Prosjekt | Fornebub...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Prosjekt | Fornebubanen

Side 1 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til det planlagte utbyggingsprosjektet Fornebubanen som vil gå mellom Majorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum. Den 8,2 km lange banen vil i alt inneholde 6 nye underjordiske stasjoner samt at det planlegges å oppgradere Majorstuen stasjon i forbindelse med prosjektet (men det er ikke en del av selve Fornebubanen). Oslo kommune skriver på sine nettsider at byggingen av banen vil starte i mars 2020 og de estimerer at det vil ta 6 år å bygge den. 

Sitat
Topic starter Publisert : 7. mai 2019 13:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt usikkerhet rundt den statlige finansieringen av banen. Jeg håper at dette ikke vil forsinke prosjektet. 

Artikkel om saken på NRK sine nettsider.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mai 2019 12:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Grunneiere på Fornebu og Akershus fylkeskommune har nå signert en avtale angående grunneierbidrag til utbygging av Fornebubanen. Avtalen innebærer at grunneierne skal bidra med til sammen 2, 040 milliarder kroner til realiseringen av  prosjektet. Avtalen er mellom partene OBOS, Selvaag, Aker, KLP, Telenor Arena, Telenor eiendom, Bærum kommune, Teleplan og K2 Eiendom/Fornebu Hotellinvest og fylkeskommunen.

Her kan du lese Akershus fylkeskommune sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. juni 2019 13:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Nrk kan i dag melde om at Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten har kommet til enighet angående finansieringen av Fornebubanen-utbyggingen. Den nye avtalen ble skrevet under i dag  klokka 13:00.

Nrks sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. juni 2019 14:58
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ifølge Bygg.no så vil den første grunnentreprisen i Fornebubanen-prosjektet lyses ut nå til høsten. Entreprisen det er snakk om er for arbeider på Kokså lengst ut på Fornebulandet. Vi vil visstnok se de første byggeardeiene i prosjektet i 2020 (altså neste år).

Byggeindustrien Bygg.no sin artikkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. juli 2019 18:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå blitt bestilt oppstartsmøte for å omregulerer banetrassen forbi Skøyen. Dette er et ledd i optimaliseringen av prosjektet og er tenkt i å resultere i en kostnadsreduksjon. Det ønskes å legge linjen retter og lengre mot vest. Dette vil dessverre gjøre at stasjonen plasseres lengre unna Skøyen jernbanestasjon og vil sannsynligvis gjøre overgang vanskeligere.

Gammel (oransje) og ny (rød) trasjevalg. 

Nærmere titt på ny trasje.

Plasseringene av inngangstunneler til den nye t-banestasjonen.

Snitt av t-banestasjonen.

Saksmappen som tegningene er tatt fra.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. juli 2019 13:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Oslo kommune vedtok tidligere denne uken styringsrammen for byggingen av Fornebubanen. Vedtak kommer etter at Akershus fylkeskommune vedtok styringsrammen for prosjektet i juni. Det betyr prosjektorganisasjonen kan nå begynne å forbedre utsendingen av anbud slik at de første byggearbeidene kan starte til våren neste år.

Nettstedet Bygg.no sin artikkel om vedtaket.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. september 2019 12:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Den tidligere nevnte anmodningen om oppstartsmøte for ny detaljregulering av t-banetraseen ved Skøyen stasjon ble senere trukket, og det har nå blitt bestilt et oppstartsmøte for traseen på nytt. I den forbindelse har det og blitt sendt inn flere dokumenter av prosjektet. 

Ifølge notatet som er lagt ved i saken, så vurderes det nå tre nye alternativer for traseen mellom Majorstuen og Skøyen. Samtlige av alternative vil innebære at den nye t-banestasjonen på Skøyen blir flyttet rundt 150 m nedover Hoffsveien fra Skøyen stasjon. Ett av alternativene vil og umuliggjøre en fremtidig stasjon på Madserud ved Frognerparken. Den nye løsningen skal medføre en sikrere gjennomføring med lavere kostnader og mindre inngrep i anleggsfasen. Det blir videre hevdet at den vil gi 30 % mindre klimagassutslipp i anleggsfasen enn regulert løsning

Den foreslåtte nye stasjonen vil ha tre utganger: En ved jernbanelinjen syd for Hoffsveien (A), en ved det fremtidige Hoff torg nord for Hoffsveien (B) og en ved Harbitz Torg langs Harbitzalleen (C). Både inngang A og C er planlagt integrert inn i fremtidig bebyggelse, mens inngang B vil bli frittliggende. For å bedre ankomstmulighetene fra områdene sør for Skøyen stasjon, så blir det sett på mulighetene for å bygge en undergang under jernbanen og slik skaper en forbindelse til inngang A.

