Varsler
Fjern alle varsler

Fredrikstad Områdeutvikling | Trosvikstranda

Side 1 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til byutviklings-planene på Trosvikstranda i Fredrikstad sentrum. Området ligger innenfor de administrative lokalsamfunnene (Fredrikstads svar på bydeler) Trosvik og Trara. 

Sitat
Topic starter Publisert : 17. november 2018 21:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her planene som ble presentert for området av utbyggeren Cityplan. Det er MAD arkitekter som er akitektene bak  forslaget. Ut i fra hva jeg har forstått så eier Fredrikstad kommune deler av området og det er noen usikkerhetsmomenter knyttet opp til hva man gjør med det, men planene har i hvert fall blitt applaudert av lokale polikere. Jeg synes det ser veldig bra ut og  jeg tror det vil bli et flott område om det blir utviklet i stil med disse illustrasjonene. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. november 2018 21:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det ligger nå ute en varsel om oppstart på uttarbeidelsen av en detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Trosviktranda-området i Fredrikstad. Det er Cityplan og Fredrikstad kommunen som er forslagstillerene bak det og jeg antar at baserer seg på skissenen sett i forrige innlegg. Jeg synes dette virker som et av prosjektene i landet med størst potensial, så det skal bli spennende å se hva som skjer her nå. Frist for innspill er satt til den 18. Juni i år. 

Kunngjøringen finner du her på Fredrikstad kommunens nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. juni 2019 00:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Mad har nylig (den 27. august) publisert en ny illustrasjson av Trosvikstranda på Facebook-siden dems. Den viser litt bearbeidede volumer sammenlignet med illustrasjonene vi har sett tidligere

MAD arkitekter sin Facebook-side.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. september 2019 20:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg søkte rundt for å finne litt informasjon om hvordan det stod til med reguleringen av Trosvikstranda, og da fant jeg den nye nettsiden til Isegran Eiendom. De skriver at reguleringen har avventet den pågående rullering av kommuneplanens arealdel. Videre skriver de at de regner med reguleringsprossesen tar seg opp igjen nå i løpet av Januar 2020, og at de tar sikte på at har blitt utarbeidet en ferdig detaljreguleringsplan i løpet av første halvåret i 2021 (altså om rundt et års tid). 

For øvrig skriver  Isegran Eiendom at de eier godt over halvparten av eiendommene innenfor Trosvikstranda-området. Jeg var ikke klar over dette, så jeg har lagt til en tag til tråden som reflekterer det.

Nettsiden til Isengran Eiendom.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. januar 2020 12:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Fredrikstad Blad har nå skrevet enda en liten artikkel om planene for Trosvikstranda. Ifølge artikkelen så er ambisjonen at planforslaget for utbyggingen skal legges ut til offentlig ettersyn og bli politisk vedtatt i løpet av første kvartal i 2021. Planen er så å starte selve byggingen til høsten samme år. 

De skriver videre at planen er at første byggetrinn vil bestå av den delen som er lengst mot øst og dermed nærmest sentrum, slik at prosjektet føles som en forlengelse av Fredrikstad sentrum.

Fredrikstad Blad sin artikkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. oktober 2020 15:03
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

MAD har oppdatert hjemmesiden med det som ser ut som en ny og oppdatert illustrasjon av planene for Trosvikstranda. Det er ikke så stor forskjell fra illustrasjonen sett over, men enkelte bygg har fått ligg annen plassering, litt andre høyder og litt annen utforming. 

MAD sin hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. desember 2020 18:57
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en video med en 3d-modell av planene for Trosvikstranda.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. mars 2021 14:36
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En foreløpig illustrasjonsplan av prosjektet. Her ser vi og hvordan en åoning av Veumbekken kan løses og integreres inn i planene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. april 2021 12:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt utarbeidet en egen visuell identitet for Trosvikstranda-utbyggingen. Her er et par illustrasjoner av den. Den visuelle identiteten er laget av selskapet Provinsen.

Kilde.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. mai 2021 21:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En illustrasjonsplan som viser foreslått løsning for åpningen av Veumbekken gjennom området.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. juni 2021 19:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det blir stadig sendt inn enkelte plandokumenter til kommunen og her er siste i rekken: En utenomhusplan for området.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. juni 2021 12:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er to oversiktsillustrasjoner som har blitt sendt inn av planene og. Dette er første gang vi ser hvordan møtet med Mosseveien er tenkt løst.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. juni 2021 11:29
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et oppdatert planforslag for utviklingen av Trosvikstranda og her er noen illustrajsoner fra det.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. desember 2021 21:40
jh gitt lik
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Tydelig at det har vært noen endringer på eiersiden dessverre, men kan fremdeles blir interessant nok.

SvarSitat
Publisert : 6. desember 2021 06:53
Side 1 / 2