Varsler

Oslo | Ny togtunnel  

  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bane Nor har nå lansert en egen side for prosjektet med å bygge en ny togtunnel gjennom Oslo sentrum, så jeg tenkte det var på tide med en egen tråd for prosjektet og. Ut ifra hva jeg forstår så er det fortsatt svært tidlig i planleggingsfasen, så det er nok en god stund til for å se noen konkrete planer og/eller illustrasjoner av prosjektet. Bane Nor skriver på nettsiden sin at tunnelen vil bli 11 km lang, men meg bekjent har de fortsatt ikke fattet en beslutning om konkret hvor tunnelen skal gå, så jeg antar at det kun er et foreløpig estimat. 

Planen er at den nye tunnelen skal ferdigstillelse til 2034.

Her er en illustrasjon som viser mulige plasseringen av den nye tunnelen slik planene ble presentert i 2015:

Bane Nor sin side for prosjektet

Sitat
Publisert : 9. oktober 2019 17:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bane Nor skriver på prosjektsiden til den planlagte nye jernbanetunnelen gjennom Oslo at de nå er på jakt etter rådgiver som kan hjelpe dem med å utforme en kommunedelplan med konsekvensutredning og teknisk hovedplan for prosjektet. Kontrakten vil bli lyst ut i mars til neste år og det er tenkt å starte opp arbeidene til høsten samme år.

Vedlagt ligger det og en illustrasjon som viser foreslått planavgrensing for planleggingen av den nye jernbanetunnelen:

Prosjektsiden med relevant informasjon.

SvarSitat
Publisert : 20. november 2019 21:58