Varsler
Fjern alle varsler

Bodø | Byutvikling og byggeprosjekter  

Side 2 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nye Quality hotell som er under bygging i Sjøgata 37 i Bodø sentrum. Hotellet blir som nevnt bygget på naboeiendommen til Ramsalt-prosjektet i forrige innlegg.

Det nye hotellet blir på 14 etasjer og vil inneholde 250 rom. I tillegg vil det ha kapasitet til å avholde konferanser med opp mot 1000 personer. Hotellet skal etter planen stå ferdig i løpet av 2021. Prosjektet er tegnet av arkitektkontoret Nordic Office of Architecture og utbygger er Hundholmen byutvikling.

Bildene ble funnet på nettsiden til Hundholmen Byutvikling. De ble publisert nå i mars og vi kan se at råbygget har reist seg til niende etasje.

Bildene ble funnet her.

Noen illustrasjoner av hvordan det nye hotellet er tenkt å bli når det står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. mars 2020 13:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra byggingen av kontorbygget Bodø Innovation Gate. Prosjektet bygges ved Thallekrysset langs den nye riksvei 80, og vil på en måte markere inngangen til Bodø sentrum. Bygget er på seks etasjer og får fasader kledd i grålig tegl. Bygget blir sertifisert som Breeam Excellent, noe som visstnok gjør det til verdens nordligste bygg med slik miljøsertifisering. Utbygger er igjen Hundholmen Byutvikling.

Bildene ble opplastet på nettsiden til Hundholmen Byutvikling for et par dager siden. Vi kan se at prosjektet nærmer seg ferdigstillelse og deler av fasaden har nå blitt avduket. Jeg synes teglen gir et varmere inntrykk enn jeg hadde fryktet men synes samtidig at ventilen er overraskende dårlig integrert inn i arkitekturen.

Bildene ble funnet her.

To illustrasjoner av slik bygget er tenkt å bli:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. mars 2020 13:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Prosjektet Løvoldgården i Tollbugata 11 har nå gjennomgått et redesign.  Prosjektet består av et nytt boligbygg på ni etasjer og er tenkt bygget ved Hundholmen plass i Bodø sentrum. Tidligere innholdet bygget 35 leiligheter, men i de reviderte planene legges det opp til byggingen av 2 nye leiligheter.

Jeg synes bygget ser bedre ut nå, i hvert fall mot Hundholmen plass og byen; Jeg er mer usikker på utformingen mot sjøen.

Artikkel om planene i Avisa Nordland.

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. juni 2020 14:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Hjemmesiden til Løvoldgården-prosjektet i forrige innlegg har nå blitt oppdatert med en ny illustrasjon som viser bygget fra sjøsiden.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. juni 2020 22:58
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin
Her er noen bilder av det nå ferdigstilte prosjektet Ramsalt. Prosjektet er bygget på tomt som ligger mellom Sjøgata og  kaia i Bodø sentrum. 

Det ble avholdt et parallelloppdrag for utviklingen av tomten i 2014, der LPO arkitekter gikk seirende ut. De tegnet et S-formet bygg på ti etasjer. Bygget er lagt over en høy base med næringsarealer og gjennom bygget er det anlagt en passasje som forbinder Sjøgata og havnepromenaden. Prosjektet har et samlet areal på 16.700 kvadratmeter og inneholder 105 leiligheter. 

Utbyggeren bak prosjektet er firmaet Hundholmen Byutvikling. De første beboerne flyttet inn i januar i år.

Forumtråden dedikert til det ferdige prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. juni 2020 22:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt varslet oppstart av arbeidene med reguleringen av Kvartal 10 i Bodø sentrum. Kvartalet ligger mellom Sjøgata og Storgata, rett øst for Torvet. Kvartalet inneholder i dag en blandet bebyggelse fra gjenoppbyggingstiden og frem til i dag.

Prosjektet har blitt ganske endret siden vi så det sist og det består nå av to leilighetsbygg på 8 etasjer plassert over en felles førsteetasje med næringsarealer. Det ene av byggene er utformet med skråtak, mens det andre har fått flatt tak. De to nye byggene er tenkt å erstatte det meste av dagens bebyggelse mot Sjøgata, foruten om to hjørnegårder (Lærmohjørnet og Sjøgata 1b) som markerer hver sin ende av kvartalet. 

Prosjektet er tegnet av LPO arkitekter. Forslagsstiller er selskapet Storgata Utvikling. Det er satt frist til den 21. august for å komme med innspill til planarbeidet.

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Bodø kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. juni 2020 17:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslaget for reguleringen av vestre del av Kvartal 25 i Bodø sentrum har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn. Området ligger mellom Dronningens gate, Sandgata og Kongens gate. Det står to eldre småhus på deler av området,, mens resten brukes som parkering. Planområdet ligger over et bunkeranlegg fra 2.verdenskrig. 

Planforslaget åpner for å erstatte dagens bebyggelse med et nytt nærings- og boligprosjekt med 60 nye boliger. Prosjektet er utformet som to volumer på henholdsvis fire og åtte etasjer som er plassert siden av hverandre. Planområdet ligger over et bunkeranlegg fra 2.verdenskrig, som vil bevares i kjelleren på nybygget. 

Planforslaget er utarbeidet av Gnist Arkitekter. Forslagsstiller er  JMB Invest. Det er satt frist til den 28. august for å komme med uttalelser til planene.

Kunngjøringsannonsen på Bodø kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. juli 2020 23:14
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par bilder av det nye Quality Hotelsom er under bygging i Sjøgata i Bodø sentrum. Bildene ble publisert den 30. september, så de er ikke helt ferske. Det er likevel de første bildene av hvordan fasaden vil fremstå som vi har sett her. Som vi kan se er eksteriøret på høyhuset snart ferdigstilt. 

Bildene ble funnet på Facebook-siden til firmaet Byggeservice Nord.

En illustrasjon av slik hotellet er tenkt fremstå når det står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. oktober 2020 15:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Detaljreguleringen for Kvartal 25 ble godkjent av Bodø bystyre den 29 oktober og det har allerede nå blitt lansert en nettside prosjektet. Det markdesføres nå under navnet Konsept B og det vil inneholde 54 nye leiligheter.

En ny illustrasjon av prosjektet lånt fra nettsiden:

Nettsiden kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. desember 2020 23:46
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda en illustrasjon av Konsept B-prosjektet presentert i forrige post som viser prosjektets sammenheng med området rundt:

Illustrasjonen ble funnet i denne artikkelen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. desember 2020 23:56
sliwek20 gitt lik
Side 2 / 2