Varsler
Fjern alle varsler

Oslo og Akershus | Kollektivtrafikk  

Page 2 / 2
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Sporveien har nå lagt ut en liten film fra de pågående arbeidene med oppgraderingen av trikkesporene i Bogstadveien ved Valkyrie plass på Majorstuen. Planen er at oppgraderingen skal være fullført i løpet av 2020.

SvarSitat
Publisert : 20. november 2019 15:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt påbegynt prosessen med å utarbeide neste Nasjonal transportplan (NTP) som vil gjelde for perioden 2022–2033. Planen vil først bli lagt frem om to år, men nå er kommunene i Viken invitert til å komme med innspill om hvilke samferdselsprosjekter de mener bør prioriteres Innspillene vil deretter bli brukt som grunnlag for fylkeskommunen sitt innspill til Samferdselsdepartementet om NTP.

Bærum kommune vedtok i formannskapet på onsdag hva deres innspill skulle bli. De vedtok at de blant annet ønsket å prioritere utbyggingen av et sammenhengende hovedsykkelveinett gjennom Bærum, etablering av én felles takstsone for kollektivtrafikken i hele Bærum og Oslo, samt å forlenge Kolsåsbanen til Rykkinn med mulig videre forlengelse til Sandvika. 

Jeg synes det er gledelig å se at man har begynt å tenke på mulighetene rundt det å forlenge T-banen til Sandvika. Det er mange planlagte prosjekter i og rundt Sandvika som gjør området betydelig mer by-aktig, og jeg tror en t-banelinje kunne hjelpe med å bedre integrere området inn med Oslo og omegn. Jeg håper det samtidig pushes på for å få til en t-baneforlengelse til Lillestrøm på andre siden av byen.

Artikkel i Budstikka om Bærum sitt vedtatte innspill.

SvarSitat
Publisert : 27. februar 2020 23:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde fra de pågående arbeidene i Thorvald Meyers gate på Grunerløkka. Prosjektet går ut på å fornye dagens trikkeskinner, legge nytt vann- og avløpsnett og oppdragere fortaus- og gatedekket. Bildet ble sendt sammen med et nabovarsel fra Bymiljøetaten i dag, selv om jeg tror muligens ikke det er helt ferskt basert på hvor bart det ser ut. 

Jeg synes uansett det kunne være interessant å se hvordan den ferdigstilte delen over Olaf Ryes plass har blitt. Jeg synes det ser veldig bra ut.

SvarSitat
Publisert : 2. mars 2020 22:32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Sporveien skal nå i gang med å ruste opp de forskjellige trikkeholdeplassene rundt omkring i byen. Holdeplassene skal rustes opp i forbindelse med innfasingen av nye trikker. De nye trikkene er lengre enn dagens trikker og med annen plassering av dørene, noe som medfører at dagens plattformer må bygges noe om for å stemme overens med trikkene. Blant annet så må  ledelinjene - som skal hjelpe blinde og svaksynte - stilles på. 

Samtlige av Oslos nesten 100 trikkeholdeplasser skal oppgraderes. Arbeidene deles inn i tre kategorier etter hvor omfattende de er: Tilpasninger, oppgraderinger og bygging av nye holdeplasser. Arbeidene startet opp nå i februar og er planlagt å ferdigstilles i løpet av 2021. 

Artikkel på nettstedet fremtidens byreiser.

SvarSitat
Publisert : 3. mars 2020 19:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder fra de pågående arbeidene med oppgraderingen av Storgata i Oslo sentrum. Prosjektet går ut på å oppgradere dagens trikkeskinner, bygge nye holdeplasser og oppgradere gatedekket gjennom området. I tillegg vil det bli bygget en tunnel for kabler og rør under gaten. Den oppgraderte Storgata er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021. 

Bildene her ble sendt sammen med et nyhetsbrev fra Bymiljøetaten den 4. mars. Bildene har dessverre ganske lav oppløsning. 

Ved Anker hotell og Nybrua. Det har blitt lagt nytt utvidet fundament her i påvente av flyttingen av trikkesporene nærmere hotellet.

Her vil det bli anlagt en trapp fra legevakten ned til den nye holdeplassen ved Nybrua.

Ved Bernt Ankers gate jobbes det med å koble den gamle tunnelen på dne nye.

På strekningen mellom Ebbells gate og Osterhaus gate mangler det kun noen få elementer før man vil starte støpingen av dekket over tunnelen.

Dekket er støpt og man har laget et anlegg for håndtering av overvann ved Brugata.

Det vil snart bli lagt nytt fundament for trikkeskinnene lengre ned i Storgata.

Ved stjerneplassen. De gamle skinnene vil snart bli fjernet.

Krysset ved Stjerneplassen og Skippergata.

Nytt gatedekke er i ferd med å bli lagt på hjørnet mot Pløens gate.

Mellom Storgata 3 og 9.

Gårdeieren i Storgata 3 har bedt om å få gatevarme utenfor bygningen som en del av prosjektet.

Like ved Kirkeristen. Her vil det etter hvert bli etablert en vareleveringslomme. 

SvarSitat
Publisert : 7. mars 2020 17:09
sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

NRK skriver nå at den planlagte nye t-banetunnelen gjennom sentrum sannsynligvis vil bli minst 5 år forsinket. Planen tidligere har vært at tunnelen skal stå ferdig til før 2030, men det anslås nå at den ikke vil være ferdigstilt før 2035. Bakgrunnen er manglende midler.

Nrk sin artikkel om saken.

SvarSitat
Publisert : 27. mars 2020 15:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ruter har nå utarbeidet en forstudie for en forlengelse av Furusetbanen fra Ellingsrudåsen til Skårersletta i Lørenskog. Forstudien ble egentlig ferdigstilt i november i fjor, men jeg kom først over den nå. Studien er et resultat av at Fylkestinget i Akershus vedtok i 2018 å starte planleggingen av en t-baneforlengelse til Lørenskog. 

