Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Kollektivtrafikk

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til informasjon om Kollektivtrafikk og kollektivprosjekter i Bergen uten egne tråder. 

Sitat
Topic starter Publisert : 5. desember 2018 17:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Olav Kyrres gate, det som visstnok er Bergens travleste kollektivgate, skal nå bli rustet opp. Arbeidene vil startet opp den 23. april og gaten vil da bli sperret for all trafikk. Dette er tenkt til å vedvare gjennom hele annleggsperioden frem til gaten åpner som ny i mai til neste år. Gaten skal da ha fått bredere fortau for å bedre tilrettelegge for gående, kantsteinene vil ha blitt hevet for å gi trinnløs inngang på bussene og gaten vil ha gjennomgått en generelll rehablitering for å blant annet rette opp setningsskader.

Bergen Kommune sin nettside om prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. april 2019 14:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i dag publisert en gjennomgang som de har gjort av kollektivbruken i de fire største byområdene i landet pluss Tromsø. Gjennomgangen sammenligner bruken av kollektive transportmidler i 2010 og 2018. En gjennomgående trend er at kollektivreiser har hatt en kraftig vekst og den overgår den generelle befolkningsveksten. På landsbasis ble det foretatt 21% flere kollektivreiser i 2018 sammenlignet med året 2010 - befolkningsveksten har vært på 9,1% for samme periode. Samtidig er det store regionale forskjeller og 72% av de kollektivreiser som ble foretatt i Norge ble gjort innenfor de fem byområdene som er tatt med i undersøkelsen. 

Byområdet Bergen har opplevd en dobling i bruken av kolletivt. 

Definisjonen som er brukt av byområdet for Bergen inkluderer kommunene Bergen, Askøy, Fjell, Os, Øygarden og Sund. 

Antall reisende per byområde:

Treden på kollektivreiser per innbygger:

Avstand til holdeplasser per byområde:

Statistisk Sentralbyrå sin gjennomgang kan ses i sin helhet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. oktober 2019 21:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg fant et kart som viser utstrekningen på det gamle trikkenettet i Bergen i februar i 1950. 

Trikkenettet bestod på det meste av 15km med skinner fordelt på 4  linjer. Trikken i Bergen ble først satt i drift i 1897, men systemet ble gradvis nedbygget i etterkrigsårene og siste linje ble lagt ned  i 1965.

Kartet ble funnet på dette nettstedet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. november 2019 14:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Asplan Viak har fått i oppdrag fra Bergen kommune om å utrede mulighetene for å etablere en Bybåt-tjeneste. Båtene er tenkt som en del av Bergens kollektivsystem og et virkemiddel for å skape en grønn storby. Asplan Viak foreslår å starte opp bybåt-tjeneste med en direkterute mellom Laksevåg og Nøstet, og så bruke erfaringene fra den for en eventuell utvidelse i etterkant. 

Det blir anbefalt at det bybåt-systemet trafikkeres av 22-24 meter lange elektriske katamaraner.  Det blir videre foreslått å etablere en flytende båtterminal med hurtiglading fra et innebygd batteri.

Asplan Viak sin artikkel om utredningen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. desember 2019 13:49
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Byrådet i Bergen har nå avgjort at de vil regulere både et tunell- og et dagsalternativ i den nye bybanelinjen som er under planlegging til Åsane.

Dagsalternativet vil gå over Bryggen i Bergen sentrum og har vært svært kontroversielt lokalt i Bergen. Byrådet ønsker i utgangspunktet å bygge alternativet over Bryggen, men det er nå et flertall i bystyret som støtter alternativet med tunnel. Alternative skal etter planen fremlegges for bystyret for vedtak i løpet av 2021.

Artikkel på Nrk.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. mars 2020 19:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Den nye kollektivgaten i Olav Kyrres gate begynner nå å ta form. Arbeidene gikk ut på å bedre tilrettelegge for gående, etablere trinnfri adgang til bussene og å rette opp setningsskader.

Her kan vi se et bilde fra de pågående arbeidene med å legge kantstein langs et av fortauene.

Kilden til bildet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. mai 2020 21:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

De er nå i gang med å legge brosteinen i Olav Kyrres gate. Her er noen bilder publisert for et par dager siden.

Bildene ble funnet her på Instagram.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. mai 2020 13:02