Kollektivtrafikk i ...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Kollektivtrafikk i Oslo-området

Side 1 / 4
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til informasjon om Kollektivtrafikk og kollektivprosjekter  i Oslo og Akershus uten egne tråder. 

Sitat
Topic starter Publisert : 5. desember 2018 17:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Den planlagte trikketunnelen i Kongsveien på Ekeberg. Det har vært litt usikkerhet om man ikke heller skulle sperre Kongsveien for gjennomtrafikk og bruke det tidligere veiarealet til oppgradere trikkesporet på, men det ble for en stund tilbake siden bestemt at man kommer til å gå  for løsningen med tunnel likevel. Det har tidligere blitt uttalt at byggearbeidene er tenkt å starte i 2019 (neste år), men jeg vet ikke om dette fortsatt gjelder.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. desember 2018 23:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for oppgraderingen av Brynseng t-banestasjon og Østensjøbanen t-banelinje mellom Brynseng og Hellerud. Planen inkluderer en ny tunnel mellom Brynseng og Hellerud noe som også vil innebære en ny linjeføring. MDH arkitekter står for arkitekturen i prosjektet mens Sporveien naturlig nok er utvikleren. 

Brynseng stasjon:

Østensjøbanen med ny tunnel: 

Brynseng situasjonsplan:

Gammel (til venstre) og ny (til høyre) linjeføring:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. desember 2018 01:20
urbanisten gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her en illustrasjon som viser de planlagte nye trikkeskinne i Bispegata. Prosjektet vil også inkludere et nytt stopp som vil være forran den planlagte Bispegata c6 utbyggingen og en opparbeidelse av det historiske Oslo torg i Gamlebyen. Prosjetet vil koble på skinnene i Dronning Eufemias gate med ekebergbanen i øst og vil resultere i at trikk gjennom Bjørvika kan gå i ordinær trafikk. Rammesøknaden for prosjektet er allerede innvilget. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. desember 2018 22:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner som viser den planlagte nye trikketraséen ned Skovveien på Frogner. Traséen vil bli en del av Briskebylinjens bane og vil erstatte dagens linje via Inkognitogata. Bakgrunnen er at dagens linje har for krappe svinger for de nye trikkene som bestilles og det er og samtidig som statsministerboligen (som den går forbi i dag) ønsker å få flyttet linjen som et sikringstiltak. Forslaget har vært overraskende kontroversielt med beboerne i Skovveien og de har prostert flere ganger, men forslaget har nå blitt sendt inn til politisk behandling.

Trikkeholdeplass på Riddervolds plass:

'

Situasjonsplan som viser hele gaten med den nye traséen:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. desember 2018 15:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Brukerstatistikk for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus for 2018 har nå blitt publisert. Ruter hadde i alt en trafikkvekst på 4% i Oslo og 4,9% i Akershus for 2018. Denne fordelte etter reisemidler på denne måten (i millioner reisende): 

Buss 168 5,7 %
T-bane 122 3,6 %
Trikk 51 0%
Tog 42 5,3 %
Båt 4,4 11,6 %
Sum 387 4,2 %

 

Statistikken ble funnet her på nettsiden til Ruter.

Trafikken i Oslo-området blir stadig mindre bil-basert og det mener jeg er positivt for byen(e). Jeg skulle dog ønske at mer at traffikkveksten ble tatt opp av andre reisemidler enn buss ettersom jeg mener at gatebildet en del steder i Oslo spesielt begynner å bli dominert av antall busser som kjører der. Et eksempel er Dronning Eufemias gate i Bjørvika.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. mars 2019 14:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var innom  Grunerløka i dag og i den forbindelse tok jeg noen bilder av de pågående oppgraderingsarbeidene som foregår i Thorvald Meyers gate. Prosjektet inkluderer fornying av trikkeskinne, fortaus- og gatedekket samt vann- og avløpsnettet. Det er en del av Fremtidens Byreise-satsingen og  planen er at gaten skal stå ferdig til høsten 2021.

Illustrasjoner av hvordan det er tenkt å bli: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. juni 2019 21:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Detaljreguleringen for det nye Bryn kollektivknutepunktet samt oppgradering av Østensjøveien og Brynsengveien. Planen vil legge til rette for den fremtidige urbaniseringen av Bryn-området. Kollektivknutepunktet vil i utgangspunktet bli bygget for busser, men reguleringen åpner for at den kan bli konvertert til trikk ved en senere anledning. Bryn er nemllig tenkt som endestasjon til den foreslåtte trikkelinjen mellom Carl Berner plass via Hasla til Bryn/Helsfyr.  

Forslaget til detaljregulering er uttarbeidet av COWI på vegne av Bymiljøetaten. Detaljerguleringen ble egengodkjent av Oslo bystyre den 12. juni i år.

