Varsler
Fjern alle varsler

Bodø Byutvikling og byggeprosjekter i Bodø

Side 1 / 3
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Kristiansand uten egne dedikerte tråder.

Sitat
Topic starter Publisert : 17. november 2018 16:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslag om å bygge et nytt leilighetsbygg i storgata sentralt i Bodø. Bygget er tenkt å inneholde 52 nye leiligheter. Dessverre ser det kanskje ikke ut som om man har lagt stor vekt på arkitekturen i prosjektet.

https://www.an.no/nobl/bodo/bolig/52-nye-leiligheter-i-bodo/s/5-4-907576

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. november 2018 20:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde fra byggingen av høyhusprosjektet Bodø 360 i Bodø sentrum. Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse nå. Utbygger er Skanska sammen med Boreus Eiendom og bygget er tegnet av Norconsult. 

Det ser ut som bygget har blitt noe forandret sammenlignet med slik det ble presentert i illustrasjonene. Blant annet så har en mye støre del av fasaden blitt kledd i oransje. Jeg synes ikke det egentlig gjør noe. Faktisk synes jeg det ser bedre ut med større og litt mer definerte områder i denne fargen enn kun noen tilfeldige felt på hjørnet slik i llustrasjonen.

To illustrasjoner av prosjektet:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. mars 2019 23:11
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen perspektiver av boligprosjektet Løvoldgården i Tollbugata 11 nede ved bryggekantent i Bodø sentrum. Prosjektet er tegnet av LPO arkitekter og det er tenkt å inneholde 35 nye boliger samt arealer for næring, bevertning og kontor. Detaljreguleringen for utbyggingen er godkjent og det har nå blitt opprettet en hjemmeside for salg av leilighetene i prosjektet. Som en del av detaljreguleringen ble eiendommene Tollbugata 9 og 13 regulert til bevaring og det settes også krav om å opparbeide den østlige delen av Hundholmen plass til et helhetlig gatetun.

Jeg er veldig skuffet over fasadematerialet slik det fremstår i illustrasjonene. Det ser ut til å kun være fasadeplater av noe slag. Når det er sagt så liker jeg godt passasjen gjennom bygget; Slike snarveier og smug kan være med på å gjøre byen mer spennende å utforske og å vandre rundt i. 

Prosjektets hjemmeside.

Adressen og Hundholmen plass på streetview.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. april 2019 16:58
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde tatt i dag fra oppføringen av leilighetsprosjektet Ramsalt i Bodø sentrum. Bildet er lånt fra Facebook-gruppa Bodø i dag.

Ramsalt vil utgjøre et helt kvartal mellom Sjøgata og bryggekanten og vil i alt inneholde 105 nye leiligheter. Bygget er tegnet av LPO arkitekter og har blitt utviklet av Boligbyggelaget NOBL i sammarbeid med Hundholmen Byutvikling. 

Jeg synes det er strålende at man bygger såpass mange nye boliger såpass sentralt og jeg liker også at kvartalet har en såpass høy og åpen første etasje, men det jeg ikke er like begeistret for er fasadekledningen som dessverre ser ganske billig ut. 

Noen illustrasjoner som viser hvordan dette kvartalet er tenkt å bli:

Eiendommen før byggingen startet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. mai 2019 22:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere illustrasjoner og perspektiver av Løvoldgården-prosjektet i Tollbugata 11 Bodø sentrum. Prosjektet er som nevnt tegnet av LPO arkitekter og vil inneholde 35 nye leiligheter. Jeg synes platefasaden ser mørkere ut på de fleste av illustrasjonene her sammenlignet med de vi har sett tidligere.

Jeg lån illustrasjonene fra denne annonsen for prosjektet på Finn.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. juni 2019 20:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bodø kommune har nå lagt ut varsel om oppstart for planarbeidet for utviklingen av adressene Sjøgata 30-26 ved togstasjonen i Tromsø sentrum. Planen er å bygge ut eiendommen med en kombinasjon av hotell, bevertning og parkering for utleie. Den vedlagte skissen viser et bygg i variende høyder fra 8 til 4 etasjer. Prosjektet blir uttarbeidet av Norconsult på vegne av selskapet Sjøgata 34/36.

