Lier | Byutvikling ...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Lier | Byutvikling og byggeprosjekter  

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin
 

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Lier kommune uten egne dedikerte tråder. Lier kommune er nabokommunen til Dramemn og kommunen er delvis en del av området som tettstedet Drammen utgjør. 

Bildet ble funnet her på nettsiden til Næringsforeningen i Drammensregionen.

Sitat
Topic starter Publisert : 22. september 2020 17:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt presentert to mulighetsstudier for den fremtidige utviklingen av Lierbyen. Studiene er laget av Norconsult og Gottlieb Paludan. 

Lierbyen er kommunesenteret i Lier og det har blitt utpekt som ett av tre utviklingsområder i kommunen. Intensjonen er å legge opp til en mer bymessig utvikling av området og å redusere biltrafikken. Det skal bli lagt vekt på å skape lokale møteplasser og det ønskes samtidig å gjøre Lierelva mer tilgjengelig for publikum. 

Det vil nå bli utarbeidet en områdereguleringsplan for Lierbyen med bakgrunn i disse to mulighetsstudiene. Områdeplanen forventes å bli sluttbehandlet i løpet av 2021.

Mulighetsstudien laget av Norconsult:

Mulighetsstudien laget av Gottlieb Paludan:

Du kan lese mer om de to studiene og den videre prosessen på nettsiden til Lier kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. september 2020 22:54