Varsler
Fjern alle varsler

Egersund | Byutvikling og byggeprosjekter  

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Egersund uten egne dedikerte tråder.

Bilder ble funnet her på nettsiden til Egersund kommune.

Sitat
Topic starter Publisert : 22. oktober 2020 18:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Grand hotell i Egersund presenterte tirsdag denne uken planene sine for oppføring av et nytt kulturhus i Egersund sentrum. Planene legger opp til å bygge kulturhuset på det som i dag er en åpen parkeringsplass midt i en ærverdig fasaderekke med sjøbuer ved havna. Fasadene og taket er tenkt kledd i dansk teglstein. Ifølge hotellet så er prosjektet avhengig av byggingen av en ny havnepromenade forran sjøbuene, for å gi bygget en rømningsvei.

Prosjektet er tegnet av arkitekt Hans Jørgen Moe. Planene ble, ifølge Stavanger Aftenblad, møtt med stor begeistring fra lokalpolitikerne i Egersund. 

Jeg deler politikernes begeistring og jeg synes planene ser vedlig bra ut. Dette er den type prosjekter jeg mener et sted som Egersund trenger; Her får man alt fra fortetning til noe som bygger på områdets egenart og som sannynligivs vil bidra med å trekke folk til sentrum. Så gjenstår det selvsagt å se hvor god gjennomføringen av prosjektet blir, men jeg er i hvert fall  veldig positivt innstilt. 

Området slik det fremstår i dag:

Stavanger Aftenblad sin artikkel om planene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. oktober 2020 18:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et prosjekt kalt Kontrari brygge som er under utvikling i Egersund. Prosjektet er tenkt bygget på Kontrari som er hvor Egersund Sildoljefabrikk holder til i dag. Dette området ligger ved Lindøya, rett på andre siden av Vågen for Egersund sentrum.

Jeg har ikke greid å finne så mye informasjon om prosjektet i seg selv, men det er i hvert fall tenkt å inneholde det som blir beskrevet som boliger for folk i alle aldre, kontorarealer for etablering av nye arbeidsplasser, kulturtilbud, serveringssteder og næringsarealer. 

Illustrasjonene er her er lånt fra en mulighetsstudie som ble presentert tidligere i år. Ut i fra hva de kan vi se at de ser for seg en blandet bebyggelse bestående av noen sjøhus-aktige bygg, noen større blokker og en konvertering av deler av den gamle industribebyggelsen. I tillegg kan vi se at det foreslås å etablere en ny broforbindelse over Vågen til sentrum og nye bryggearealer langs begge sider av elven. 

Mulighetsstudien ble utarbeidet av Arkidea Konsept på vegne av grunneierne i området. Grunneierne har nå gått sammen om å søke kommunen om næringsfondsmidler for å utvikle planene videre som et såkalt samskapingsprosjekt.

Jeg synes det er positivt at har noen fjordby-aktige planer i Egersund også og jeg mener at de sjønære arealene i byen har et stort potensiale, men jeg skulle ønske man hadde gått for et mer urbant prosjektet. Jeg mener man heller burde ha redusert høyden og så gått for en tettere og lunere bebyggelse.

Søknaden kan sees her i saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. oktober 2020 18:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et flott lite infill-prosjekt i sentrum av Egersund. Prosjektet er kalt Lerviksbakken. Det er naturlig nok planlagt bygget i gaten med samme navn og det vil erstatte to restarealer som blir brukt til parkering i dag. Prosjektet består av to nybbygde trehus oppført i tradisjonell byggestil og restaureringen av et gammelt sveitserhus. Byggene inneholde syv boliger til sammen.

Prosjektet er utviklet i et samarbeid mellom Norrøn Bolig, Bertelsen & Garpestad, Thor Jostein Dyrnes og Kjell Garpestad. Salgsstart for boligene var nå i september.

Jeg synes det ser ut som et fint lite prosjekt som komplementerer området rundt og gir gaten et mer helhetlig preg. 

Situasjonen i dag:

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. oktober 2020 18:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Innleggene over er flytter over fra den generelle tråden for mindre byer og tettsteder. For at det ikke skal gå fullstending surr med tanke på rekkefølgen i tråden her, så har det vært nødvendig å oppdatere publiseringsdatoen. Så datoen på innleggene stemmer altså ikke overens med når de faktisk ble publisert. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. oktober 2020 18:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt næringsbygg-prosjekt som det nylig ble søkt om rammetillatelse for i Egersund. Bygget er planlagt oppført i Strandgaten 37. Eiendommen ligger rett nede ved bryggekanten i Egersund sentrum og den brukes i dag som parkeringsplass. Bygget er på to etasjer med saltak. Ifølge arkitekten bak prosjektet har det vært et uttalt mål at bygget skal tilpasses det historiske bygningsmiljøet i Egersund. NAV vil leie rundt 60 prosent av nybygget.

Prosjektet skal etter planen stå klart til innflytting rundt årsskiftet 2021-2022. Det er tegnet av ARC arkitektur. 

Jeg synes det ser ut som et ganske greit prosjekt som vil tette et hull i byen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. oktober 2020 23:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Link Arkitektur har sammen med Multiconsult presentert en mulighetsstudie for utviklingen av en ny bydel i Egersund. Bydelen er planlagt bygget rundt Egersund jernbanestasjon, som ligger i et område kjent som Eie. Bydelen er planlagt bygget rundt Egersund jernbanestasjon, som ligger i et område kjent som Eie. Den nye bydelen er foreslått med en urban bebyggelse inspirert av de tradisjonelle trehusene i Egersund sentrum, men som en moderne fortolkning. 

Mulighetsstudien er laget på oppdrag fra Eigersund kommune og den vil danne grunnlag for en ny reguleringsplan for området som nå vil bli utarbeidet. 

Illustrasjonene ble funnet her på nettsiden til Multiconsult.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. november 2020 15:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Grunneierne av eiendommen hvor prosjektet Kontrari Brygge er planlagt har nå tilbudt en del av området som tomt for byggingen av ny ungdomsskole og et nytt folkebibliotek. Tomten som tilbys er der hvor Fonn-bygget ligger i dag og den eventuelle skolen vil bli liggende rett ved den planlagt bruborbidelsen over Vågen til Egersund sentrum. 

Biblioteket er foreslått bygget inne i Fonn-bygget, mens ungdomsskolen er foreslått plassert i et nybygg mellom biblioteket og sjøen. Skolen er tenkt med et areal på 10 000 kvadratmeter og plass til 600 elever. Biblioteket vil ifølge forslaget ha et areal på 2 500 kvadratmeter. 

Artikkel i Dalane Tidende.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. desember 2020 18:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er tegninger av enda et restaureringsprosjekt som er planlagt i Egersund sentrum. Prosjektet det er snakk om går ut på å tilbakeføre det såkalte Grøsfjeld-byggene til sin opprinnelige utforming fra 1896. Byggene, som har adressene Storgaten 7 og 9, ble oppført i sveitserstil, men de har siden gjennomgått visse forenklinger og moderniseringer. 

Byggene skal etter planene inneholde syv leiligheter og et take away-utsalg med lokalmat etter renoveringen. 

Utbygger er  Grand Hotell i Egersund og det har blitt prosjektert av Brandsberg-Dahls arkitekter. Byggesøknad ble sendt inn tidligere denne måneden og planen er å være i gang med byggingen innen 1. mars neste år.

Grøsfjeld-byggene slik de fremstår i dag:

Planene:

Artikkel om prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. desember 2020 18:09
beanie gitt lik