Illustrasjoner av fremtidig kollektivknutepunkt ved Brynseng stasjon:

Snitt av midlertidig holdeplass med buss og permanent holdeplass med trikk:

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. juni 2019 21:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder fra den pågående oppgraderingen og ombyggingen av trikkesporene i Bogstadveien ved Valkyrie plass på Majorstuen. Tanken bak prosjektet er å tilrettelegge for bedre fremkommelighet og høyere kapasitet. Som et ledd i prosjektet vil bli etablert nye holdeplasser langs Bogstadveien som erstatter dagens holderplasser i Majorstuekrysset. Planen er at prosjektet skal ferdigstilles i løpet av neste år (2020).

Bildene er lånt fra nettsiden Fremtidens Byreise.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. juli 2019 16:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Vi har nå fått de første bildene av Oslos nye trikker.

Trikken vi ser bilder av er en prototype og er kun 18 meter lang. De endelige trikkene vil bli 34 meter lange og vil ha en kapasitet på 220 passasjerer. Oslo har i alt bestilt 87 nye trikker, noe som betyr at den totale kapasiteten til trikkesystemet vil bli doblet. Trikkene blir produsert av den spanske togmateriellprodusenten CAF. De første trikkene skal etter planen settes i trafikk i 2020 og settene vil derettter gradevis fases inn fram mot 2024.

Jeg liker veldig godt designet på trikkene. Jeg synes det ser både moderne samt litt retro og det har en ganske vennlig fremtoning. Jeg tror de vil ta seg godt ut i Oslos gater.

Bildene er tatt fra nettsiden Fremtidens Byreise.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. juli 2019 17:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ruter har nå satt i trafikk den første elektriske ferjen på Nesoddensambandet. Båten det er snakk om er MS Kongen. Opprinnelig så ble båten drevet av flytende naturgass, men den ble bitt konvertert etter 25.000 arbeidstimer. Arbeidene ble utført av Horten Skipsreparasjoner. Planen er at båtene MS Dronningen og MS Prinsen skal gjennomgå en lignende konvertering.

Ruter sin pressemelding.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. september 2019 18:58
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Sporveien har nå signert kontrakt for å starte oppgraderingen av trikkeskinnene mellom Vitaminveien og Åsengata nedenfor Storokrysset. Planen er at arbeidene med oppgraderingen skal ferdigstilles til høsten 2021. Prosjektet er en del av den såkalte Fremtidens Byreise-satsingen.

Du kan lese mer om det på nettstedet Fremtidens Byreise sin artikkel/pressemelding om nyheten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. september 2019 19:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Den nye sentrumsbroen i Vestby sentrum. Broen vil være forebeholdt kollektivtrafikk, syklister og fotgjengere. Prosjektet er et sentralt ledd i den planlagte områdeutbyggingen av Vestby sentrum. Dagens bro ble revet nå i sommer og planen er at arbeidene i sin helhet skal være ferdige rundt årsskiftet 2021/2022. Broen er prosjektert av Multiconsult.

Vestby Kommune sin prosjektside for den nye broen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. september 2019 10:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i dag publisert en gjennomgang som de har gjort av kollektivbruken i de fire største byområdene i landet pluss Tromsø. Gjennomgangen sammenligner bruken av kollektive transportmidler i 2010 og 2018. En gjennomgående trend er at kollektivreiser har hatt en kraftig vekst og den overgår den generelle befolkningsveksten. På landsbasis ble det foretatt 21% flere kollektivreiser i 2018 sammenlignet med året 2010 - befolkningsveksten har vært på 9,1% for samme periode. Samtidig er det store regionale forskjeller og 72% av de kollektivreiser som ble foretatt i Norge ble gjort innenfor de fem byområdene som er tatt med i undersøkelsen. 

Definisjonen som er brukt av byområdet for Oslo inkluderer kommunene Oslo, Asker, Bærum, Nittedal, Oppegård, Lørenskog, Skedsmo og Ski.

Antall reisende per byområde:

Treden på kollektivreiser per innbygger:

Avstand til holdeplasser per byområde:

Statistisk Sentralbyrå sin gjennomgang kan ses i sin helhet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. oktober 2019 21:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder fra de pågående arbeidene med å oppruste Storgata i gjennom Oslo sentrum. Bildene ble publisert den 21. oktober på nettstedet Fremtidens Byreise, som er nettsiden laget av kommunen, Ruter og Sporveien for å promotere og presentere det såkalte trikkeprogrammet.

Prosjektet innebærer å oppgradere dagens skinnegang, etablere to nye holdeplasser av høy standard ved mellom Youngs gate og Folketeateret og en mellom Nybrua og Hausmanns gate, samt å oppruste dagens gatedekke. Fortauene vil bli belagt med granitt og trikkelinjen vil bli støpt i betong. Prosjektet skal etter planen ble ferdigstilt i løpet av 2021.

Jeg ser frem til gaten er ferdig oppgradert. Jeg tror det vil forvandle området fullstending. Jeg håper det samtidig vil komme planer om å utvikle noen av de tilstøtende eiendommene (som Anker hostel og legevakten) med en mer urban struktur.

Bildene ble funnet her.

To illustrasjoner av prosjektet, som  viser de fremtidige holdeplassene:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. november 2019 12:55
sliwek20 gitt lik
Side 1 / 4