Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Kristiansand Byutvikling og byggeprosjekter i Kristiansand

Side 4 / 5
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en to bilder fra nybygget i Markensgate 32 som nå er i ferd med å ferdigstillelse. Bygget er tegnet av arkitektkontoret Atelier T. Olsen og utbygger er Ivar Mjåland Eiendom.

Bildene ble funnet i denne artikkelen i Fædrelandsvennen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. januar 2021 16:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for oppføringen av et nytt nærings- og leilighetsbygg i Dronningensgate 39 i Kvadraturen. Prosjektet vil erstatte et to etasjes høyt murbygg som står på eiendommen i dag. Nybygget vil være på fem etasjer; Første etasje er forbeholdt næringsdrift, mens etasjene over er planlagt å inneholde 8 nye leiligheter. 

Bygget er tegnet av Janicke Jebsen Vinje hos Ark-Net. 

NB: Bygget har blitt omrprosjektert siden den siste illustrasjonen ble laget, men det gir likevel et visst inntrykk av plasseringen og materialene som er tenkt brukt.

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. januar 2021 17:14
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt og spennende infill-bygg som er planlagt oppført på det som i dag er en parkeringsplass i Kongens gate 31 i Kvadraturen. 

Det planlagte nybygget er på 3 etasjer og vil ha et samlet areal på 556 kvadratmeter. Infill-en vil bli sammenkoblet med nabogården på samme adresse og er tenkt å inneholde felles trapp og heis for begge byggene. Prosjektet vil ellers inneholde et næringsareal i første etasje og én leilighet som går over andre og tredje etasje. Fasadene på infill-en vil bli utført i en kombinasjon av tegl og naturstein.

Prosjektet er tegnet av Skapa. Det ble sendt inn en anmodning om å avholde en forhåndskonferanse i november i fjor, men så vidt jeg kan se har kommunen enda ikke svart på forespørselen.

Jeg synes dette ser ut som et flott lite bygg med veldig stilig arkitektur.

Saksmappen på nettsiden til Kristisansand kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. januar 2021 11:16
E_Oslo og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har og blitt sendt inn søknad om rammetillatelse for oppføringen av et nytt infill-bygg i Kongens gate 68C i det sørøstlige hjørnet av Kvadraturen. Eiendommen ligger mellom to bygårder på henholdsvis fem og to etasjer og er i dag bebygget med en garasje. Infill-bygget vil bli på fem etasjer, hvorav de to øverste er delvis gjemt bak et saltak. Det vil inneholde fem leiligheter. 

Bygget er tegnet av Atelier T.Olsen og utbygger er Fennefoss Eiendom.

Søknaden kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. januar 2021 12:18
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kommunen har samtidig innvilget rammetillatelsen til et nytt leilighetsbygg i Dronningens gate 31 i Kvadraturen. Eiendommen er en del av den samme fasaderekken som prosjektet i Dronningensgate 39 som ble vist lengre opp på siden her. Leilighetsbygget vil erstatte en eldre tre-etasjes murgård som står på eiendommen i dag. 

Nybygget vil bli på fem etasjer. Det vil inneholde et næringslokale i første etasje og elleve leiligheter i etasjene over. Bygget vil få en fasade utført i puss. 

Det er tegnet av Spiss arkitektur & plan og utbygger er Petra Eiendom. 

I kommunens innsynsløsning.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. januar 2021 16:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt varslet oppstart av reguleringsprosessen for eiendommene Strandpromenaden 31 og Østre Strandgate 56 B. Eiendommene representerer østre del av Kvartal 57 i Kvadraturen og de ligger kun et steinkast unna Christiansholm festning. Eiendommene er bebygd med hver sin store murvilla fra henholdsvis 1909 og 1915. 

Det ønskes å oppføre to nye leilighetsbygg som vil bli sammenkoblet via et mellombygg til hver sin villa. Nybyggene vil begge ha to etasjer og er utformet med tak inspirert av dagens villaer. De er planlagt å inneholde fire leiligheter.

Planforslaget blir utarbeidet av Basis arkitekter. Det er satt frist til den 1. februar for å komme med uttalelser.

