Varsler
Fjern alle varsler

Sarpsborg Byutvikling og byggeprosjekter i Sarpsborg

Side 2 / 3
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

"Nye" Sarpsborg Scene:

 

2020-06-10_10-50-35

 

 

2020-06-10_10-50-28

SvarSitat
Publisert : 10. juni 2020 11:04
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye illustrasjoner av planene for utviklingen av Børsandkvartalet eller Børsandhjørnet i Pellygata 74 til 76 i Sarpsborg sentrum. Dagens bebyggelse i kvartalet ble oppført i 1880, men den har gjennomgått en del endringer i moderne tid og har mistet mye av sitt opprinnelig eksteriør.

Det foreslås å renovere og tilbakeføre bygården på hjørnet mot Glengsgate til sitt opprinnelig fasade. Det ønskes videre å rive den lavere bebyggelsen langs Pellygata for å erstatte den med to infill-bygg på fire etasjer og saltak. Til slutt er det planlagt et nybygg på fem etasjer i bakgården til kvartalet. De forskjellige byggene vil i alt inneholde 50 leiligheter og det vil bli næringsarealer i første etasjene ut mot gatene. 

Selskapet SKB Eiendom står bak prosjektet. Ifølge en artikkel i dagens Sarpsborg Arbeiderblad, så har det nettopp ble startet på arbeidene med reguleringen av eiendommen (jeg kunne dog ikke finne saksmappen på nettsiden til Sarpsborg kommune).

Artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. juli 2020 20:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bebyggelsen i det såkalte Vatvedt-kvartalet, hvor boligprosjektet Vatvedt Torg er tenkt bygget, har nå blitt revet. Prosjektet består av to frittstående blokker med til sammen 49 leiligheter og med næringsarealer i første etasje. Det er tegnet av arkitekt Selim Sel. Utbygger er Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL).

Den gamle bebyggelsen brant tidligere i år, så jeg er litt usikker på hvor mye av den som nå er tenkt bevart og integrert inn i nybygget. '

Bildene er lånt fra denne aritkkelen i Sarpsborg Arbeiderblad.

En illustrasjon av slik prosjektet er tenkt å bli når det står ferdig: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. august 2020 22:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En mulighetsstudie utviklingen av Dronningens gate 39 og Korsgata 10 i Sarpsborg. Adressene ligger rett over veien for bussterminalen ved inngangen til Sarpsborg sentrum. Dagens bebyggelse består av et murhus og et trehus. Mulighetsstudien viser et leilighetsbygg på åtte etasjer, hvorav de tre øver er trukket noe tilbake fra gaten. Bygget har et samlet volum på 5 500 kvadratmeter.

Mulighetsstudien er laget av SG arkitekter og illustrasjonene er lånt fra en annonse for salg av prosjektet. 

Det ser ikke spesielt attraktivt ut må jeg si. 

Annonsen kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. september 2020 21:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt en forhåndskonferanse for å se på mulighetene for å utvikle eiendommen Oskars gate 67 i Sarpsborg. Dette er eiendommen hvor det tidligere Sarpsborg Grand Hotel står. Hotellet har lenge vært preget av forfall. 

Det ønskes nå å rive det tidligere hotellet for å erstattet det med to nye leilighetsbygg. Byggene har fem etasjer hver og det ene er plassert ut mot gaten og det andre er plassert i kvartalets bakgård.  De innsendte planene er svært lite konkrete og det nevnes ingenting om størrelsen på nybyggene eller hvor mange leiligheter de vil inneholde.

Utbygger er selskapet Probygg. Skissene er laget av ArchiModus.

I likhet med de fleste prosjekter i Sarpsborg, så er ganske skeptisk til hvordan dette vil bli. De innsendte skissene viser ikke så mye, men jeg får et inntrykk av at det ikke er fokusert på skape bygg med flott arkitektur her. 

Saksmappen på nettsiden til Sarpsborg kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. november 2020 22:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et oppdatert planforslag for Byhaven-prosjektet som ble presentert på forrige side. Det er tenkt bygget i det som heter kvartal 302 i Sarpsborg sentrum. Kvartalet ligger like ved bussterminalen og avgrenses av gatene Korsgata, Jonas Lies gate og Thranes gate.

Planforslaget åpner opp for byggingen av rundt 100 boliger fordelt tre bygg. Sammenlignet med det forrige forslaget, så har høydene nå blitt redusert med én etasje og byggene har blitt utformet som en helhetlig fasaderekke mot Korsgata. Prosjektet  bestod tidligere av tre punkthus på seks etasjer mot Kosgata. 

Prosjektet som planforslaget bygger på er tegnet av MAD arkitekter, men selve planforslaget har blitt utarbeidet av SG Arkitekter. 

