Norge | Jernbanenyh...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Norge | Jernbanenyheter og - prosjekter  

Side 1 / 2
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til jerbanenyheter og jernbaneprosjekter fra hele landet uten andre, dedikerte tråder. 

Sitat
Publisert : 6. mars 2019 17:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nye flytoget som vil bli satt i ordinær drift i løpet av året en gang. Toget er produsert av den spanske togprodusenten CAF.7

Jeg synes det ser strålende ut. Jeg liker virkelig hvordan interiøret er utformet.

Bildene er lånt fra denne artikkelen i Østlandets Blad.

SvarSitat
Publisert : 6. mars 2019 17:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Nettbuss of NSB vil nå bli samlet i samme selskap og dette selskapet vil bli døpt VY. Togene og bussene vil også bli gitt nye farger i grønt og blått. 

Navnebyttet har vært kontroversielt i media, men personlig synes jeg egentlig fargebyttet er verre. Jeg liker absolutt ikke kombinasjonen av grønt og blått. 

Artikkel på nettstedet e24.

SvarSitat
Publisert : 12. mars 2019 13:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bane Nor har nå lagt ut en video som viser deres planlagte modernisering av Evanger stasjon med plattformforlengelser og planfri overgang mellom sporene. Evanger er langs Vossebanen mellom Bergen og Voss. 

SvarSitat
Publisert : 14. mars 2019 19:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bane Nor har og publisert en snutt som  viser planene deres for Dale stasjon langs den samme linjen. Dale vil, i likhet med Evanger stasjon, få plattformforlengelser og planfri overgang mellom sporene.

SvarSitat
Publisert : 14. mars 2019 20:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Samferdselsministeren har nå bedt Jernbanedirektoratet om å starte en konseptvalgutredning for å se på behovet for utbyggin av infrastrukturen på den gamle Hovedbanen mellom Lillestrøm og Eidsvoll. I dag snur togene på Dale stasjon. 

Artikkel i Romerikes Blad.

SvarSitat
Publisert : 16. mars 2019 15:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå lansert nye tall  for kollektivtransport. De viser at jernbane haddde 20,8 millioner reisende i 4. kvartal i 2018, noe som er en økning på 5,2 prosent fra samme kvartalet året før. Sammenligner man litt lengre bak i tid, til  4. kvartal i 2013, så er veksten på 24,8 prosent.

Statistikken kan leses her på SSB sine sider.

 

SvarSitat
Publisert : 18. mars 2019 19:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Statistisk Sentralbyrå ,eller SSB, har nå publisert statistikk for person- og godstrafikken med jernbane for perioden 2017 til 2018. De kan melde om at det var hele 5,7% økning i antall passasjer for perioden og det var en økning på 0,7% i mengden gods. De ble i alt tatt 77 millioner reiser med jernbane i Norge i 2018.

SSB sin side om statistikken.

SvarSitat
Publisert : 4. juni 2019 15:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bane Nor har bestilt planforhåndskonferanse med Oslo kommune for utviklingen av Bryn stasjon. De ønsker å forlenge dagens platformer for å muliggjøre kjøringen med doble togsett samt etableringen av nye trapper og heiser ved broen på ring 3/e6. 

SvarSitat
Publisert : 24. juni 2019 14:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Grunnet kostnadsoverskridelser så har Jernbanedirektoratet nå gått ut og sagt at de vil endre og forenkle planene for Intercity-utbyggingen. De nevner at store og kostbare nye togstasjoner som det som er planlagt i Fredrikstad og Hønefoss vil trolig bli tatt ut av planene og det vil heller bli fokusert på skinnebygging mellom byene.

Jeg synes dette høres ut som triste nyheter for byutviklingen i disse byene. Det vil sannsynligvis bety at jernbanen i for eksempel Fredrikstad forblir et sår i bylandskapet for all tid fremover.

Aftenposten sin artikkel om saken.

SvarSitat
Publisert : 22. juli 2019 09:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå satt i gang reguleringsprosessen for å legge om traseen til Østre linje inn mot Ski stasjon. Planene inkluderer og et nytt areal for togparkering for tog i trafikk sydøst for Oslo. Utbyggingen vil sikre at tog fra Østre Linje vil kunne benytte seg av Follobanen når den ferdigstilles. Planområdet går over arealer i både Ås og Ski kommune. 

Det har nå blitt utarbeidet et plangramm for prosjektet som har blitt lagt ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet inneholder to alternativer: Et alternativ med trasé lagt høyt i terrenget og et alternativ med tráse lagt lavt i terrenget og delvis i tunnel. Det høye alternativet vil medføre at parkeringsarealene for tog vil ligge åpent over bakken, mens det lave alternativet medfører at parkeringen vil bli lagt inn i en fjellhall under bakken. Endelig trasé-valg avhenger av konklusjonene som blir funnet gjennom utredningene i  planprogrammet.

Merknader til planprogrammet må sendes inn før den 3. November. Det er forventet at endelig politisk vedtak for reguleringsplanen vil først komme i løpet av våren 2022, altså rundt to et halvt år til.

Planprogrammet er utarbeidet av Asplan Viak på vegne av Bane Nor.

En youtube-film som viser traseen til lav linje:

En youtube-film som viser traseen til høy linje:

Bane Nor sin nettside for prosjektet med alle relevante dokumenter.

SvarSitat
Publisert : 21. oktober 2019 16:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av den ferdig oppgraderte Leangen stasjon. Stasjonen ligger langs Nordlandsbanen og er innenfor kommunegrensen til Trondheim. Prosjektet innebar byggingen av helt ny midtplattform og nytt universelt utformet trappe- og heishus som kobler stasjonen på Bromstadvegen. Prosjektet ble ferdigstilt i år.

Den nye stasjonen er tegnet av arkitektkontoret Pir2. Utbygger er naturlig nok Bane Nor.

Jeg synes det ser svært bra ut, men jeg skulle ønske man benyttet seg av noe annet enn kun asfalterte flater på plattformgulvet. 

Bildene er lånt fra hjemmesiden til Pir2.

SvarSitat
Publisert : 3. november 2019 12:37
Mikael
(@mikael)
Eminent Member

Jeg ville ikke følt meg veldig godt ivaretatt som togpendler om det der er den permanente løsningen for benker.

SvarSitat
Publisert : 4. november 2019 06:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ja, jeg tenkte ikke på det når jeg la ut bildene, men jeg er enig i at de benkene er ganske stusselige. Jeg håper det ikke er det endelige resultatet.

SvarSitat
Publisert : 4. november 2019 12:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Gjøvikbanen vil nå gjennomgå det som blir beskrevet som den største satsingen på linjen siden den ble elektrifisert i 1963. Formålet er å muliggjøre en dobling av frekvensens til timesavganger til og fra Gjøvik. 

Satsingen innebærer en ombygging og oppgradering av Gjøvik, Jaren, Movatn, Hakadal og Nittedal stasjon. I tillegg vil kryssingssporet på Monsrud bli forlenget og det vil bli bygget et nytt kryssingsspor på Reinsvoll. Planene er at tiltakene skal være ferdige innen utgangen av 2022.

Bane Nor sin artikkel om planene.

SvarSitat
Publisert : 12. november 2019 13:17
Side 1 / 2