Varsler
Fjern alle varsler

Fredrikstad Områdeutvikling | Veum Park

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for Veum Park, som er navnet gitt til den planlagte utbyggingen av det gamle sykehusområdet på Veum. Området ligger rundt 4 kilometer nord for Fredrikstad sentrum. Her ble det etablert et psykiatrisk sykehus i 1914, men sykehusdriften på stedet opphørte etter at det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg åpnet i 2015. Området har siden blitt avsatt til fremtidig bebyggelse og anlegg i den nye kommuneplanen fra 2019 for Fredrikstad. 

Sykehusanlegget er vel bevart. Det gamle hovedbygget ble tegnet av arkitekt Kristian Biong og ble innviet sommeren 1914. Sykehuset ble senere påbygget med Mannsentralen i 1938 (ikke en del av planområdet) og en rekke andre enkeltbygg i etterkrigsårenen. Foruten om sykehusbebyggelsen, så gjenstår det og bygninger etter gamle Veum gård fra 1800-tallet innenfor området. 

Det har nå blitt sendt inn et planinitiativ med ønske om å starte opp reguleringsprosessen av området. Intensjonen er å utvikle området med en kombinasjon av boliger, nærbutikk og noe næringsfunksjoner. Man ser for seg at området kan utbygges med 250 nye boliger.

Boligene er fordelt på en blanding av rekkehus og leilighetsbygg, dandert i en halvsirkel til øst for det gamle hovedbygget. Det ønskes å bevare og videre opparbeide parkområdene forran hovedbygningen. Samtidig ønskes å reetablere allén som leder inn til området på andre siden av bygningen. I nordøst, mellom hovedbygningen og den nye bebyggelsen, planlegges det et nytt torg med butikker rundt. 

Plantiantivet er utarbeidet av Multiconsult. Planene ble behandlet i planutvalget denne måneden, der det ble vedtatt at man kunne starte opp reguleringsprosessen for området.

Sitat
Topic starter Publisert : 20. mars 2020 21:53