Varsler
Fjern alle varsler

Bodø Byutvikling og byggeprosjekter i Bodø

Side 3 / 3
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@kvikhalden Er du i Bodø nå? 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. april 2021 19:09
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Var der på mandag.

SvarSitat
Publisert : 1. april 2021 20:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@kvikhalden Du tok ikke noe bilder av noen av byggeplassene da? 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. april 2021 21:09
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Nei hadde ikke tid til så mye 🙂

SvarSitat
Publisert : 2. april 2021 00:53
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

LPO arkitekter nå blitt sendt inn et komplett planforslag Kvartal 10. Kvartalet ligger mellom Sjøgata og Storgata i Bodø sentrum. 

Dagens bebyggelse mot Storgata er planlagt bevart og restaurert bak til sin opprinnelige utførelse fra etterkrigsperioden, men den mot Sjøgata er planlagt erstattet med to nye punkthus. Puntkhusene vil begge ha åtte etasjer og er plassert over en felles sokkel med næringsarealer. I planforslaget heter det at de nye byggene skal gis fasader og en fargebruk som er tilpasset omgivelsene rundt. I illustrasjonene er dette løst med å gi det ene punkthuset en lys grønn fasade og det andre punkthuset en blå fasade. 

Prosjektet vil inneholde et sted mellom 90 110 leiligheter, hvorav rundt 70 av dem vil være i de to nybyggene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. april 2021 22:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er planer om å utvide Bodø domkirke med et nybygg på 400 kvadratmeter. Nybygget er tenkt å inneholde en kafé og noen andre fasiliteter for kirken. Det har blitt gjennomført en prosess i regi av Norske arkitekters landsforbund, hvor tre team har blitt kvalifisert for konkurransen for utformingen av nybygget. Vinneren vil så bli plukket ut i løpet av september.

Forslaget kalt Samklang:

Forslaget kalt Den Lille Portalen:

Forslaget kalt Hjerterom:

Artikkel i Avisa Nordland.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. juni 2021 18:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt varslet oppstart av reguleringen av Moloveien 12. Dette er eiendommen hvor fylkesmannen i Nordland tidligere holdt til på. Planene består av et om- og påbygging av dagens bygg samt et nybygg på nabotomten. De to byggene skal være sammenbundet via en gangbro og mellom dem vil det bli anlagt et trappeanlegg. Både første og andre etasjene er tenkt fylt med utadrettet virksomheter, mens etasjene over er planlagt å inneholde leiligheter.

Det er satt en frist til den 4. Oktober for å komme med innspill. Norconsult har blitt engasjert som plankonsulent.

Kunngjøringsannonsen på Bodø kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. september 2021 21:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for å bygge på og å modernisere den såkalte Løvold-gården i Bodø. Gården ligger helt nede ved kaikanten i Bodø sentrum. Planen er å bygge om fjerde og femte etasje til leiligheter, åtte i alt. Norconsult har prosjektert ombygningen.

Bygården i dag:

Artikkel i Avisa Nordland.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. januar 2022 22:03
Side 3 / 3