. Ved Stasjonsplasen, ca. midt i fasaderekken til Helseparken, vil det bli plassert et høyere punkthus på 12 etasjer. Punkthuset er utformet med inntrekninger og terrasseringer for å dempe det visuelle volumet og å integrere det med omgivelsene. Bebyggelsen ellers vil ha varierte høyder som trappes ned mot omgivelsene, og den er på laveste (3 etasjer) mot den planlagte Helseplassen i syd-vest.

Brakerøya har en lang industrihistorie i Drammen og bedriftene Norsk Elektrisk Lampefabrikk (senere Osram AS) og National Industri ble begge både stiftet og hadde sine fabrikker her. Det er derfor en del eldre industribebyggelse innenfor planområdet i dag. Dessverre så er det, ifølge planforslaget, svært vanskelig å få bevart noe særlig av dette grunnet infrastrukturen som prosjektet krever og krav om å plassere den nye bebyggelsen i flomsikker høyder. Det er dog anbefalt å gjenbruke teglstein og det er vurdert å beholde referanser ti høydene på dagens bebyggelse som et minne om områdets historie. 

Mulitconsult har utarbeidet reguleringsplanen for hele området, Link arkitektur er ansvarlige for skissene av sykehuset og Dyrvik arkitekter har laget skisseprosjektet av prosjektet for Drammen Helsepark. Helse Sør-Øst er forslagsstiller for reguleringsplanen mens Drammen Helsepark blir utviklet av Bane Nor eiendom.

Bystyret i Drammen vedtok reguleringsplanen og utbyggingsavtalen for området den 3. september. Kommunestyret i Lier vedtok planene den 17. september. Planen er at både det nye sykehuset første byggetrinn av Drammen Helsepark skal stå ferdig til årsskiftet 2024/2025.

Drammen kommune sin kunngjøringsannonsen av planvedtaket hvor alle relevante dokumenter ligger.

Sitat
Topic starter Publisert : 29. september 2019 14:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner fra skisseprosjektet for Drammen Helsepark. Skisseprosjektet er laget av Dyrvik arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. september 2019 14:58
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Af Gruppen skriver at de har blitt innstilt som  entreprenør for kjellerarbeider ved det nye sykehuset i Drammen av Helse Sør-Øst. Kontrakten har en estimert verdi på 300 millioner kroner. Arbeidene skal etter planen starte opp nå til mai og er forventet å være ferdige til høsten neste år.

Pressemedling fra AF Gruppen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mars 2020 14:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et dronebilde som viser de pågående grunnarbeidene for det nye sykehuset. Bildet ble tatt av fotografen til Bane Nor i forbindelse med deres prosjektet med bygging av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. mars 2020 14:32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny illustrasjon av Drammen Helsepark-delen av utbyggingen. Bildet ble riktignok publisert i september i fjor, men det er nytt for meg.

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. mars 2020 15:46
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En youtube-video av det nye sykehuset.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. april 2020 20:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda en ny illustrasjon av Drammen Helsepark-delen av utbyggingen. Prosjektet sees her fra det nye adkomsttorget, som vil være foran hovedinngangen på sykehuset. Det kan nå se ut som om det er Grape Architects som har blitt engasjert til å tegne byggene basert på reguleringsplanen - det er i hvert fall de som har blitt kreditert for denne illustrasjonen. Illustrasjonen ble funnet på nettsiden til Bane Nor eiendom.

Nettsiden til Bane Nor eiendom.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. april 2020 13:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt montert opp to webkameraer, slik at vi kan følge arbeidene med byggingen av det nye sykehuset. Her er et bilde fra hvert av de to kameraene.

Byggingen kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. mai 2020 11:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et oppriss som viser fasadene på alle byggene som utgjør Drammen Helsepark-prosjektet

Illustrasjonen ble funnet på prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. mai 2020 12:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et planinitiativ med ønske om å utvikle adressen Tomtegata 64. Denne eiendommen ligger mellom jernbanelinjen og E-18/Strandveien, rett sydvest for Drammen Helsepark og det nye sykehuset. Eiendommen omfattes av områdereguleringen for det nye sykehus-området, hvor deler av eiendommen ble regulert til ny adkomstvei. 

Det ønskes nå å se på mulighetene for å utvikle eiendommen med et nybygg delvis plassert som en bro over den nye adkomstveien. Bygget er utformet med en fire etasjers høy base som strekker seg over veibanen, og så med fire tårn som strekker seg opp fra basen igjen. Det høyeste av disse tårnene er på 14 etasjer (inkludert basen). Bygget er planlagt å inneholde kontorer.

Det er arkitektkontoret Oslo.Works som står bak planene.

Jeg må si er ganske skeptisk til slike "bro-bygg" og jeg tror det fort kan virke som barriere fremfor noe som kobler området sammen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. mai 2020 13:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder fra de pågående fundamenteringsarbeidene til det nye sykehuset. 

Bildene ble funnet på Facebok-siden til selskapet Fundamentering AS.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. juli 2020 14:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye bilder fra byggeplassen. Bildene er lånt fra nettstedet Drammen Live24. Vi kan nå se at selve sykehuset har begynt å reise på den østre enden. Pælearbeidene pågår fortsatt på den midtre og vestre enden.

Bildene er lånt fra denne artikkelen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. september 2020 22:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatert illustrasjon av kontorbygget som er planagt i Tomtegata 64. Bygget har fått en mer detaljert fasade på illustasjonen her. Illustrasjonen ble funnet på nettsiden til Vedal, som er de som utvikler prosjektet i samarbeid med Mikkelsen Eiendom. 

Illustrasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. september 2020 20:49
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt inngått kontrakt med Rambøll og Dark arkitekter om detaljprosjekteringenen av Drammen Helsepark-prosjektet.

Arbeidene vil i første omgang gå ut på prosjektet dere den felles parkeringskjelleren som vil ligge under hele bygningsrekken. Kjelleren vil ha dimensjoner på 450 meter ganger 42 meter og den vil ha plass til 360 biler. Grunnarbeidene skal starte til høsten neste år (2021) og planen er at parkeringskjelleren skal stå ferdig til åpningen av det nye sykehuset i 2025. Det er ikke nevnt når det er forventet at resten av Drammen Helsepark-prosjektet skal stå ferdig.

Artikkel på Bygg.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. september 2020 18:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde fra byggingen av sykehuset igjen. Bildet er tatt nå i september. Vi kan vel ikke egentlig se så mye endringer fra bildene over.

Bildet ble funnet på nettsiden til Vestre Viken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. september 2020 19:33
Side 1 / 2