Etter en vurdering av 13 potensielle traseer, har man kommet frem til tre mulige traseer som har dannet grunnlag for forstudien; alternativ A, alternativ B og alternativ C. 

Alternativ A inneholder en stasjon på VIsperud og en stasjon midt på Skårersletta, og forlengelsen er å ha en reisetid på 4 minutter. Hele strekningen inkludert begge stasjonene er i dette alternativet lagt under bakken.

Alternativ B inneholder en stasjon på Visperud, en stasjon ved kollektivterminalen i Lørenskog Sentrum og en stasjon på Skårer syd. Alternativet har en estimert reisetid på 5 minutter. Stasjonen på Visperud er lagt i dagen, men resten av strekningen er lagt under grunnen. Den foreslåtte posisjoneringen av endestasjonen på Skårer syd vil gjøre det vanskelig å forlenge banen videre til ahus ved en senere anledning.

Alternativ C er i praksis en kortere versjon av alt. B med siste stopp i Lørenskog sentrum. Dette alternativet er estimert å ha en reisetid på 4 minutter.

Ingen av alternativene er antatt å være samfunnsøkonomisk lønnsomme, men alternativ B er vurdert å tilføre flest kvaliteter og blir sammen med C vurdert som det som er mest egnet å gå videre med. Det blir foreslått å se på mulighetene for å utbygge linjen i etapper der man for eksempel bygger stasjonen på Visperud på et senere tidspunkt. Ruter opplyser at prosjektet er avhengig av at ny t-banetunnel gjennom sentrum kommer på plass, for å kunne gjennomføres. 

Forstudien ble laget av Norconsult.

Alternativene:

Alternativ A ved Visperud:

Alternativ A ved Skårersletta:

Alternativ B og C ved Visperud:

Alternativ B ved Lørenskog sentrumg og Skårersletta/Skårer syd:

Alternativ C ved Lørenskog sentrum:

SvarSitat
Publisert : 28. mars 2020 17:07
sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra de pågående arbeidene med byggingen av den nye kollektivgata i Bispegata ved Bjørvika. Gaten ligger som en fortsettelse av Dronning Eufemias gate og vil inkludere en trikkelinje, bussfelt og nye sykkelfelt. 

Bildene ble sendt som en del av nyhetsbrevet som Sporveien sender ut for prosjektene. Her kan vi nå se at de er gang med arbeidene på betongplaten som vil ligge som et fundament under den nye gaten. Planen er at denne betongplaten skal ferdigstilles i løpet av juni i år.

En illustrasjon som viser hvordan Bispegata er tenkt å se ut når den står ferdig:

SvarSitat
Publisert : 6. mai 2020 15:19
sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Sporveien skriver nå at de vil starte opp arbeidene med fornyelsen av Østensjøbanen nå til høsten. Arbeidene går ut på å oppgradere banen mellom t-banestasjonene på Brynseng og Hellerud. Strekningen er på rundt 400 m og ble bygget på 1920-tallet. Den er i tillegg bratt og med krappe svinger, noe som har bidratt til at man har innført en hastighetsbegrensning på maks 30 km/t langs strekningen. 

Som en del av prosjektet er traseen planlagt lagt om inn i en ny tunnel, kalt Hellerudtunnelen, og dagens broer er tenkt erstattet med nye konstruksjoner. Dette vil gjøre at hastigheten kan økes til 50 km/t i første omgang og senere til 60 km/t når det Sporveiens nye signalanlegg tas i bruk. Der hvor dagens trasé ligger, vil det bli anlagt en ny gang- og sykkelvei.

Noen nye illustrasjoner av planene:

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Publisert : 21. mai 2020 15:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Budstikka skriver nå at Ruter ta over kjøringen av lokalbusser i Asker kommune fra og med førstkommende søndag. Dagens priser og sone-system vil opprettholdes og Asker vil dermed få sonene 2V, 3V og 4V innenfor Ruters sonesystem. En del linjer vil samtidig bli lagt om og skifte navn, men det blir ikke presisert hvilke linjer det konkret er snakk om i artikkelen.

Budstikka sin artikkel.

SvarSitat
Publisert : 24. juni 2020 19:58
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par bilder av de nå ferdig oppgraderte trikkesporene og -holdeplassene i Grefsenveien nord for Storokrysset. Sporene har blitt oppgradert på de to strekningene som ligger mellom Storo og Disen og mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Arbeidene har pågått siden august i 2018.

Bildene ble funnet på nettsiden Fremtidens Byreise.

En filmsnutt fra de ferdige sporene:

SvarSitat
Publisert : 8. juli 2020 17:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye bilder fra arbeidene med oppgraderingen av trikkeskinnene og gatedekket i Thorvald Meyers gate på Grunerløkka. Bildene ble sendt ut sammen med et nyhetsbrev om prosjektet. Dessverre har bildene svært lav oppløsning, men jeg har forstørret dem noe (men samtidig forverret kvaliteten) for at det skal være mulig å se.

Større og større deler av gaten er nå i ferd med å ferdigstilles. De har plantet noen trær og er i gang med å legge brostein foran Paulus kirke på Birkelunden.

SvarSitat
Publisert : 9. juli 2020 20:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra arbeidene med byggingen av den nye kollektivgaten i Bispegata, mellom Bispevika og  Oslo torg i Gamle Oslo. 

Vi kan nå begynne å se konturene av det fremtidige trikkestoppet.

Bildene ble funnet her på Instagram.

SvarSitat
Publisert : 14. juli 2020 22:57
Page 2 / 2