Jeg liker planene bedre nå med fasaderekken mot Korsgata. Det er dessverre kun lagt ved svart-hvitt skisser av bebyggelsen, men jeg tror det kan bli et fint prosjekt så lenge man bruker materialer av en viss kvalitet.

Fasade mot Korsgata:

Fasade mot Jonas Lies gate:

Fasade mot Thranes gate:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. november 2020 09:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En ny tomannsbolig som er planlagt bygget på i St. Marie gate 16 ved Borgarsyssel museum i Sarpsborg sentrum. Tomannsboligen vil erstatte et eldre trehus som står på eiendommene i dag, som har stått forfallent og forlatt etter at det ble rammet av en brann i 2013. 

Nybygget vil få to etasjer pluss et saltak, noe som er én mer enn dagens bygg. Arkitekturen blir beskrevet som en blanding av moderne Skandinavisk design og klassisk stil. Det er tegnet av MTS Arkitekter.

Jeg synes det ser ganske greit ut.

Artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad angående planene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. november 2020 23:58
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Jøss trodde ikke det var lov med nye boliger i dette området pga. hensynssone rundt Borregaard

SvarSitat
Publisert : 25. november 2020 12:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen skisser av planene for utbyggingen av eiendommen hvor Sarpsborg Mekaniske Verksted tidligere holdt til på Greåker. Prosjektet har fått navnet SMV Brygge. Det tidligere verkstedet, som ofte ble omtalt som kun SMV, ble grunnlagt i 1919 og var en periode landets ledende firma på byggingen av kjemikalieskip. Produksjonen ved verkstedet opphørte i 1983. 

Utviklingen av  prosjektet har pågått siden 2014 og den første reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn på vårparten i fjor. Den bestod av seks blokker med saltak og høyder på opp til 12 etasjer. 

I ettertid har det blitt utarbeidet et revidert planforslag med bakgrunn i tilbakemeldingene som ble mottatt. Prosjektet består fortsatt av seks blokker, men høydene har blitt redusert med fire etasjer og byggene har fått flate tak (noe som til sammen reduserer høyden med ti meter). Det ene av de seks blokkene har fått en utforming som skal etterligne dagens verkstedsbygning, da utbygger mener den er i for dårlig stand til å bevares. Ved den tidligere slippen for verkstedet er det planlagt å opparbeide et uteområde og en lekeplass. 

Det er forventet at blir tatt en endelig politisk avgjørelse for prosjektet på nyåret en gang.

Jeg skulle likt å se noe mer urbant her fremfor kun enda flere frittstående lamellblokker.

Artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. desember 2020 23:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt leilighetsbygg som det er søkt om rammetillatelse for i Dronningens gate 45. Adressen ligger sånn ca. midt mellom St. Olav videregående skole og hovedbiblioteket i Sarpsborg. Det planlagte leilighetsbygget er på fem etasjer og vil inneholde 18 leiligheter. Bygget er prosjektert av et selskap kalt Riss+ As.

Jeg synes det dessverre ser ganske bilig ut og jeg mener man bør setter stør krav til arkitekturen enn det vi kan se her.

Artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. januar 2021 23:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Sarpsborg kommune presenterte i dag forslagene som de har fått inn for byggingen av et  nytt bibliotek i byen. Biblioteket er planlagt bygget på parkeringsplassen som ligger mellom dagens bibliotekbygg og Glengsgata. Kommunen mottatt tre forskjellige forslag laget av ulike entreprenører. Forslagene er anonymisierte. Målet er et at en vinner skal bli plukket ut i løpet av mai i år. 

Forslag 1 har blitt gitt mottoet Sarpefossen.

Forslag 2 har blitt gitt mottoet Big Bang.

Forslag 3 har blitt gitt mottoet Samling.

Jeg må si jeg er ganske skuffet over standarden på de innsendte forslagene Forslag 2 ser ut som et litt slitent kontorbyg fra 70-tallet og forslag 3 er ikke så mye bedre. Jeg liker forslag 1 best, men jeg synes arkitekturen er ganske kjedelig på det og.

Artikkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. januar 2021 22:15
KvikHalden gitt lik
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Bare å be de involverte lage nye forslag, det der er tynn suppe Sarpsborg fortjener bedre.

SvarSitat
Publisert : 27. januar 2021 01:44
Fredrik gitt lik
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Kulås Hage:

 

2021-02-12_10-59-47 2021-02-12_10-59-59

Vadtvet Torg:

 

 

2021-02-12_11-00-16 2021-02-12_11-00-22

 

SvarSitat
Publisert : 12. februar 2021 23:14
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det første av den nå delvis avdekkede fasaden på Kulås Hage-prosjektet.

Bildet er lånt fra denne artikkelen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. mars 2021 12:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda noen flere bilder av Kulås Hage og fasaden som begynner å bli mer og mer synlig. 

Bildene ble funnet på prosjektets Facebook-side.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. april 2021 17:23
Side 2 / 3