Prosjekt | Bybanen ...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Bergen Prosjekt | Bybanen til Fyllingsdalen

Side 1 / 3
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til byggingen av den nye bybane-linjen mellom Fyllingsdalen og sentrum i Bergen. Den nye bybanelinjen er på ca. 9 km og den og den vil gå gjennom to nye tunneler. Den lengste av tunnelene vil bli på 2,9 km og vil inkludere det som vil bli verdens nest lengste gang- og sykkeltunnel. Det vil bli 7 nye stasjoner langs linjen; Ved Haukeland sykehus er det planlagt en underjordisk stasjon, som vil bli den første av sitt slag i Norge.  Kjøretiden blir på rundt 18 minutter fra Bergen senturm til Oasen når prosjektet står ferddi til årskiftet 2022/2023.

Byggingen er allerede i gang.

Sitat
Topic starter Publisert : 30. september 2019 14:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en tegning som viser progresjonen per den 3. juni på borringen av hovedtunnelen i Bybane-prosjektet mellom Fyllingsdalen og Bergen sentrum. Tegningen er lånt fra utbyggings-prosjektets offisielle facebook-side.

Bybanen på Facebook.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. september 2019 14:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder fra de pågående arbeidene. Bildene ble publisert den 26. september og der lånt fra Facebook-siden til Bybanen.

Facebook-siden som bildene ble funnet på.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. september 2019 15:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en illustrasjon som viser den fremtidige holdeplassen ved Kristianborg. Holdeplassen er blant annet tenkt å betjene det fremtidige utbyggingsområdet Mindemyren.

Illustrasjonen er lånt fra en presentasjonen som ble presentert for næringsdrivende på Mindemyren den 17. september.

Her er pdf-dokumentet med presentasjonen som illustrasjonen er lånt fra.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. september 2019 21:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bergen kommune har publisert en video på youtube-kanalen deres som viser hvordan Mindemyren vil fremstå i 2022, etter at bybanen er ferdigstilt. Det vil bli anlagt en kanal langs bybane.linjen  gjennom Mindemyren, som vil gå fra Solheimsvannet til Kristianborgvannet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. oktober 2019 20:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bergens Tidende har skrevet en liten artikkel om de nye Bybaneholdeplassene i området rundt Mindemyren. Jeg har allerede lagt ut bildet av holdeplassen Kristianborg samt vidoen som viser strekningen langs den planlate kanalen, men jeg har ikke sett denne illustrasjonen som viser det nye bybanestoppet i Kanalveien før.

Ifølge artikkelen ble de første skinnene på den BaneNors tidligere terminal på Mindemyren, fjernet nå på mandag. Terminalen vil fungere som rigg – og anleggsområde for den nye bybanelinjen.

Bergens Tidende sin artikkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. oktober 2019 15:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye bilder fra de pågående anleggsarbeidene. Bildene ble publisert på prosjektets facebook-side den 6. november.

De er kommet et stykke på vei med sprengningen av tunnelen Fyllingsdalen. Ifølge Facebook-siden har det vært utfordringer med stor vanninntrenging, men de regner med å snart være forbi sonene hvor dette er et problem. 

Alle gamle skinner og sviller har blitt fjernet på strekningen mellom Kronstad og Mindemyren og de har nylig startet rivingen av bygningen i Kanalveien 55. Det er i tillegg pågående arbeider langs hele Kanalveien, og veien har blitt sperret Minde Allé og Kristianborg.

Bildene ble funnet her på Facebook-siden dedikert til utbyggingen av Bybanen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. november 2019 12:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye bilder av anleggsområdene. Bildene ble publisert den 6. Desember, så de er riktignok ikke helt ferske. Vi begynner å få en følelse av hvordan området langs Store Lungegårdsvann og ved Møllendal holdeplass kommer å bli.

Bildene ble funnet her på Facebook-siden til Bybanen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. desember 2019 12:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bybanen har i tillegg publisert en illustrasjon som viser hvordan tunnelen under Haukeland sykehus er tenkt å bli. Tunnelen har fått navnet Årstadtunnelen og vil inneholde Bybanens til nå eneste undergrunnsstopp. Dette stoppet vil for øvrig bli Norges eneste undergrunnsstoppet utenfor Oslo og Holmestrand. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. desember 2019 12:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny oppdatering fra arbeidene med den nye bybanelinjen. Bildene ble publisert på Facebook-siden for Fyllingsdalen-prosjektet den 23. januar.

Her ser vi Hjalmar Brantingsvei. 

Og fra Hjalmar Brantingsvei.

Arbeidene i parsellhagen i Fløen.

Støping i Nonnestien.

Fløenbakken 50.

Kristianborg med Fjøsangerveien ved Solheim kapell.

Nordre Lyshovden.

Kulverten i Fyllingsdalen.

Bildene er lånt fra Facebook-siden for Bybane-utbyggingen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. januar 2020 13:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny oppdatering fra Bybane-utbyggingen. Bildene ble publisert den 21. februar på prosjektets Facebook-side.

Bildene er lånt fra prosjektets offisielle Facebook-side.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. februar 2020 13:36
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen dronebilder fra de pågående arbeidene på Mindemyren. De har nå kommet et stykke på vei med utgravningen av kanalen som vil gå langs Bybane-traseen her. Bildene er lånt fra prosjektsiden på nettsidene til Hordaland fylkeskommune og ble publisert den 17. februar.

Bildene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. mars 2020 12:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Prosjektetorganisasjonen har nå publisert en del nye illustrasjoner av de fremtidige bybanestoppene langs linjen.

Her er en illustrasjon som viser bybanestoppet på Kronstad:

Bybanestoppet Bystasjonen:

Bybanestoppet ved Fyllingsdalen terminal:

Fyllingsdalstunellen som vil være for gående og syklende:

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. mars 2020 20:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde av den nye sykkelbroen som er under bygging ved den fremtidige holdeplassen på Møllendal.

Bildet ble funnet i denne artikkelen i lokalavisen Bergensavisen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. mars 2020 22:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye illustrasjoner av det planlagte bybanestoppet ved Haukeland sykehus. Dette vil bli norges første underjordiske trikke-/bybaneholdeplass.

Inngangen fra sør:

Rulletrappene ved den sørlige inngangen:

Plattformen:

Illustrasjonene ble funnet på Facebook-siden til prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. mai 2020 18:21
KvikHalden gitt lik
Side 1 / 3