Varsler
Fjern alle varsler

Fredrikstad Prosjekt | Cewex-kvartalet

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den planlagte utviklingen av Cewex-kvartalet i Fredrikstad. Jeg har tidligere presentert planene i den generelle tråden for byutvikling i Fredrikstad, men jeg syntes det fortjente sin egen tråd nå etter at jeg har funnet flere og oppdaterte illustrasjoner av prosjektet. 

Kvartalet ligger mellom gatene Olaf M. Holwechs gate, Gunnar Nilsens gate, Nygaardsgata og Asylgata i Fredrikstad sentrum. Dette er hvor blant annet Cewex-gården lå før den ble totalskadet i brann i november i 2018. Denne hjørnegården ble opprinnelig oppført i 1899 etter tegninger av Oslo-/Kristiania-baserte Ivar Cock og ble navngitt etter bakeriet Cewex, som holdt til i gården frem til 2013. Resten av kvartalet består av blandet bebyggelse samt en ubebygget parkeringsplass.

Intensjonen er å utvikle det med en ny bebyggelse som vil dekke tre av kvartalets  fire hjørner. Bebyggelsen vil inneholde en blanding av bolig-, kontor- og hotell-formål med utadvendt næring på gateplan. Høydene variere fra fire til ni etasjer, hvor den høyeste delen av bebyggelsen er lagt til det nordøstlige hjørnet av kvartalet. Utformingen av prosjektet er ifølge arkitektene inspirert av det nylig ferdigstilte Nygaardsplassen-prosjektet like ved med utstrakt bruk av tegl, smale passasjer og et byrom i midten av kvartalet.

Planforslaget blir utarbeidet av Plus Arkitektur. Det medfølgende illustrasjonsprosjektet som er vist her er laget av Mad arkitekter. Forslagsstiller Cityplan. Planforslaget skal etter planen opp til behandling i planutvalget i Fredrikstad kommune i løpet av høsten i år.

Sitat
Topic starter Publisert : 21. august 2020 23:40
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Detaljreguleringen av Cewex-kvartalet vil bli behandlet av planutvalget i Fredrikstad tirsdag den 13. denne måneden. Her er et par oppriss som viser de planlagte fasade fra planforslaget som jeg nå har fått tak i (Fredrikstad har nemlig en svært dårlig innsynsløsning som gjør det vanskelig å få tak i plandokumenter). 

Fasadene mot Nygaardsgata:

Fasadene mot Asylgata:

Fasadene mot Gunnar Nielsens gate:

Fasadene mot Arne Stangebyes gate:

Dokumtene til møtet kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. oktober 2020 21:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planene for Cewex-kvartalet har nå blitt førstegangsbehandlet av planutvalget. De ha et enstemmig ja til å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, men satte krav om at utearealene måtte bearbeides i tråd med kommuneplanen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. oktober 2020 23:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ifølge en artikkel i Demokraten/Dagsavisen så forventer Cityplan (forslagsstiller) at planforslaget blit godkjent nå til sommeren og at de kan starte byggingen allerede til høsten.

Artikkelen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. april 2021 16:40