Varsler
Fjern alle varsler

Sarpsborg Prosjekt | Granskvartalet

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Sarpsborg kommunens utvalg for plansaker vil førstegangsbehandle planene for Granskvartalet i neste uke. 

Planområdet, som og er kjent som Kvartal 273, ligger rett vest for St. Marie plass i Sarpsborg sentrum. Det inneholder en blanding av eldre tre- og murbebyggelse, ubebygde parkeringsplasser og hager, og nyere bygg i sliten stand. 

Planforslaget åpner opp for å utvikle kvartalet med det som blir beskrevet som høy utnyttelse og arealeffektiv sentrumsutvikling. Det vil i hovedsak inneholde tjenesteyting og kontor, men med mulighet for noe boliger. Prosjektet er utformet som en tett kvartalsbebyggelse med et høyere tårnbygg/høyhus mot Nansens gate. Den nye bebyggelsen er tenkt med tegl som hovedmateriale og det er satt begrensninger på lengdene på fasadene for å sikre variasjon. 

Gjennom kvartalet er det planlagt tre passasjer som ifølge forslagsstiller skal sikre viktige forbindelser og bidra til å skape aktivitet på gateplan. 

Illustrasjonene er hentet fra skisseprosjektet som har blitt utarbeidet i forbindelse med planarbeidet. BAS arkitekter har vært engasjert som plankonsulent og forslagsstiller er : Betongbygg Eiendom. 

Jeg synes prosjektet ser ganske spennende ut, men jeg mener at det burde jobbes med utformingen av høyhuset, som jeg synes er planens  helt klart svakest punkt.

Dokumentene til møtet kan sees her.

Sitat
Topic starter Publisert : 30. april 2021 16:35