Varselet om oppstart på Bodø kommune sin hjemmeside.

Eiendommene i dag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. juni 2019 19:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Corponor presenterte i dag planer for utviklingen av Kvartal 10 i Bodø sentrum. Eiendommen grenser til Storgata og Sjøgata på hver side av kvartalet og ligger like ved Nytorvet. Avisa Nordland har infoen om prosjektet bak en betalingsmur, så jeg vet ikke så mye om det. Det kan dog se ut som om man planlegger å rehablitere bygget ut mot Storgata og så føre opp en del høyere bygningsvolumer mot Sjøgata.

Prosjektet er tegnet av Dark arkitekter, som for øvrig og har lagt ut noen volummodeller av planene på deres hjemmeside.

Illustrasjonen ble funnet i denne artikkelen i Avisa Nordland.

Dark sin volummodell:

Modellen ble funnet på nettstedet til Dark arkitekter.

Kvartal 10 i Bodø sentrum slik det fremstår i dag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. november 2019 21:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg må visst komme med en liten rettelse: Jeg sa tidligere at Dark arkitekter står bak utformingen av Kvartal 10 presentert i forrige innlegg, men det viser seg nå at ikke stemmer. Planene for Kvartal 10 er i steden laget av LPO arkitekter. LPO skriver på sine nettsider at de nå har vunnet idekonkurransen for utforming av kvartalet, så jeg antar at modellen over kun representerte Dark sitt bidrag til konkurransen.

LPO har og publisert en del flere bilder av prosjektet. Ifølge dem så er planen at det nye kvartalet skal stå ferdig til rundt årsskiftet 2024/2025.

Bildene ble funnet på nettstedet til LPO arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. november 2019 21:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Reguleringsforslaget for et nytt hotell i Sjøgata 30-26 har nå nettopp vært ute til offentlig ettersyn. Dette er en ubebygget tomt som ligger rett ved Bodø jernbanestasjon.

Det ønskes å utvikle eiendommen med et nybygg på 8 etasjer. Illustrasjonene viser et bygg med avrundet hjørne mot rundkjøringen og en rødlig kledning. Utformingen er dog ikke sikret i forslaget til reguleringsbestemmelsene hvor det kun står at bygget skal utformes slik at det skaper en arkitektonisk helhetsvirkning med bybildet og at material- og fargevalget skal ta hensyn til byggets eksponerte plassering. Bygget er tenkt å inneholde et smart hotel med utadvendt virksomhet i første etasje.

Reguleringsforslaget er utarbeidet av Norconsult. Forslagsstiller er selskapet Sjøgata 34/36 AS. 

Det har blitt publisert en del nye illustrasjoner av prosjektet i forbindelse med utleggingen av planene til offentlig ettersyn:

Kunngjørningsannonsen på Bodø kommune sin nettside med alle relevante dokumenter.

Den utbebygge tomten i Sjøgata i dag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. desember 2019 15:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder fra prosjektet Bodø 360 som ble ferdigstilt tidligere. Prosjektet består av et høyhus på 14 etasjer og 57 meter. Byggets fire første etasjer er avsatt til kontorer, mens de resterende øverste ti etasjene rommer til sammen 58 nye leiligheter. Det gjør bygget til Bodøs høyeste boligbygg. 

Prosjektet ble tegnet av Norconsult. Utbygger var Boreus Eiendom.

Generelt synes jeg det ferdige bygget er akseptabelt, men ikke noe mer. Jeg tror at bygget hadde fremstått enda bedre om den øverste bolig-halvdelen hadde slike avrundede hjørner som basen har.

Forumtråden dedikert til det ferdigstilte prosjektet.

Plasseringen på kartet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. desember 2019 13:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av den nå ferdigstilte utvidelsen av Bodø Rådhus. 

