Varsler
Fjern alle varsler

Fredrikstad Områdeutvikling | Veum Park

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for Veum Park, som er navnet gitt til den planlagte utbyggingen av det gamle sykehusområdet på Veum. Området ligger rundt 4 kilometer nord for Fredrikstad sentrum. Her ble det etablert et psykiatrisk sykehus i 1914, men sykehusdriften på stedet opphørte etter at det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg åpnet i 2015. Området har siden blitt avsatt til fremtidig bebyggelse og anlegg i den nye kommuneplanen fra 2019 for Fredrikstad. 

Sykehusanlegget er vel bevart. Det gamle hovedbygget ble tegnet av arkitekt Kristian Biong og ble innviet sommeren 1914. Sykehuset ble senere påbygget med Mannsentralen i 1938 (ikke en del av planområdet) og en rekke andre enkeltbygg i etterkrigsårenen. Foruten om sykehusbebyggelsen, så gjenstår det og bygninger etter gamle Veum gård fra 1800-tallet innenfor området. 

Det har nå blitt sendt inn et planinitiativ med ønske om å starte opp reguleringsprosessen av området. Intensjonen er å utvikle området med en kombinasjon av boliger, nærbutikk og noe næringsfunksjoner. Man ser for seg at området kan utbygges med 250 nye boliger.

Boligene er fordelt på en blanding av rekkehus og leilighetsbygg, dandert i en halvsirkel til øst for det gamle hovedbygget. Det ønskes å bevare og videre opparbeide parkområdene forran hovedbygningen. Samtidig ønskes å reetablere allén som leder inn til området på andre siden av bygningen. I nordøst, mellom hovedbygningen og den nye bebyggelsen, planlegges det et nytt torg med butikker rundt. 

Plantiantivet er utarbeidet av Multiconsult. Planene ble behandlet i planutvalget denne måneden, der det ble vedtatt at man kunne starte opp reguleringsprosessen for området.

Sitat
Topic starter Publisert : 20. mars 2020 21:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen oppdaterte illustrasjoner av Veum Park-prosjektet. Første byggetrinn vil bli lagt ut til salg etter påske. Det vil bestå av hovedhuset, som vil bli bygget om til 34 leiligheter. 

Jeg synes prosjektet ser langt billigere ut nå med klumpete balkonger, mer tilbaketrukne fasader og podium ut mot gaten, og et ganske lukkede første etasjer.

Ärtikkel i Fredrikstad Blad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. mars 2021 13:46
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

De kunne muligens fått noen kunder som ikke vil kjøre inn i bomringen

SvarSitat
Publisert : 7. mars 2021 19:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt startet å avertere for leiligheter i det gamle hovedbygget. Her er et par illustrasjoner fra en annonse på Finn. Det vil bli montert opp et par nye balkonger på bygningen, men ellers ser det ganske likt ut som i dag.

Annonsen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. mai 2021 13:51