Varsler
Fjern alle varsler

Bodø Områdeutvikling | Molobyen

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den planlagte byutviklingen av en ny bydel kalt Molonyen i Breivika i Bodø sentrum. Det har nå blitt presentert tre forslag til hvordan området kan utvikles. Det er de tre arkitektkontorene Schmidt Hammer Lassen (SHL), Mad arkitekter og Gnist arkitekter som står bak forslagene.

Artikkel i lokalavisen Bodø Nu om planene.

En oppdatering: Valget av arkitekter harblitt tatt og danske Schmidt Hammer Lassen fikk oppdraget. 

Sitat
Topic starter Publisert : 29. januar 2019 15:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Mad arkitekter sitt forslag:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. januar 2019 15:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Schmidt Hammer Lassen (SHL) sitt forslag:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. januar 2019 15:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Gnist arkitekter sitt forslag:

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. januar 2019 15:58
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg synes Mad sitt forslag er det klart beste ut i av de tre. Det virker som det mest urbane og bygningskroppene er generelt delt opp i mindre volumer, noe jeg tror vil virker positivt på området. Jeg liker også at det legger opp til mer utstrakt bruk av kanaler. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. januar 2019 16:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg har nå oppdatert postene med nye og flere illustrasjoner.

Min vurdering så langt er:

  1. MAD arkitekter
  2. Schmidt Hammer Lassen
  3. Gnist arkitekter 
SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. februar 2019 00:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Valget av arkitekter har nå blitt gjort og det ble danske Schmidt Hammer Lassen som stakk av med oppdraget. 

https://hundholmenbyutvikling.no/2019/04/26/danske-arkitekter-skal-utvikle-ny-bydel-i-bodo/

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. mai 2019 18:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Selskapet Hundholmen Byutvikling skriver på sine sider at de nylig presenterte en bearbeidet versjon av Schmidt Hammer Lassen sitt vinnerbidraget for utviklingen Breivika for Bodø kommune. 

Det tidligere forslaget var blant annet tenkt med kanaler som gikk inn mellom kvartalene à la Sørenga i Oslo, men dette har vist seg å ikke være gjennomførbart etter nærmere undersøkelser grunnet stormflo og bølgepåvirkning. Isteden vil det bygges bølgebrytende steinutfyllinger rundt området med trapper mot sjøen som er tenkt å sikre nærheten til vannet. 

Planene har så langt blitt tatt godt imot av kommunen.

Mer informasjon er å finne på nettsiden til Hundholmen Byutvikling.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. desember 2019 21:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Prosjektet i Breivika blir nå kalt Molobyen. Det har blitt utarbeidet et planprogram for området som kan sees her

I tillegg har det blitt lansert en egen nettsiden for utbyggingsprosjektet som kan sees her

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. juli 2020 16:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et oppdaatet planforslag for Breivika/Molobyen. Som nevnt er idéen med kanaler tatt ut av planer. Høydene vil i hovedsak være fra seks til åtte etasjer  - foruten om et såkalt signalbygg på elleve etasjer. Planen åpner opp for å bygge rundt 52 000 kvadratmeter med ny bebyggelse, noe som vil gi rundt 600 til 650 nye leiligheter og 12 000 kvadratmeter med diverse næringsarealer. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. april 2021 13:00