Intercity | Nykirke...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Intercity | Nykirke - Barkåker  

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til utbyggingen av nytt dobbelsport mellom Nykirke og Barkåker på Vestfoldbanen i Vestfold. Det vil til sammen bli bygget 14km med nye dobbeltspor. Prosjektet inkluderer og en ny Skoppum stasjon på Viulsrød. Denne stasjonen vil bli nærmeste stop for Horten. Prosjektet er et ledd i den større Intercity-satsingen. Byggestart er satt til i år (2019).

Her er en kort Youtube-snutt som viser utbyggingen og hvor det nye dobbeltsporer er planlagt plassert: 

Sitat
Topic starter Publisert : 28. mars 2019 15:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av stasjonsområdet ved Skoppum stasjon. Til tross for at stasjonen ligger et stykke utenfor sentrum, så vil dette som nevnt bli den nærmeste stasjonen til Horten og vil fungere som lokalstasjonen der. Det er derfor lagt opp til rikelig med innfartsparkeringer rundt stasjonen og det vil og bli satt opp bussforbindelser inn til byen.

Illustrasjonene ble funnet her på Bane Nor sin prosjektside for linjen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. mars 2019 19:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av selve jernbanelinjen. Den vil bli som nevnt 14 km lang og prosjektet vil ha fire nye tunneler og to broer.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. mars 2019 19:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

De skal nå starte på siste runde med arkeologiske utgravinger før byggestart. Arkeologer fra Kulturhistorisk museum skal grave ut to større og tre mindre områder langs traseen og det er forventet at disse arbeidene skal være ferdig i September.

Bane NOR har publisert en liten artikkel om arbeidene på deres nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. mai 2019 22:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Stortinget har nå vedtatt finansieringen for prosjektet Nykirke-Barkåker. Det betyr at byggingen av linjen kan starte allerede nå til høsten.

Bygg.no sin artikkel om nyheten.

Stortinget vedtok og finansieringen for utbyggingen av Drammen-Kobberdalen i samme momang, men jeg har ikke rukket å lage et eget emne til det prosjektet enda.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. juni 2019 13:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bane Nor har nå tildelt arbeidsfellesskapet NRC Bane AS og NRC Anlegg AS kontrakten for jernbanetekniske arbeider i utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker. Kontrakten er på 793 millioner kroner.

Bane Nor sin pressemelding.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. oktober 2019 18:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bane Nor har nå publisert en dronefilm som flyr over området der linjen vil gå. Dronefilmen er datert til den 6. januar i år. Det ser ut som om de har gjort litt forberedende arbeider slik som hogging av trær innenfor området. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. januar 2020 17:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Knut Arild Hareide, den nye samferdselsministeren, møtte opp og tok første spadetak i prosjektet forrige fredag (31. januar). Spadetaket markerte ikke bare byggestart på Nykirke-Barkåker, men det markerte og Hareide sin første sånn begivenhet som samferdselsminister. Det nye sporet skal etter planen stå ferdig til 2024.

Bane Nor sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. februar 2020 15:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder fra prosjektet. De er nå i gang med diverse forberedende arbeider som anleggelse av anleggsveier, etablering av riggområder og hogging av skog.

Her er et kart som viser de pågående arbeidene.

Ny anleggsvei ved E18-Kopstad og punkt 1.

Ved riggområdet på Kopstag og punkt 3.

Ny anleggsvei og riggområde syd for Kopstad og ved punkt 3.

Nordre påhugg på Skottåstunnelen. Dette er ved punkt 4.

Ny anleggsvei ved Skau og punkt 5.

Utløpt rømningstunnel og nytt riggområde ved punkt 7.

Riggområde på Viulsrød og punkt 8.

Arbeidene ved det nye stasjonsområdet og punkt 10.

Bildene ble funnet her på nettsiden til Bane Nor.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mars 2020 15:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde tatt sør for den fremtidige Gråmunktunnelen.

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. juni 2020 17:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Første salve i det som skal bli Gråmunktunnelen ble satt i går. Her en video fra Bane Nor sin Youtube-kanal:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. august 2020 18:32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt avgjort at stasjonen på strekningen (som bygges i forbindelse med det nye dobbeltsporet) vil hete Horten stasjon. Stasjonen har tidligere blitt referert til som Skoppum stasjon. For øvrig var navnet Horten stasjon tidliger brukt på endestasjonen på Hortenlinjen (en sidelinje til Vestfoldbanen) fra 1881, men denne srekningen ble stengt for persontrafikk for rundt 50 år siden.

Bane Nor sin artikkel om nyheten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. september 2020 16:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde fra anleggsarbeidene på Viulsrød, som er hvor Skottåstunnelens søndre utløp vil bli. Man har nå startet på arbeidene med spunting for betong-delen av tunnelen.

Bildet ble funnet på nettsiden til Bane Nor.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. oktober 2020 21:25
Crestside
(@crestside)
Ny bruker

Heisann!

Har du sett noe på reguleringsplanen rundt det nye stasjonsområdet og i hvilken grad kommunen tilrettelegger for nye boligprosjekter og konsentrert boligbebyggelse?

SvarSitat
Publisert : 25. november 2020 22:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@crestside Kommunen er faktisk i gang med å lage en ny Kommunedelplan for Skoppum (hvor jernbanestasjonen ligger) i dette øyeblikk, men så vidt jeg kan se inneholder ingen av forslagene noen tbygging rundt selve stasjonen. 

Arbeidene med planen kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. november 2020 22:50