Intercity | Ringeri...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Intercity | Ringeriksbanen  

  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til Ringeriksbanen-utbyggingen. Prosjektet er en del av den større Intercity-satsingen og byggearbeidene er tenkt å starte  2021. Prosjektet inkluderer 40km med nye dobbeltspor, en ny stasjon på Sundvollen og en oppgradering av dagens stasjon in Hønefoss. Banen blir dimensjonert for en toppfart på 250 km/t.

En Youtube-snutt som presenterer prosjektet:

Sitat
Publisert : 1. februar 2019 19:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kvalitetssikringen av kostnaddene i reguleringsplanen for Ringeriksbanen har tatt lengre tid enn forventet og oversendelsen av den reviderte reguleringsplanen til departementet har dermed blitt forsinket. Det blir dog opplyst at dette ikke skal påvirke tidsrammen for byggestart som fortsatt er estimert til å bli i årsrommet 2021/2022.

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/innhold/2019/oversendelse-av-reguleringsplanen-narmer-seg/

SvarSitat
Publisert : 9. mai 2019 22:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Reguleringsplanen har nå endelig blitt sendt over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den reviderte reguleringsplanen og tilhørende dokumenter kan sees her: 

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/plan--og-dokumentarkiv/

SvarSitat
Publisert : 25. mai 2019 10:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bane Nor har nå publisert en oppdatert video av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny e16 på deres Youtube-kanal. Så vidt jeg kan se har det ikke blitt gjort noen større endringer, men videon representerer i hvert fall slik banen var planlagt per Juni i år. 

SvarSitat
Publisert : 30. august 2019 15:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Prosjektorganisasjonen for utbyggingen av fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen skal nå gå i gang med å overvåke vannkvaliteten i Kroksund og Steinsfjorden. Intensjonen er å få oversikt over vannkvaliteten før man setter i gang med anleggsarbeidene, slik at vannkvaliteten og artsmangfoldet i området kan bli opprettholdt gjennom anleggsperioden. Det vil bli hentet vannprøver over en periode på to år. Prøvene vil bli tatt fra båt på til sammen seks målepunkter. Første prøve vil bli tatt nå i desember.

Bane Nor sin artikkel om saken.

SvarSitat
Publisert : 18. desember 2019 20:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jernbanedirektoratet anbefaler at reguleringsplanen for Ringeriksbanen fastsetter slik den foreligger nå. De mener at nåværende reguleringsplan vektlegger de ulike hensynene i prosjekte på en god måte. Direktoratet fikk i oppgave før jul fra Samferdselsdepartementet om å vurdere reguleringsforslaget. 

Reguleringsplanen vil bli endelig fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Bygg sin artikkel om saken.

SvarSitat
Publisert : 13. januar 2020 14:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

NRK skriver nå Ringeriksbanen kommer til å bli forsinket. Planen var at banen skulle stå ferdig til 2028, men dette er nå urealistisk ifølge Morten Klokkersveen, prosjektdirektør for Ringeriksbanen og E16 i Bane NOR. Grunnen til forsinkelsen skal være at regjeringen har brukt overraskende lang tid på å behandle reguleringsplanen. Man gikk i utgangspunktet ut i fra at reguleringsplanen skulle bli behandlet rett etter sommeren i 2019, men den venter per dags dato enda på å bli stadfestet.

NRK sin artikkel om saken.

SvarSitat
Publisert : 21. januar 2020 11:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Nettstedet Veier24 skriver nå at Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok i dag den statlige reguleringsplanen for utbyggingen av Ringeriksbanen og nye e-16 mellom Høgkastet og Hønefoss.

Veier24 sin artikkel om nyheten.

SvarSitat
Publisert : 27. mars 2020 13:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Den vedtatte reguleringsplanen er nå lagt ut i en elektronisk kartløsning som finnes her for de som måtte være interessert. 

SvarSitat
Publisert : 6. mai 2020 23:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Regjeringen la i dag frem forslaget for revidert nasjonalbudsjett, og der blir det nevnt at det vil jobbes for å legge frem en investeringsbeslutning for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss til neste års reviderte budsjett. I mellomtiden vil det bli gjennomført ekstern kvalitetssikring av prosjektet og Statens vegvesen vil jobbe med de lokale kommunene om få til vedtak om innkrevingen av bompenger.

Nettstedet Veier24 sin artikkel om saken.

SvarSitat
Publisert : 12. mai 2020 21:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ringerike, Hole og Viken har nå gitt klarsignal for bompengeutredningen for den nye E16 mellom Skaret og Høgkastet og RIngeriksbanen, også kjent som fellesprosjektet. Det betyr at vegvesenet kan starte på arbeidene med å utarbeide en bompengeproposisjonen (finansieringsplan) som vil bli lagt frem for Stortinget. 

Pressemelding fra Statens Vegvesen.

Samtidig skriver Bane Nor på sine sider at de regner med å starte de forberedende arbeidene på banen til neste år og at hovedarbeidene kan starte året etter.

SvarSitat
Publisert : 23. juni 2020 21:09