Varsler
Fjern alle varsler

Fredrikstad Områdeutvikling | Værste

Side 1 / 3
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til utbyggingen av Værste-området på Kråkerøy i Fredrikstad. Dette er stedet hvor det kjente skipsverftet Fredrikstad Mekaniske Verksted tidligere holdt til og området blir ofte omtalt som FMV-området etter initialene på verkstedet. Området blir utviklet av selskapet Værste AS.

Her er noen illustrasjoner av planene for området: 

Prosjektets hjemmeside.

Sitat
Topic starter Publisert : 6. juni 2019 20:48
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et historisk bilde av område fra når Fredrikstad Mekaniske Verksted var aktive her. Verkstedet var visstnok det største verfet i Skandinavia på et tidspunkt. 2.500 menn og kvinner var sysselsatt i bedriften på det meste. I alt produserte verfet 443 skip fra starten i 1873 til i slutten i 1987.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. juni 2019 23:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for detaljreguleringen av tomt 1.7 i områdeplanen for Værste, rett intill fylkesvei 108 og den ny Værstebrua. Bygget vil bli liggende på eiendommen som er market med 3 på kartet i første post. Planene legger opp til et nytt bygg på rundt 8500m² fordelt over 7 etasjer. Det legges opp til utadvendt virksomhet ut mot gaten Dokka mens resten av bygningsmassen vil bestå av kontorarealer. Bygget er tegnet av det danske arkitektkontoret Arkitema Architects, men selve planforslaget er uttarbeidet av Multiconsult. Selskapet Værste Utvikling er tiltakshaveren bak planene i likhet med resten av Værste-området.

Detaljreguleringen for prosjektet ble godkjent av Fredrikstad Bystyre den 2. mai i år.

Fredrikstad kommune sin kunngjøring av vedtaket med relevante dokumenter for saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. juni 2019 11:37
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Jeg ser at man planlegger for at Værstebroa skal forbli et veianlegg. Mildt sagt skuffende om man ikke får til noen bedre løsning enn dette. 

Slik planlegger en nesten tilsvarende tomt ved Bakke bru i Trondheim:

Publisert av: Fredrik

Et forslag til å regulere Kjøpmannsgata 73 ved Royal Garden i midtbyen med et nytt kontorbygg. Tomten er en del av den såkalte bryggene-fasaderekken og nybygget er tegnet som en nytolkning av den historiske "bryggehus-stilen". Reguleringsforslaget er utarbeidet av Per Knudsen arkitektkontor. Tomten er visstnok regulert til hotelldrift i dag.

Den broen lille broen mellom bygget og broen og bygningen er så viktig for å skape en viss form for kommunikasjon mellom bygningen og (i dette tilfellet) gaten.

SvarSitat
Publisert : 13. juni 2019 21:10
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg er veldig enig. Det er også verdt å merke seg at storprosjektet Trosvikstranda vil bli rett på andre siden av Værstebrua, så jeg vil anta at dette området vil føles langt mer sentralt i fremtiden. Så da er det synd at man ikke planleger det mer urbant. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. juni 2019 21:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Salgsstart på leiligheter i boligprosjektet Dreiveværste er satt til i morgen. Bygget er plassert på det som er kjent som Løjrekaia og ligger vegg i vegg med Fredrikstad Stadion. Jeg har tidligere presentert prosjektet i den generelle Fredrikstad-tråden, men nye og oppdaterte illustrasjoner har nå blitt publisert i forbindelse med salgsstart. Bygget er tegnet av Jarmund/Vigsnæs arkitekter og vil i alt inneholde 27 nye leiligheter. 

Jeg synes prosjektet ser ut til å holde svært høy kvalitet med en detaljert og forseggjort fasade av tegl. Det eneste jeg savner er litt mer dristig fargebruk, men det er mulig at den mørke teglen vil passe inn i det litt industrielle preget på området rundt.

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. august 2019 12:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå  blitt varslet oppstart av reguleringsarbeidene av området kjent som Dokka Sør. Det er området som ligger ved kanalen under 7-tallet på kartet i første innlegg. Kanalen var tidligere brukt som tørrdokk av  Fredrikstad Mekaniske Verksted. Intensjonene med reguleringsarbeidet er å legge til rette for et nytt distrikt boliger, arbeidsplasserog næringsarealer fordelt på et titalls nye kvartaler. 

ALT. arkitektur er ansvarlige for reguleringsarbeidene. First for innspill til oppstarten er satt til 2. november. 

Jeg synes kvartalsstrukturen i planinitiativet ser svært lovende ut.

