Varsler
Fjern alle varsler

Fredrikstad Områdeutvikling | Cicignon Park

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til utbyggingsprosjektet Cicignon Park på det gamle sykehusområdet i Cicignon lokalsamfunn (tilsvarende bydeler) ved Fredrikstad sentrum. Området består av et stort kvartal på ca. 46 dekar som er avgrenset av Ferjestedsveien, Cicignongata, Dronningens gate og Wellhavens gate. 

Cicignon er oppkalt etter generalen Johan Caspar de Cicignon fra Luxembourg. Han var guvernør i Fredrikstad på 1600-tallet og har blitt kreditert med utformingen av festningsverkene i byen. Et av fortene han anla var på området som i dag kalles Cicignon. Fortet ble så nedlagt og eiendommen ble kjøpt av Fredrikstad kommune og bygget om til et villa-strøk på starten av 1900-tallet. 

Et sykehus ble først etablert her på 1920-tallet med bakgrunn i den dårlige standarden og kapasiteten på det daværende sykehuset i Gamlebyen. Østfold fylkeskommune vedtok i 1946 å bygge et nytt sentralsykehus for fylket og et nytt lokalsykehus for Fredrikstad på Cicignon, og mesteparten av dagens bygningsmasse stammer fra denne perioden. Sykehusdriften i Fredrikstad ble nedlagt i 2015 etter at det nybygde sykehuset for Østfold åpnet på Kaldnes langs e6 i Sarpsborg.

I forbindelse med nedleggelsen ble eiendommen kjøpt opp av investoren Kan Cao gjennom selskapet NG Development, med formål om å utvikle området til leiligheter. Niels Torp arkitekter ble engasjert til å tegne prosjektet. De har tegnet et prosjekt by bestående av bykvartaler mot det etablerte sentrum og med mer åpne lamellblokker mot syd og øst. Det tidligere sykehusets blokk A og B er tenkt bevart og konvertert til boliger. Resten av den gamle bygningsmasse vil bli revet. 

En av målsetningene bak prosjektet har vært å få til et redusert karbonavtrykk og det har blant annet samarbeidet med NMBU med å få til løsninger for urbant landbruk. 

Prosjektet er allerede under bygging ifølge hjemmesiden til Niels Torp arkitekter. Illustrasjonene er hentet fra samme side.

Sitat
Topic starter Publisert : 27. oktober 2019 14:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et dronebilde fra arbeidene på blokk A og B på det gamle sykehuset. 

Fredrikstad Blad skriver at NG development (utbyggeren bak Cicignon Park) sendte inn det de mente var et komplett planforslag med tilhørende konsekvensutredning for resten av sykehusområdet til kommunen i november i fjor, men at regulerings- og byggesaksavdelingen har satt foten ned for å fremme det til politisk behandling. Beklageligvis er resten av artikkelen bak en betalingsmur, så det er det jeg vet.

Bildet og informasjsonen ble funnet i denne artikkelen i Fredrikstad Blad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mars 2020 13:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde fra de pågående arbedeiene på toppen av en de to høyblokkene på Cicignon.

Bildet er lånt fra en artikkel i Fredrikstad Blad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. mai 2020 13:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ifølge en artikkel Demokraten så vil første byggetrinn av Cicignon Park først bli lagt ut for salg i første kvartal til neste år. Første byggetrinn vil bestå av den gamle A-blokka og vil inneholde 62 leiligheter. Bygget vil bli plukket ned til råbygget og bygget opp igjen med større vinduer som går fra gulv til tak. Hver leilighet vil og ha sin egen balkong.

En illustrasjon fra artikkelen:

Artikkelen kan leses her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. mai 2020 17:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planutvalget i Fredrikstad vil behandle planforslaget for utbyggingen av Cicignon-området den 24. september. Prosjektet har blitt noe redusert i omfang siden sist det ble presentert her. 

Bebyggelsen planlagt øst for Welhavens gate er tatt ut av planforslaget, høydene har blitt redusert på den øvrige bebyggelsen og den foreslått utnyttelsen har blitt redusert til 60 200 kvadratmeter (ned fra 78 600 kvadratmeter i det tidligere planforslaget). Planforslaget legger nå opp til å bygge et sted mellom 850 og 900 boliger, men det endelig antallet avhenger av om det bygges en ny skole innenfor planområdet. 

Dokumentene for møtet i utvalget.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. september 2020 19:47
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

2020-12-07_04-11-16

SvarSitat
Publisert : 7. desember 2020 16:28
Fredrik gitt lik