Kunngjøringsannonsen om oppstarten på nettsiden til Kristiansand kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. januar 2021 21:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt bolig nærings- og leilighetsbygg som er planlagt bygget i Festningsgata 48. Det vil erstatte et eldre tre etasjers høyt kontorbygg fra 60- eller 70-tallet som er på adressen i dag. Nybygget vil bli på fem etasjer. 

Så vidt jeg kan se er enda ikke sendt inn en søknad om rammetillatelse for bygget til kommunen. Det ble imidlertid søkt om et ganske annerledes bygg på samme adresse i fjor og det ble nylig meldt inn at Spiss Arkitektur og plan ville ta over ansvaret i saken, så regner med at det vil bli sendt inn en revidert søknad snart. 

Utbygger er selskapet Mur i Sør Eiendom.

Jeg synes balkongene er veldig klumpete, men ellers synes jeg det ser greit nok ut.

Illutrasjonen ble funnet her på Facebook.

Dagens bygg:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. januar 2021 23:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt bolig- og næringsprosjekt som er under planlegging det som i dag er en parkeringsplass med adressen Tangen 29. Eiendommen blir kalt for Sylinderservicetomten og ligger rett ved Tangen videregående skole. Det planlagte nybygget er å syv etasjer og vil blant annet inneholde en takterrasse med basseng. 

Prosjektet tegnes av Novo Arkitekter og utbygger er Oksøy Eiendom. Så vidt jeg kan er det forstatt ingen saksmappe for planene tilgjengelig i kommunens innsynsløsning.

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. februar 2021 13:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatert illustrasjon av den nye bygården som er planlagt bygget i Dronningensgate 39.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. februar 2021 18:26
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det tidligere bygget i Festningsgata 48 er nå ferdig revet. Her er et bilde som ble publisert den 5. mars.

Bildet ble funnet her på Facebook.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. mars 2021 15:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par nye illustrasjoner av leilighetsbygget i Festningsgata 48. I tillegg er det ny oppdatering fra rivningsarbeidene, men det er egentlig ingen forskjell fra bildet i innlegget over.

Fra rivningsarbeidene:

Både illustrasjonene og bildet ble funnet i denne artikkelen på FVN.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. april 2021 12:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kommunen har nå innvilget rammetillatelse for den nye i bygården i Dronningensgate 39 i Kvadraturen. Søknaden ble behandlet av kommunes by- og stedsutviklingsutvalg på torsdag i forrige uke. Bygget er tegnet av det lokale arkitektkontoret Ark.Net.

Her er noen nye illustrasjoner av den planlagte bygården:

Dokumentene fra møtet kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. april 2021 13:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er søkt om rammetillatelse for enda et nytt leilighetsbygg i Kvadraturen. Det er planlagt oppført i Østre Strandgate 41A og det vil erstatte et eldre murhus på to etasjer. Det nye bygget vil være på fem etasjer, hvorav de to øverste er gjemt bak et skråtak mot gata, og vil inneholde ni leiligheter. Fasadene er planlagt kledd med tegl og med detaljer som karmer og horisontale bånd i lys puss. 

Leilighetsbygget er prosjektert av TBG arkitekter. 

Jeg synes det ser ganske fint ut. Eneste jeg er skeptisk til er om balkongene og takterrassene vil fremstå som for klumpete.

Rammesøknaden kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. mai 2021 12:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt presentert planer for byggingen av det som blir beskrevet som en liten landsby på Kroodden utenfor Kristiansand. Prosjektet er planlagt bygget på en tomt ved sjøen hvor det tidligere var et tankanlegg, men som nå er revet. Planene består 215 boliger fordelt på et tittals bygg. Byggene har blitt gitt en utforming med saltak og høyder som varierer fra to til fem etasjer. I tillegg til byggene planlegges det allmenninger og en offentlig tilgjengelig sjøfront. 

Prosjektet er tegnet av det danske arkitektkontoret Henning Larsen.

Artikkel i Fædrelandsvennen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. juni 2021 14:08
jh gitt lik
AndrewLloyd
(@andrewlloyd)
Bruker Registered

Kroodden forslaget er veldig fint. Jeg liker at den ser ut som en tradisjonell kystlandsby, men veldig moderne også. Håper de inkluderer båtsplasser slik at folk kan ta båtene dine til Kristiansand.

SvarSitat
Publisert : 16. juni 2021 19:46
Side 4 / 5