Stavanger og Sandne...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Stavanger og Sandnes | Kollektivtrafikk

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til informasjon om Kollektivtrafikk og kollektivprosjekter i Stavanger og Sandnes uten egne tråder. 

Sitat
Topic starter Publisert : 30. september 2019 21:47
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er forslaget til reguleringsplanen for ny bussvei langs fylkesvei 44 mellom Stasjonsveien og Gauselåge. Veien vil gå gjennom området Hinna Park og en ny bydel planlagt i Jåttåvågen. Strekningen er i underkant av 2,5 km lang og utgjør siste etappe av den planlagte bussveien, slik at det vil gå en sammenhengende bussvei mellom Stavanger og Sandnes sentrum når denne delstrekningen blir ferdigstilt.

Prosjektet har en styringsramme på 1,9 milliardar kroner, noe som gjør det til den dyreste delstrekningen i bussveien-utbyggingen. Som en del av prosjektet vil det bli bygget to tunneler for veitrafikken: En ved Jåttå Videregående skole og en under Hinnasvingene. 

Forslaget til reguleringsplan ble sendt over til førstegangsbehandling i Stavanger kommune den 10. September. Reguleringsplanen er utarbeidet av Multiconsult på vegne av Statens Vegvesen.

Et oversiktsbilde:

Nytt kollekivknutepunkt ved Jåttå videregående skole:

Hinna park:

Ny bro over jernbanen som forbinder den nye bydelen i Jåttåvågen med Stavanger: 

Ny løsning ved Hinnasvingene:

Et oversiktsbilde der veitrafikken kommer ut til overflaten etter Hinnasvingene:

En youtube-film som viser delstrekningen:

Statens Vegvesen sin prosjektside for delstrekningen med relevante dokumenter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. oktober 2019 20:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i dag publisert en gjennomgang som de har gjort av kollektivbruken i de fire største byområdene i landet pluss Tromsø. Gjennomgangen sammenligner bruken av kollektive transportmidler i 2010 og 2018. En gjennomgående trend er at kollektivreiser har hatt en kraftig vekst og den overgår den generelle befolkningsveksten. På landsbasis ble det foretatt 21% flere kollektivreiser i 2018 sammenlignet med året 2010 - befolkningsveksten har vært på 9,1% for samme periode. Samtidig er det store regionale forskjeller og 72% av de kollektivreiser som ble foretatt i Norge ble gjort innenfor de fem byområdene som er tatt med i undersøkelsen. 

Definisjonen som er brukt av byområdet for Stavanger inkluderer kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Rennesøy.

Antall reisende per byområde:

Treden på kollektivreiser per innbygger:

Avstand til holdeplasser per byområde:

Statistisk Sentralbyrå sin gjennomgang kan ses i sin helhet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. oktober 2019 21:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Stavanger Aftenblad skriver at den nye busstasjonen på Ruten ved Bystasjonen i Sandnes sentrum vil åpne for trafikk den 2. Desember, altså om kun drøyt en ukes tid. Arbeidene med den nye busstasjonen har pågått siden starten av september. Det har blitt bygget nye perronger og nye skur, blitt satt ned ny beplantning og blitt lagt et nytt dekke. Prosjektet har kostet 20 millioner kroner og er finansiert av Rogaland fylkeskommune. 

Det er en del av opprustingen av  det større Ruten-området som er tenkt ferdigstilt til sommeren 2021, og som blant annet vil inkludere en ny park forutenom om busstasjonen.

Her er et bilde fra byggeplassen:

Stavanger Aftenblad sin artikkel om prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. november 2019 17:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Nettstedet Veier24 skriver i dag at Rogaland Fylkeskommune snart vil lyse ut en kontrakt for byggingen av neste strekning av bussveien-utbyggingen mellom Sandnes og Stavanger. Strekningen som nå vil bli lyst ut er ca. 1500 meter og går mellom Diagonalen og Gausel stasjon på fylkesvei 44. Det er sagt at byggestart kan bli i år og prosjektet vil ha en byggetid på 2,5 år. Kontrakten skal etter planen bli lyst ut i løpet av mai-måned.

Kart som viser strekningen:

Veier24 sin artikkel om nyheten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. april 2020 23:05