2020 | Oslo | Deich...
 
Varsler
Fjern alle varsler

2020 | Oslo | Deichmanske hovedbibliotek - Dronning Eufemias gate 1  

Side 1 / 2
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det nye hovedbiblioteket i Oslo har nå blitt ferdigstilt. Biblioteket er blitt gitt navnet Deichman Bjørvika og er bygget på tomten ved siden av operaen. Bygget er et ledd i kommunens Fjordby-satsning, som er et pågående prosjekt for å utvikle arealer som tidligere har vært brukt til havnevirksomhet og trafikkårer til nye bydeler med boliger, næringsarealer og nye byrom, slik at byen åpnes mot fjorden. 

Det ble arrangert en arkitektkonkurranse i samarbeid mellom Oslo kommune og Hav eiendom for det nye biblioteket i årsskiftet 2008/2009. 20 team deltok, hvorav 10 ble valgt etter en runde med prekvalifisering og 10 ble direkte invitert. En enstemmig jury valgte Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo som vinnere med sitt bidrag kalt "Diagonale". Forslaget ble lovpriset for lavt energiforbruk og god isolasjon til tross for en fasade som bestod av 20 prosent vindusarealer. Arkitektene uttalte at formen var et resultat av et arbeid med lys og med siktlinjer.

Bystyret i Oslo vedtok så å bygge det nye hovedbiblioteket i 2013 og byggingen startet i januar i 2014.

Det ferdige bygget har seks etasjer og rommer til sammen 19.600 kvadratmeter. De har vært høye miljøambisjoner med prosjektet og biblioteket har passivhusstandard og sies å ha et 50 prosent lavere klimagassutslipp enn tilsvarende bygg. Dette har blant annet blitt oppnådd med at fasadens bærende elementer har blitt laget av komposittfiber fylt med mineralull, som skal gi god isoleringsevne og mindre varmetap. Videre har man integrert ventilasjonsanlegget inn i gulvet, noe som reduserer energibehovet med at det fungerer som et trykkammer. I tillegg er det blitt benyttet lavkarbonbetong og resirkulert stål i byggets konstruksjoner. 

Hovedbiblioteket mest karakteriske trekk er kanskje de øvre etasjens markante utkragning. På det meste henger de øverste etasjene 18 meter utenfor resten av bygningskroppen og 20 meter over bakken. Utkragningen iveratar siktlinjen fra Jernbanetorget og til Operaen. Interiøret har fått tre lyssjakter som skal spre dagslys gjennom bygget, og som sammen med fasaden skal gi svært gode lysforhold i bygget. 

Planen er å åpne det nye hovedbiblioteket for publikum den 28. mars.

Bildene ble funnet her.

Sitat
Publisert : 13. februar 2020 21:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

De har blitt laget en del forskjellige illustrasjoner av prosjektet med litt forskjellig utforming. Jeg tror disse to illustrasjonene ble laget ganske tidlig i utviklingsfasen og representerer slik at man så for seg at det skulle se ut når man bestemte seg for å bygge det nye biblioteket. Den mest åpenbare forskjellen jeg kan se er at man har gått fra å ha en jevne overflater til det som jeg best kan beskrive som “taggete”, slik som under utkragingen. 

Generelt er litt skuffet over det nye bygget. Jeg synes det fungerer sånn tålig greit sett fra fjorden og Langkaia og jeg synes former fungerer bra med operaen fra denne vinkelen, men jeg synes samtidig at fasaden og utførelsen virker ganske billig og kjip når man kommer nærmere. I tillegg reagerer jeg på hvor lukket bygget føles mot  Dronning Eufemias gate, som egentlig er ment til å være noe lignende Karl Johans gate for området. Når jeg for eksemepl sammenligner med det nye bibolteket de har bygget i Helsinki, så synes nye Deichman kommer kort. 

SvarSitat
Publisert : 13. februar 2020 21:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et nærbilde av slik fasaden på det nye hovedbiblioteket fremstår når solskjermingen er nede. Bildet er blitt brukt av Line Oma fra Arbeiderpartiet som et eksempel på en lite vellykket arkitektur-løsning og som en begrunnelse på hvorfor Oslo trenger en mer konkret arkitekturpolitikk for utviklingen av byen.

Jeg er enig i kritikken, men jeg skulle ønske man hadde kommet frem til det før bygg som dette ble bygget. 

Bildet ble funnet i en artikkel i bransjebladet Arkitektnytt.

SvarSitat
Publisert : 2. mars 2020 15:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde av det nye hovedbiblioteket sammen med operaen sett fra Langkaia. Jeg synes bygget fungerer godt fra denne vinkelen.

Bildet ble funnet her på Instagram.

SvarSitat
Publisert : 10. mars 2020 20:09
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde av fasaden mot Operagata og Operaen.

Kilden til bildet.

SvarSitat
Publisert : 25. mars 2020 11:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder tatt av Aftenposten, som viser hvordan biblioteket, området rundt og byen fremstår under koronakrisen.

Flere bilder kan sees i denne artikkelen.

SvarSitat
Publisert : 11. april 2020 13:28
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde av biblioteket med en gammel robåt foran sett fra havnebassenget.

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Publisert : 30. april 2020 20:32
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde av en modell av det nye biblioteket, operaen og Bjørvika generelt laget i Minecraft. Modellen er laget av brukeren RevenJoakim som er aktiv på Twitter.

Bildet ble funnet her på Twitter.

SvarSitat
Publisert : 13. mai 2020 20:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Gaute Brochmann har skrevet en liten anmeldelse av det nye Deichmanske Hovebiblioteket. Han er begeistret over bygningens interiør og innhold, men er skuffet over eksteriøret og slik den fungerer i bybildet. 

Anmeldelsen kan leses her.

SvarSitat
Publisert : 12. juni 2020 23:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av interiøret. 

Kilde.

SvarSitat
Publisert : 15. juni 2020 11:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er NRK sin anmeldelse og. De, i likhet med Brochmann fra Morgenbladet, var skuffet over eksteriøret og fasaden og. 

NRK sin anmeldelse kan leses her.

SvarSitat
Publisert : 19. juni 2020 16:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Archdaily.com har skrevet en aritkkel om det nye biblioteket og i den forbindelse har de publsiert en del nye bilder av bygget. 

Bildene ble funnet her på Archdaily.com.

SvarSitat
Publisert : 6. juli 2020 22:28
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen flere bilder av nye Deichman tatt av fotografen Kyrre Sundal.

Bildene ble funnet her.

SvarSitat
Publisert : 18. august 2020 21:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde fra Langkaia med Havnelageret og det nye hovedbiblioteket i bakgrunnen.

Bildet ble funnet på Facebook-siden til firmaet Plexidekk.

SvarSitat
Publisert : 2. september 2020 22:41
Side 1 / 2