Varsler
Fjern alle varsler

Ålesund Områdeutvikling | Sørsida

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den fremtidige utbyggingen av området Sørsida i Ålesund sentrum.

Områdeplanen for Sørsida baserer seg på en idékonkurranse avholdt i 2011 og som danske JaJa Architects gikk seirende ut av. Det ble uttarbeidet en reguleringsplan med bakgrunn i vinnerbidraget fra JaJa Architects. Bystyret i Ålesund godkjente reguleringsplanen for området i 2015.

Prosjektet har ligget mer eller mindre i bero siden den tid, men Ålesund kommune har nå i år begynt jobbe mer aktivt for å få realisert planene. De ser for seg en gjennomføringsmodell der det blir etablert et eget selskap som står for utbyggingen av området. Ålesund kommunale eiendom KF har i løpet av første halvår av 2019 hatt møter med pontesielle interessenter, deriblant Obos og Olav Thon, angående mulig samarbeid om gjennomføringen av utbyggingen. Det vil bli fremmet en sak vedrørende utviklingsmodellen til politisk behandling i bystyremøtet den 20. juni 2019.

I den forbindelse syntes jeg det var passende å starte dette emnet slik at jeg har et sted jeg kan samle nyhetene om prosjektet på.

Sitat
Topic starter Publisert : 12. juni 2019 13:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kommunestyret i Ålesund kommune vil nå snarlig behandle et reviderte ramme-, konsept- og byggeprogram for utviklingen av Sørsida-området i Ålesund sentrum. Programmet fokuserer primært på spørsmål rundt det fremtidige Sørsidebygget og er utarbeidet av kommunedirektøren. Det inneholder fire punkter:

  • Kommunen skal kartlegge sine behov for et nytt stort fellesbygg plassert innenfor området. Kommunaldirektøren spør og om fullmakt for å forhandle frem en intensjonsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune og Sørsida utvikling om å delta i et felles utviklingsprosjekt kalt Sørsidebygget .
  • Det ønskes samtidig en avklaring på hvilke rolle Møre og Romsdal fylkeskommune og Sørsida Utvikling sin rolle i det fremtidige Sørsidebygget. 
  • Det skal utarbeides flere mulige alternativer for utviklingen av området basert på hvor mange funksjoner som det ønskes plassert Sørsidebygget. Kommunedirektøren anbefaler blant annet at det legges frem et alternativ med som inkluderer et nytt bibliotek. 
  • Til slutt foreslås det å utarbeides to forskjellige alternativer til utbyggingsmodell: En der kommunen tar på seg rollen som utbygger og en der private aktører bygger ut og kommunen leier arealer. 

Det håpes at man nå et endelig vedtak om utbyggingen i 2021 og rådmannen foreslår at utbyggingen blir innarbeidet i kommunes økonomiplan for 2021-2024.

Informasjon på nettsiden til Ålesund kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. mai 2020 21:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det kommunale utviklingsselskapet Sørsida Utvikling foreslår nå å droppe planene med utfylling i sjøen. Bakgrunnen er at de mener det blir for kostbart. Her er en foreløpig plan over hvordan de ser for seg å utviklle Sørsida uten en slik utfylling:

Artikkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. mars 2021 18:30