Bodøs nåværende rådhus ble oppført i 1962 etter tegninger av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas, som for øvrig og tegnet post- og telegrafbygningen i samme kvartal. Rådhuset ble bygget i forbindelse med gjenreisningen av byen etter krigen og det erstattet et eldre rådhus som hadde gått tapt under tyskerens bombing av Bodø i mai i 1940.

Kommunen har lenge hatt plassproblemer og kommunens 400 ansatte har vært spredt utover forskjellige bygg rundt omkring i byen. Med bakgrunn i det ble det besluttet å bygge et nybygg hvor kommunens administrasjon kunne samlokaliseres til. Det ble så avholdt en internasjonal arkitektkonkurranse for prosjektet. 100 forskjellige bidrag ble mottatt og det danske arkitektkontoret ALL – Atelier Lorentzen Langkild gikk seriende ut med sitt bidrag kalt “Et krysningsfelt mellom by & borger, fortid & framtid”.

Bidraget var formet som en prisme med en skrånende fasade som sies å være inspirert av den nordnorske naturen. Tanken bak designet var å skape en harmoni mellom det gamle rådhusbygget, den gamle bankbygningen og det høyere nybygget. 

Byggestart for det nye rådhuset var i første kvartal i 2017 og det ferdige bygget åpnet dørene den 1. oktober i år.

Forumtråden dedikert til det ferdigstilte prosjektet.

Rådhuskvartalet i Bodø før utbyggingen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. desember 2019 11:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er to nye bilder fra Ramsalt-prosjektet i Bodø. Prosjektet ser nå ut til å nærme seg ferdigstillelse. Bildene er lånt fra en annonse på Finn.no.

Prosjektet går over helt kvartal mellom Sjøgata og bryggekanten i Bodø sentrum . Området var tidligere brukt til diverse industri- og lagervirksomheter. Nybygget har et samlet areal på 16.700 og høyder opp til ti etasjer. Det inneholder i alt 105 leiligheter. Prosjektet er tegnet av LPO arkitekter og utbygger er Hundholmen Byutvikling.

Som jeg har nevnt tidligere, så synes jeg fasadematerialene virker veldig billige.

Bildene ble funnet i denne annonsen på Finn.no.

En illustrasjon av slik det er tenkt å bli når det står ferdig:

Kvartalet på streetview slik det fremstod før utbyggingen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. februar 2020 11:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bystyret i Bodø vedtok nå den 6. februar det tidligere presenterte reguleringsforslaget for utviklingen av Sjøgata 30-26 i Bodø sentrum. Adressen, som ligger like ved Bodø jernbanestasjon, ønskes utbygget med et nytt hotellbygg på 8 etasjer og med utadvendt virksomhet i første etasje. 

Reguleringsforslaget ble utarbeidet av Norconsult.

Kunngjøringsannonsen med vetaket på nettsiden til Bodø kommune.

Eiendommen på streetview.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. februar 2020 16:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda noen flere og mer detaljerte bilder fra arbeidene med prosjektet Ramsalt. Prosjektet inneholder 105 nye leiligheter og dekker et helt kvartal i Bodø sentrum. Det er tegnet av LPO arkitekter og utbyggerne bak det er Boligbyggelaget NOBL i samarbeid med Hundholmen Byutvikling.

Bildene ble funnet på nettsiden til Hundholmen Byutvikling, der de ble publisert i mars i år en gang. Prosjektet begynner å nærme seg ferdigstillelse og utvendig kan se ut som det kun gjenstår noe mindre arbeid på fasaden. For øvrig kan du og se det nye Quality Hotel under bygging i bakgrunnen her. 

Jeg er som nevnt ikke så stor fan av dette prosjektet og jeg synes fasadene fremstår som svært billige. Det jeg derimot liker er den høye etasjen med næring ut mot bryggekanten og portalen gjennom kvartalet (siste bildet).

Bildene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. mars 2020 18:07
Side 1 / 3