Kunngjøringsannonsen på Fredrikstad kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. september 2019 14:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Østfold Fylkeskommune skal bygge en ny videregående skole med plass til rundt 1500 elever og en ny stor idrettshall på ca. 10.000 m2. I tillegg skal Fredrikstad kommune bygge en ishall på ca. 17.000 m2 innenfor området. Skolen har fått navn Frederik II videregående skole og ishallen er blitt gitt navnet Arena Fredrikstad. Byggene vil bli bygget i FMV vest, sånn ca. der det er markert med et 7-tall på kartet i første innlegg

Det ble avholdt en plan- og designkonkurranse for området der 7 prekvalifiserte team deltok. Samtlige av bidrag kan sees her. Juryen har nå kommet med sin avgjørelse og de har kommet fram til at forslaget kalt Campus fra teamet bestående av Link Arkitektur AS i samarbeid med Griff arkitektur AS er det beste bidraget. Juryens begrunnelse i sin helhet  kan leses her. 

Planen er at byggestart på den nye skolen skal skje til våren 2021 og det tas sikte på at den nye videregående skolen kan tas i bruk til august i 2023. 

Østfold Fylkeskommune sin artikkel om nyheten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. oktober 2019 13:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Griff arkitektur har nettopp publisert på sin facebook-side at de har vunnet prosjekt- og anbudskonkurransen for utformingen av et nybygg på Værste. Bygget blir referert til som Dokka 4 og skal bli Helfo Fredrikstad sine nye lokaler i byen. Planen er at bygget skal stå ferdig til sommeren 2021.

Jeg vet ikke så veldig mye om prosjektet enda, men basert på bakgrunnen i illustrasjonen så kan det se om det vil bygget på tomt 1.7 (som jeg tidligere presenterte reguleringsplanen for).

Facebook-siden til Griff Arkitektur.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. november 2019 23:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Værste har nå publisert en oppdart versjon av situasjonsplanen i første innlegg, som viser de planlagte fremditige utbyggingsområdene. Jeg synes man faktisk har fått til en overraskende fin kvartalsstruktur på en del av områdene her. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. desember 2019 14:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt søkt om rammetillatelse for å oppføre det Griff arkitektur-tegnede kontorbygget som ble presentert tidligere her i tråden. Bygget hadde tidligere adresse til Dokka 4, men adressen har nå blitt endret til nummer 6. Det vil som nevnt bli bygget på det som er kjent som tomt 1.7 i områdeplanen for Værste-utbyggingen.

Bygget vil delt opp fire volum som fremstår som separate bygninger. To av volumene er utformet med saltak og vil få fasader kledd med skjermtegl i ulike rødbrune nyanser. Saltakene vil ha solcelleanlegg.mot øst og teglkledning tilsvarende fasadene mot vest. Mellom saltaksbyggene vil det være to lavere volum som er tenkt kledd en lysere fasadekledning med vertikale teglspiler. Disse volumene vil ha flate tak med takterrasser på. 

Rammesøknaden vil bli behandlet av planutvalget i Fredrikstad kommune den 13. februar. 

Jeg synes volumene med saltak er ganske vellykkede, men jeg synes det ser litt merkelig ut to lavere volumene inni mellom dem.

Lenke til møtekalenderen for planutvalget med alle relevante dokumenter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. februar 2020 21:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra Værste og byggingen av boligprosjektet Dreieværste. Prosjektet er tegnet av Jarmund/Vigsnæs arkitekter og inneholder 27 leiligheter. Bygget vil bli på seks etasjer og de tre nederste etasjene er kledd i mørk tegl. 

Bildet ble publisert på Instagram-profilen til Værste Fredriksad for fem dager siden. Det kan faktisk se ut som om stålrammen til bygget allerede har begynt å reise seg.

Bildet ble funnet her.

En illustrasjon av slik det er planlagt å se ut når det står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. april 2020 18:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda en ny oppdatering fra byggingen av Dreieværste-prosjektet. Vi kan nå se at bærekonstruksjone har reist seg to etasjer over bakken.

Byggearbeidene kan følges på webkameraet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. mai 2020 12:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av planene for FMV vest. Dette er ut i fra hva jeg forstår, området som ligger i en rett linje under dotten merket 7 på kartet i førsteposten. Dette er hvor de gamle tørdokkene ligger i dag.

Illustrasjonene viser en blandet bebyggelse bestående av tre bykvartaler og syv punkthus. I tillegg ønskes det å bygge en flytende badstue i deler av dagens tørrdokk. Prosjektet er tegnet av Line Solgaard Arkitekter.

Kilde.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. mai 2020 15:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et nytt bilde fra byggingen av Dreieværste-prosjektet. Bildet er lånt fra en artikkel i Fredrikstad Blad. Bygget ser nå ut til å ha nådd full høyde. 

En ting jeg ikke har lagt merke til før, er at de tre øverste etasjene ser betydelig lavere ut enn de tre første etasjene.

Bildet er lånt fra denne artikkelen i Fredrikstad Blad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. juni 2020 19:55
Side 1 / 3