Det er verdt å merke seg at det er tegnet inn en trasé for ny jernbanetunnel gjennom Oslo på en av illustrasjonene. Ut i fra hva jeg forstår har det vært tett dialog mellom prosjektorganisasjonen i Fornebubanen og Bane Nor for å sikre at prosjektene ikke ødelegger for hverandre, så jeg antar at det da viser alternativet som Bane Nor nå jobber med for tunnelen.

En illustrasjon som viser de mulige alternativene som vurderes for traseen mellom Majorstuen og Skøyen:

Ny (rød) og regulert (oransje) løsning på Skøyen:

Snitt av ny t-banestasjon:

Mulig utforming av Hoff torg:

Saksmappen i saksinnsyn hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. oktober 2019 23:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Aftenposten skriver i dag at de vil starte byggingen av Fornebubanen i juni neste år (jeg skrev tidligere mars).

Her kan du lese Aftenposten sin artikkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. november 2019 17:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt lagt ut et interaktiv kart hvor man kan se den planlagte traseen til Fornebubanen. Kartet viser og den foreslåtte alternative traseen ved Skøyen.

Kartet kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. november 2019 12:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Den første store kontrakten i Fornebubanen-prosjektet har nå blitt lyst ut. Kontrakten går ut på å rive dagens bebyggelse på Fornebu Sør/Koksa og fjerning av bygningsrestene, utgravning og utsprenging og tetting av byggegropen samt fjerning av løsmassene. Planen er å signere kontrakten i løpet av juli i år og så å starte byggearbeidene i løpet av oktober.

Artikkel på Bygg.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. januar 2020 16:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Multiconsult har nå publisert en animasjon som viser traséen. I tillegg viser videoen innsiden av den fremtidige t-banestasjonen ved Fornebuporten, men jeg vet ikke om det vi ser representerer endelig utforming av stasjonen eller om det kun er ment for å gi oss et inntrykk av hvordan stasjonene kan bli. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. februar 2020 23:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Som nevnt tidligere i tråden er det et ønske om å flytte den planlagte t-banestasjonen på Skøyen, fra den regulerte løsningen ved Skøyen jernbanestasjon til krysset ved Hoff trikkeholdeplass. Teknisk Ukeblad har nå skrevet en mer utfyllende artikkel om de endrede planene.

Ifølge artikkelen vil den planlagte stasjonen på Skøyen bli den dypeste langs den nye Fornebubanen, og plattformene vil være på 42 meter under havnivå.

Prosjekteringsgruppen forventer å ha endelig trasévalg klart før påske og at detaljreguleringen for den nye stasjonen skal være klart til å bli lagt ut på offentlig ettersyn nå til høsten. De håper så å komme i gang med tverrslaget fra Skøyen tidlig neste år.

Noen illustrasjoner av løsningen som det nå jobbes med på Skøyen:

Teknisk Ukeblad sin artikkel kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. mars 2020 13:49
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Budstikka vil i samarbeid med Fornebubanen arrangere et nettmøte om prosjektet i morgen. Nettmøtet vil vare fra 18.00 til 19.00. Om man ønsker, så er det mulig å sende inn spørsmål om prosjektet til kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no. Kommunikasjonssjef Line Fredriksen, direktør Irene Måsøval svare og to andre ledere i prosjektorganisasjonen for Fornebubanen vil så svare.

Artikkel i Budstikka.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. april 2020 15:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Første tunnelentreprise i Fornebubanen-prosjektet blir nå lyst ut. Kontrakten går ut på å sprenge ut 442.000 kubikkmeter med tunneller og tilhørende tverrslag, i tillegg til å etablere byggegroper og bergsjakter for Flytårnet og Fornebuporten stasjon. Prosjektorganisasjonen for Fornebubanen håper å få signert kontrakten innen jul i år og planen er å starte opp arbeidene innen slutten av februar neste år.

Artikkel på Bygg.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. mai 2020 22:22
Side 1 / 2